Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Aktuality

Informace o obnově památek města Kadaně v roce 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Informace o obnově památek města Kadaně v roce 2017

Hrad, Tyršova ul. v Kadani – odstranění vlhkosti v prostorách galerie a muzea
   Předmětem zakázky je opatření související s řešením vlhkosti na hradě čp. 134 a 567 v Tyršově ul. v Kadani (p. č. 489 a 490 v k. ú. Kadaň) – nemovitá kulturní památka č. r. ÚSKP 37480/5-1696, v prostorách galerie a dnešního muzea (bývalé sklepní restaurace). 

1. část (vnitřní stavební úpravy) - v interiéru galerie budou odstraněny vrstvy degradovaných omítek a zdivo opatřeno omítkovým polokrycím podhozem a hrubou hydrofilní porézní omítkou (např. systém Remmers) se strženým povrchem a s vápenným nátěrem líce. Při vstupu na WC budou demontovány SDK předsazené stěny, odstraněny veškeré novodobé cementové omítky, omítky destruované vlhkostí a zdivo opatřeno stejným systémem omítek jako v prostorách galerie. V místnostech bývalé restaurace bude povrchově zpevněna křemičitým zpevňovacím prostředkem (např. systém Remmers) stávající malta na klenbách. Železobetonový strop s odpadlou krycí vrstvou výztuže bude sanován prostředky na opravu železobetonových konstrukcí s tenkovrstvou štukovou omítkou se sítí. 

2. část (vnější stavební úpravy) - nejprve bude zaměřena dlažba nádvoří, v místě předpokládané opravy vodorovné hydroizolace nad stropní konstrukcí modulu WC, před jejím rozebráním včetně celé skladby. Předpokládá se oprava spádového betonu, provedení penetrace a hydroizolační stěrky (např. systém Remmers) vodorovných i svislých ploch a detailů, s napojením na stávající hydroizolace. Svislé zdi mají být opatřeny poté sanačním omítkovým podhozem a hrubou hydrofilní porézní omítkou (např. systém Remmers) se strženým povrchem a s vápenným nátěrem líce, jako v galerii. Stěrka na vodorovné konstrukci stropu pod terénem bude ochráněna fólií, doplněna tepelnou izolací z desek extrudovaného polystyrenu s trojvrstvou drenážní fólií s rohoží a uzavřena dlažbou osazenou do maltového lože, dle zaměřeného kladecího plánu, ve spádu od stěn hradu a se spárami vyplněnými maltou.
  
Stavební dodavatel: Jan Perout – HP STAV, Zahradní 41, 431 63 Perštejn, 
                               IČ: 87647249;   (tel. 728 021 326)

Cena:    1 197 635,30 Kč vč. DPH 
Termín: 1. 3. 2017 – 15. 6. 2017
Technický dozor: Jaroslav Dubský (720953933)
Autorský dozor: Památkový atelier Plzeň
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

EÚ Jeseník - Usnesení - dražební vyhláška - Snížková Monika


publikováno: 24.03. 2017
staženo: 27.04 2017

DV - Snížková Monika, 26.4.2017
» číst více

Úřední deska

EÚ Beroun - Usnesení - dražební jednání - Horáková Lenka


publikováno: 24.03. 2017
staženo: 12.04 2017

DV - Horáková Lenka, 12.4.2017
» číst více

Úřední deska

EÚ Praha - Odročení dražby - Kail Petr


publikováno: 24.03. 2017
staženo: 26.05 2017

Odročení dražby - Kail Petr, na 25.5.2017
» číst více

Úřední deska

EÚ Loket - Usnesení - Dražební vyhláška - První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o.


publikováno: 24.03. 2017
staženo: 08.06 2017

DV - První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., 7.6.2017
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 24.03. 2017
staženo: 10.04 2017

VV - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na pozemní komunikaci v ul. Krátká v Klášterci nad Ohří (Klášterec)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 24.03. 2017
staženo: 10.04 2017

VV - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na veřejně přístupné účeloví komunikaci a parkovišti v ul. Osvobozená v Klášterci nad Ohří (Czechotec)
» číst více
» celá úřední deska