Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Městský úřad » Závěrečné účty města

Závěrečný účet města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Do listinné podoby jednotlivých materiálů lze nahlédnout u vedoucí ekonomického odboru - č. dveří 28, MěÚ, Mírové náměstí 

Závěrečný účet města za rok 2017


Součástí závěrečného účtu jsou:

1)Rozbor hospodaření města za rok 2017
2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2017
3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2017
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2017
5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2017
6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společností za rok 2017
8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017  

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 13/2017

ROZVAHA ÚSC za období 13/2017

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 13/2017

Přehled o peněžních tocích za období 13/2017

Výkaz zisku a ztráty ÚSC za období 13/2017

Počet přiložených dokumentů: 01 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆÚřední nformace

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

VV - oznámení o možnosti převzít písemnost - Amálie Schwarzenbergová
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na pozemní komunikaci v obci Radonice
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Signál, Dopravní značení spol. s r.o., Loučná pod Klínovcem)
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Závěrečný účet


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Závěrečný účet města za rok 2018
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Rozpočtové změny


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Rozpočtové opatření
» číst více

Úřední deska

Technické služby Kadaň - Sběr nebezpečného odpadu


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 01.07 2019

Sběr nebezpečného odpadu - 29.6.2019
» číst více
» celá úřední deska