Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Městský úřad » Nejohroženější objekty MPR

Nejohroženější objekty MPR


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

NEJOHROŽENĚJŠÍ OBJEKTY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KADAŇ

Objekt č.p. 89  zůstal i po roce 1990, kdy došlo k převodu vlastnictví a intenzivní obnově objektů v MPR bez úprav a jeho stav se stále rychle zhoršoval i přes veškerá opatření stavebního úřadu. Dům č. p. 89 je v havarijním stavu, v roce 2006 byl provizorně zajištěn zazděním otvorů, v roce 2011 byla po celé délce jižního průčelí pod římsou instalována zábrana k ochraně bezpečnosti přiléhající Žatecké ulice. V letech 2011 – 2012 se podařilo sjednotit vlastnictví. V roce 2012 byla nemovitost vyklizena (30 velkoobjemových kontejnerů směsného odpadu) a dále bylo realizováno provizorní zastřešení zadního traktu domu, kde se původní krov a krytina zřítily. Vlastník hledal záměr, který by byl v domě realizován. V roce 2015 došlo ke změně vlastnictví. V dubnu 2016 byl vydán souhlas s provedením stavebního záměru (oprava krovu, statika základů).


Dům č.p. 293 (Kotva) je od roku 2008 ve vlastnictví společnosti 293 Kadaň s.r.o., která byla založena jmenovitě pro účely a záměry s tímto objektem.  Připravovala se celková obnova domu se záměrem vybudovat penzion/hotel s restaurací s wellness zázemím. Byla zpracována projektová dokumentace, zajištěna inženýrská činnost, bylo vydáno územní rozhodnutí. Podaná žádost o dotaci z programu ROP Severozápad nebyla úspěšná. Vzhledem k finanční náročnosti byla rekonstrukce odložena a v roce 2015 došlo ke změně vlastnických poměrů ve společnosti. Na jaře 2016 byl objekt vyklizen a je připravována změna záměru na bydlení. 


Dům č. p. 283 (mlýn) a 284 (špitál)
Rekonstrukce areálu začala v devadesátých letech 20. století. Po roce 1992 byly provedeny udržovací a zajišťovací práce i nátěr průčelí domu č. p. 283. Byla rozestavěna také přístavba východně od mlýnské budovy. Záměrem vlastníka bylo využít celý objekt jako kulturně umělecké centrum (v roce 2001 bylo vydáno stavební povolení, lhůta k dokončení byla stále prodlužována). Po té, co se vlastník dostal do finančních potíží, byly práce zastaveny.  Oba domy vlastnila společnost, která byla v konkurzu od roku 2009. S majetkem nešlo nakládat, byl předmětem konkurzní podstaty. V roce 2011 proběhla neúspěšná dražba. V roce 2015 objekty získal nový vlastník, který zahájil přípravné práce. Předpokládá využití objektu č. p. 283 na restaurační zařízení s malým pivovarem a objektu č. p. 284 pro bydlení.
Počet přiložených dokumentů: 01 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆÚřední nformace

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

VV - oznámení o možnosti převzít písemnost - Amálie Schwarzenbergová
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na pozemní komunikaci v obci Radonice
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Signál, Dopravní značení spol. s r.o., Loučná pod Klínovcem)
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Závěrečný účet


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Závěrečný účet města za rok 2018
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Rozpočtové změny


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Rozpočtové opatření
» číst více

Úřední deska

Technické služby Kadaň - Sběr nebezpečného odpadu


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 01.07 2019

Sběr nebezpečného odpadu - 29.6.2019
» číst více
» celá úřední deska