Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Aktuality

Obnova památek


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Informace Městského úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče o obnově památek města Kadaně, které realizuje v roce 2018

Restaurování sv. Jana Nepomuckého v Kadani, Smetanovy sady

Dílo vykazuje narušení statiky, socha se soklem se nachyluje směrem severozápadním o několik centimetrů. Schodišťové stupně jsou rozvolněné, mají negativní spád, ve spárách vegetují vyšší rostliny. Do základů zatéká - narušuje se tak a vyplavuje ložná malta. Povrch kamene sochy je biologicky napaden, prosvítají černé krusty. Kovová palmeta je zkorodovaná. Restaurování sv. Jana Nepomuckého spočívá v řešení statických poruch, restaurování sochy, restaurování architektury, ošetření kovových prvků, svatozář, hydrofobizace, lešení, doprava, DPH.

Restaurátor: MgA. Jan Brabec

Cena včetně DPH:  242.075,- Kč

Termín: 1. 4. 2018 – 31. 9. 2018

Ústecký kraj poskytl dotaci ve výši 190.000,- Kč.

 


                

Restaurování sloupu s P. Marií a Ježíškem v Kadaňské Jeseni

Sloup se sochou je vychýlen dozadu (k západu) a k jihu o několik centimetrů, což je způsobeno narušeným základem. Z nepravidelných kamenů vyzděný základ má vyplavené pojivo. Tlakem rostoucích kořenů došlo k rozvolnění a vychýlení schodů a otevřenými spárami do konstrukce zatéká. Nejvyšší odchylka od osy je cca 70mm směrem dozadu (k západu), menší vychýlení je k jihu.

Pokácení 2 ks stromů lípy malolisté (KU-KU s. r. o. od 12. 3. 2018 do 29. 3. 2018, cena s DPH 67.760,- Kč).

Restaurování sloupu spočívá v řešení statických poruch (kompletní demontáž pomocí jeřábu, průzkum a oprava základu, osazení restaurovaných prvků včetně výroby nerezových kovaných kramlí), restaurování sochy P. Marie s Ježíškem (předzpevnění, biosanace, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, rekonstrukce v umělém materiálu, barevné retuše, oprava rekonstrukce žezla, křížku včetně zlacení), restaurování architektury (předzpevnění, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, spárování a rekonstrukce v umělém kameni, barevné retuše včetně písma), hydrofobizace, lešení, doprava (auto s hydraulickou rukou, a další položky nutné k realizaci, vypracování restaurátorské zprávy.

Restaurátor: MgA. Václav Mašek

Cena včetně DPH:  172.000,- Kč

Termín: 16. 4. 2018 – 15. 8. 2018


Obnova výklenkové kapličky v Kadaňské Jeseni

Předmětem obnovy kapličky je oprava omítek za použití systému KEIM.  

Stavební dodavatel: HP STAV – Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň

Cena:  114.661,- Kč

Termín: do 15. 10. 2018

  

 
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Město Kadaň - Výběrové řízení - pracovník na úseku registrace


publikováno: 19.02. 2019
staženo: 14.03 2019

ŽÚ - pracovník na úseku registru (doba určitá, po dobu nemoci)
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 19.02. 2019
staženo: 07.03 2019

VV - I. Oznámení o zahájení řízení  "Kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém obcí Libědice a Račetice zakončený čistírnou odpadních vod Libědice nová"
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - Výběrové řízení - sociální pracovník - doba určitá


publikováno: 18.02. 2019
staženo: 06.03 2019

Město Kadaň - Výběrové řízení - sociální pracovník - doba určitá
» číst více

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 18.02. 2019
staženo: 28.03 2019

Zveřejnění záměru obce pronajmout část nebytového prostoru v č. p. 184
» číst více

Úřední deska

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


publikováno: 18.02. 2019
staženo: 05.03 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města


publikováno: 15.02. 2019
staženo: 04.03 2019

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města
» číst více
» celá úřední deska