Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Městský úřad » Závěrečné účty města

Závěrečný účet města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Do listinné podoby jednotlivých materiálů lze nahlédnout u vedoucí ekonomického odboru - č. dveří 28, MěÚ, Mírové náměstí 

Závěrečný účet města za rok 2017


Součástí závěrečného účtu jsou:

1)Rozbor hospodaření města za rok 2017
2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2017
3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2017
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2017
5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2017
6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společností za rok 2017
8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017  

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 13/2017

ROZVAHA ÚSC za období 13/2017

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 13/2017

Přehled o peněžních tocích za období 13/2017

Výkaz zisku a ztráty ÚSC za období 13/2017


Závěrečný účet města za rok 2018

1) Rozbor hospodaření města za rok 2018
2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2018
3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2018
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2018
5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2018
6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společností za rok 2018
8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018  

Účetní výkazy města
Závěrečný účet - soupis
Počet přiložených dokumentů: 01 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆÚřední nformace

Úřední deska

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 19.08 2019

Clonový odstřel v lomu Úhošťany 
» číst více

Úřední deska

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 16.09 2019

VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pětipsy
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Bauvant, Dvořákova)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Tima spol. s r.o., Kpt. Jaroše)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Art Inside, Klášterec nad Ohří)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 13.08. 2019
staženo: 28.08 2019

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu (Art Inside, Nechranice)
» číst více
» celá úřední deska