ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
OdkazObčan OdkazDokumenty a formuláře Městský úřad Telefonní seznam MHD Informace MěÚ Organizační struktura Rozpočet města Závěrečné účty města Dotační programy města Kadaně Smlouvy nad 50 tisíc Kč Městská zeleň Územní plánování Regenerace MPR Kadaň Správní poplatky Organizace města Přijímání a vyřizování petic Vyhlášky,nařízení a pravidla Postup při vyřizování žádostí Povinně zveřejňované informace Výroční zprávy dle 106/1999 Výroční zprávy dle 123/1998 Střet zájmů Profil zadavatele Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. Informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Psí útulek Termíny svatebních obřadů Kamerové body Memorandum o spolupráci Nejohroženější objekty MPR Odbor životního prostředí GDPR odkazÚřední deska odkazSamospráva odkazKde, jak a co zařídíte odkazAktuality odkazAutovraky odkazE-podatelna odkazPodnikatel odkazVýběrová řízení, volná místa odkazZtráty a nálezy odkazStudentské náměstí odkazRegenerace zeleně odkazSmetanovy sady odkazRevitalizace Smetanových sadů odkazRooseveltovy sady odkazStav obnovy elektráren v ÚK odkazProhlášení o přístupnosti odkazŠpitálské předměstí odkazLöschnerovo náměstí odkazRealizováno s podporou EU odkazNabídky - portál prace.cz odkazDSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice odkazKadaň - cyklostezka Ohře odkazInfo-KERAKAOLIN odkazVolby odkazProjekty OPZ odkazProjekty IROP odkazStudie Úhošťany odkazProjekty Euroregion odkazRevitalizace Na Podlesí odkazRevitalizace parkánů odkazChytrá vinice odkazSběrné přístřešky a nádoby

Střet zájmů dle zákona č.159/2006 Sb


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 3

Informace evidenčního orgánu

k podání čestného prohlášení podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon)


Evidenční orgán pro veřejné funkcionáře:

Tajemník Městského úřadu Kadaň (dále "MÚ") jako evidenční orgán pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 písm. e) Zákona.


Veřejnými funkcionáři pro tento evidenční orgán jsou:

- členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
- členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
- vedoucí zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu, podílející se na výkonu správních činností.

Termíny podání čestných prohlášení :

Oznámení o:

- osobním zájmu,
- o činnostech,
- o majetku,
- o příjmech, darech a závazcích

podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v listinné nebo elektronické podobě na stanoveném formuláři.

V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Postup při podávání čestných prohlášení:
Písemná čestná prohlášení se podávají v listinné podobě k rukám tajemníka městského úřadu.

Evidenci a úschovu čestných prohlášení zabezpečuje tajemník městského úřadu.


Postup při nahlížení do registru:
Dle § 13 odst. 2 Zákona má každá osoba právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je umístěn v budově radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň, kancelář č. 1, tel. 474 319 507. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Pro nahlížení do registru je nezbytné se předem s tajemníkem městského úřadu domluvit na konkrétním termínu.


Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

O každém nahlédnutí do registru se provádí záznam. Nahlížet do registru lze i v elektronické podobě - zaslaná žádost musí být podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů) a zaslaná na email e-podatelna(zavináč)mesto-kadan.cz


Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Počet přiložených dokumentů: 3


Dokument typu MS Word

Protokol o nahlížení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o nahlížení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Čestné prohlášení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti