Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Městský úřad » Nejohroženější objekty MPR

Nejohroženější objekty MPR


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
NEJOHROŽENĚJŠÍ OBJEKTY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KADAŇ

Objekt č.p. 89   zůstal i po roce 1990, kdy došlo k převodu vlastnictví a intenzivní obnově objektů v MPR bez úprav a jeho stav se stále rychle zhoršoval i přes veškerá opatření stavebního úřadu. Dům č.p. 89 je v havarijním stavu, v roce 2006 byl provizorně zajištěn zazděním otvorů, v roce 2011 byla po celé délce jižního průčelí pod římsou instalována zábrana k ochraně bezpečnosti přiléhající Žatecké ulice. V letech 2011 – 2012 se podařilo sjednotit vlastnictví. V roce 2012 byla nemovitost vyklizena (30 velkoobjemových kontejnerů směsného odpadu) a dále bylo realizováno provizorní zastřešení zadního traktu domu, kde se původní krov a krytina zřítily. V roce 2015 došlo ke změně vlastnictví. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce, a to statické zajištění, oprava krovu a doplnění střešní krytiny. Město Kadaň poskytlo na tuto akci dotaci. V roce 2017 byl nad hlavním objektem a částí spojovacího krčku opraven krov a položena nová střešní krytina, v roce 2018 pak opraven krov a vyměněna střešní krytina na zbylé části spojovacího krčku. Zároveň byl zpracován a projednán projekt rekonstrukce a dostavby objektu.

Dům č. p. 283 (mlýn) a 284 (špitál)
Rekonstrukce areálu začala v devadesátých letech 20. století. V roce 2001 bylo vydáno stavební povolení na vznik kulturně uměleckého centra, vlastník objektu se však dostal do finančních obtíží a objekt čekal až do roku  2015 na nového vlastníka. Ten po úpravách projektu  zahájil obnovu areálu. Stavebními pracemi prochází nejprve objekt čp. 283, který je v současné době rekonstruován na minipivovar s restauračním provozem. U objektu čp. 284 se předběžně předpokládá rekonstrukce pro možnost bydlení.


Dům č.p. 293 (Kotva) byl od roku 2008 ve vlastnictví společnosti, která byla založena jmenovitě pro účely a záměry s tímto objektem.  Připravovala se celková obnova domu se záměrem vybudovat penzion/hotel s restaurací s wellness zázemím. Byla zpracována projektová dokumentace, zajištěna inženýrská činnost, bylo vydáno územní rozhodnutí. Podaná žádost o dotaci z programu ROP Severozápad nebyla úspěšná. Vzhledem k finanční náročnosti byla rekonstrukce odložena. Následně došlo ke změně vlastnictví a v současnosti vlastník projednává záměr „Rekonstrukce a přístavba objektu č. p. 293 v Kadani na bytový dům“.   


Počet přiložených dokumentů: 01 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆÚřední nformace

Úřední deska

SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 19.08 2019

Clonový odstřel v lomu Úhošťany 
» číst více

Úřední deska

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Veřejná vyhláška


publikováno: 15.08. 2019
staženo: 16.09 2019

VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pětipsy
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Bauvant, Dvořákova)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Tima spol. s r.o., Kpt. Jaroše)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 14.08. 2019
staženo: 29.08 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Art Inside, Klášterec nad Ohří)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 13.08. 2019
staženo: 28.08 2019

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu (Art Inside, Nechranice)
» číst více
» celá úřední deska