Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Městský úřad » Nejohroženější objekty MPR

Nejohroženější objekty MPR


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
NEJOHROŽENĚJŠÍ OBJEKTY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KADAŇ

Objekt č.p. 89   zůstal i po roce 1990, kdy došlo k převodu vlastnictví a intenzivní obnově objektů v MPR bez úprav a jeho stav se stále rychle zhoršoval i přes veškerá opatření stavebního úřadu. Dům č.p. 89 je v havarijním stavu, v roce 2006 byl provizorně zajištěn zazděním otvorů, v roce 2011 byla po celé délce jižního průčelí pod římsou instalována zábrana k ochraně bezpečnosti přiléhající Žatecké ulice. V letech 2011 – 2012 se podařilo sjednotit vlastnictví. V roce 2012 byla nemovitost vyklizena (30 velkoobjemových kontejnerů směsného odpadu) a dále bylo realizováno provizorní zastřešení zadního traktu domu, kde se původní krov a krytina zřítily. V roce 2015 došlo ke změně vlastnictví. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce, a to statické zajištění, oprava krovu a doplnění střešní krytiny. Město Kadaň poskytlo na tuto akci dotaci. V roce 2017 byl nad hlavním objektem a částí spojovacího krčku opraven krov a položena nová střešní krytina, v roce 2018 pak opraven krov a vyměněna střešní krytina na zbylé části spojovacího krčku. Zároveň byl zpracován a projednán projekt rekonstrukce a dostavby objektu.

Dům č. p. 283 (mlýn) a 284 (špitál)
Rekonstrukce areálu začala v devadesátých letech 20. století. V roce 2001 bylo vydáno stavební povolení na vznik kulturně uměleckého centra, vlastník objektu se však dostal do finančních obtíží a objekt čekal až do roku  2015 na nového vlastníka. Ten po úpravách projektu  zahájil obnovu areálu. Stavebními pracemi prochází nejprve objekt čp. 283, který je v současné době rekonstruován na minipivovar s restauračním provozem. U objektu čp. 284 se předběžně předpokládá rekonstrukce pro možnost bydlení.


Dům č.p. 293 (Kotva) byl od roku 2008 ve vlastnictví společnosti, která byla založena jmenovitě pro účely a záměry s tímto objektem.  Připravovala se celková obnova domu se záměrem vybudovat penzion/hotel s restaurací s wellness zázemím. Byla zpracována projektová dokumentace, zajištěna inženýrská činnost, bylo vydáno územní rozhodnutí. Podaná žádost o dotaci z programu ROP Severozápad nebyla úspěšná. Vzhledem k finanční náročnosti byla rekonstrukce odložena. Následně došlo ke změně vlastnictví a v současnosti vlastník projednává záměr „Rekonstrukce a přístavba objektu č. p. 293 v Kadani na bytový dům“.   


Počet přiložených dokumentů: 01 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆÚřední nformace

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 27.12 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více

Úřední deska

Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 13.12 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 19.12 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
» celá úřední deska