Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Volby

Městský úřad Kadaň - volby - telefonní seznam


vloženo: úterý - 27. září 2016 v 10:10 * vložil: Jarmila Machová
staženo: pondělí - 10. říjen 2016 v 10:10

Volby - telefonní seznam do volebních místostí - Kadaňsko
» číst více

Starosta města - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje


vloženo: středa - 21. září 2016 v 15:46 * vložil: Jarmila Machová
staženo: pondělí - 31. říjen 2016 v 15:46

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
» číst více

Volby do zastupitelstev krajů - 2016


vloženo: pondělí - 01. srpen 2016 v 07:51 * vložil: Jarmila Machová
staženo: neděle - 01. leden 2017 v 07:51

Volby do zastupitelstev krajů

7. a 8. října 2016

 

Právní předpisy:

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 152/2000 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra

Konání voleb:

Pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod

 

Právo volit:

Občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

 

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz: 

Volič, který se v době konání voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území daného kraje, nikoli celé ČR.

 

Žádosti o vydání voličského průkazu:

 Nejpozději do 30. září 2016

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem

– e-podatelna@mesto-kadan.cz

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

– uaybdrx 

 

 Nejpozději do 5. října 2016 16 hodin

- osobně – písemné podání opatřené ověřeným podpisem voliče, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel – pí Otradovcová, Jana Švermy 21, 432 01 Kadaň

 

 

Vydání voličského průkazu

- osobně voliči

- osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče

- doručením voliči do vlastních rukou

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát !!!

 

Hlasovací lístky

V případě, že volič neobdrží hlasovací lístky nejpozději do 4. října 2016, budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu tajemníka úřadu (dveře č. 1), Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Volič zaevidovaný s trvalým pobytem na adrese Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, bude mít hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu (vchod z ulice Jana Švermy) 


» číst více


Úřední nformace

Úřední deska

Město Kadaň - výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města


publikováno: 28.06. 2017
staženo: 13.07 2017

Výpis ZM
» číst více

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 28.06. 2017
staženo: 01.09 2017

Zveřejnění záměru obce - prodat nemovitý majetek a vyhlášení VŘ (2880/8)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povah


publikováno: 28.06. 2017
staženo: 13.07 2017

VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na místní komunikaci - křižovatce ul. Husova a Golovinova v Kadani
» číst více

Úřední deska

Odbor živnostenský úřad - výzva k převzetí písemnosti


publikováno: 28.06. 2017
staženo: 14.07 2017

Výzva k převzetí písemnosti - Hlavsová Irena
» číst více

Úřední deska

Dražbyprost s.r.o. - dražební vyhláška


publikováno: 28.06. 2017
staženo: 10.08 2017

DV - 9.8.2017 v 16.15 h
» číst více

Úřední deska

EÚ Praha - Usnesení - Dražební vyhláška - Toman Jan


publikováno: 28.06. 2017
staženo: 18.08 2017

DV - Toman Jan, 17.8.2017 - 15.00
» číst více
» celá úřední deska