Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Aktuality

Obnova památek


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Informace Městského úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče o obnově památek města Kadaně, které realizuje v roce 2018

Restaurování sv. Jana Nepomuckého v Kadani, Smetanovy sady

Dílo vykazuje narušení statiky, socha se soklem se nachyluje směrem severozápadním o několik centimetrů. Schodišťové stupně jsou rozvolněné, mají negativní spád, ve spárách vegetují vyšší rostliny. Do základů zatéká - narušuje se tak a vyplavuje ložná malta. Povrch kamene sochy je biologicky napaden, prosvítají černé krusty. Kovová palmeta je zkorodovaná. Restaurování sv. Jana Nepomuckého spočívá v řešení statických poruch, restaurování sochy, restaurování architektury, ošetření kovových prvků, svatozář, hydrofobizace, lešení, doprava, DPH.

Restaurátor: MgA. Jan Brabec

Cena včetně DPH:  242.075,- Kč

Termín: 1. 4. 2018 – 31. 9. 2018

Ústecký kraj poskytl dotaci ve výši 190.000,- Kč.

 


                

Restaurování sloupu s P. Marií a Ježíškem v Kadaňské Jeseni

Sloup se sochou je vychýlen dozadu (k západu) a k jihu o několik centimetrů, což je způsobeno narušeným základem. Z nepravidelných kamenů vyzděný základ má vyplavené pojivo. Tlakem rostoucích kořenů došlo k rozvolnění a vychýlení schodů a otevřenými spárami do konstrukce zatéká. Nejvyšší odchylka od osy je cca 70mm směrem dozadu (k západu), menší vychýlení je k jihu.

Pokácení 2 ks stromů lípy malolisté (KU-KU s. r. o. od 12. 3. 2018 do 29. 3. 2018, cena s DPH 67.760,- Kč).

Restaurování sloupu spočívá v řešení statických poruch (kompletní demontáž pomocí jeřábu, průzkum a oprava základu, osazení restaurovaných prvků včetně výroby nerezových kovaných kramlí), restaurování sochy P. Marie s Ježíškem (předzpevnění, biosanace, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, rekonstrukce v umělém materiálu, barevné retuše, oprava rekonstrukce žezla, křížku včetně zlacení), restaurování architektury (předzpevnění, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, spárování a rekonstrukce v umělém kameni, barevné retuše včetně písma), hydrofobizace, lešení, doprava (auto s hydraulickou rukou, a další položky nutné k realizaci, vypracování restaurátorské zprávy.

Restaurátor: MgA. Václav Mašek

Cena včetně DPH:  172.000,- Kč

Termín: 16. 4. 2018 – 15. 8. 2018


Obnova výklenkové kapličky v Kadaňské Jeseni

Předmětem obnovy kapličky je oprava omítek za použití systému KEIM.  

Stavební dodavatel: HP STAV – Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň

Cena:  114.661,- Kč

Termín: do 15. 10. 2018

  

 
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

EÚ Plzeň - Dražební vyhláška


publikováno: 04.12. 2018
staženo: 30.01 2019

DV - Badurová Věra, 29.1.2019
» číst více

Úřední deska

EÚ Jeseník - Dražební vyhláška


publikováno: 04.12. 2018
staženo: 20.12 2018

Odročení dražby na neurčito - Mravec Ján
» číst více

Úřední deska

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu tzv. Startovací byt


publikováno: 04.12. 2018
staženo: 04.01 2019

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako Startovacího bytu - Komenského 1181
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


publikováno: 04.12. 2018
staženo: 20.12 2018

OOP - stanovení místní úpravy provozu (Klášterec, Školní)
» číst více

Úřední deska

Újezdní úřad Hradiště - výcvik ve vojenském újezdu Hradiště


publikováno: 30.11. 2018
staženo: 02.01 2019

Informace - výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - prosinec 2018
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna termínu přechodné úpravy provozu


publikováno: 30.11. 2018
staženo: 17.12 2018

Opatření obecné povahy - změna termínu přechodné úpravy provozu
» číst více
» celá úřední deska