Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Městský úřad » Závěrečné účty města

Závěrečný účet města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Do listinné podoby jednotlivých materiálů lze nahlédnout u vedoucí ekonomického odboru - č. dveří 28, MěÚ, Mírové náměstí 

Závěrečný účet města za rok 2017


Součástí závěrečného účtu jsou:

1)Rozbor hospodaření města za rok 2017
2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2017
3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2017
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2017
5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2017
6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společností za rok 2017
8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017  

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 13/2017

ROZVAHA ÚSC za období 13/2017

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 13/2017

Přehled o peněžních tocích za období 13/2017

Výkaz zisku a ztráty ÚSC za období 13/2017


Závěrečný účet města za rok 2018

1) Rozbor hospodaření města za rok 2018
2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2018
3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2018
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2018
5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2018
6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společností za rok 2018
8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018  

Účetní výkazy města
Závěrečný účet - soupis
Počet přiložených dokumentů: 01 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆÚřední nformace

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 27.12 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více

Úřední deska

Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 13.12 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 19.12 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
» celá úřední deska