Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Aktuality

Informace o obnově památek města Kadaně v roce 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Informace o obnově památek města Kadaně v roce 2017

Hrad, Tyršova ul. v Kadani – odstranění vlhkosti v prostorách galerie a muzea
   Předmětem zakázky je opatření související s řešením vlhkosti na hradě čp. 134 a 567 v Tyršově ul. v Kadani (p. č. 489 a 490 v k. ú. Kadaň) – nemovitá kulturní památka č. r. ÚSKP 37480/5-1696, v prostorách galerie a dnešního muzea (bývalé sklepní restaurace). 

1. část (vnitřní stavební úpravy) - v interiéru galerie budou odstraněny vrstvy degradovaných omítek a zdivo opatřeno omítkovým polokrycím podhozem a hrubou hydrofilní porézní omítkou (např. systém Remmers) se strženým povrchem a s vápenným nátěrem líce. Při vstupu na WC budou demontovány SDK předsazené stěny, odstraněny veškeré novodobé cementové omítky, omítky destruované vlhkostí a zdivo opatřeno stejným systémem omítek jako v prostorách galerie. V místnostech bývalé restaurace bude povrchově zpevněna křemičitým zpevňovacím prostředkem (např. systém Remmers) stávající malta na klenbách. Železobetonový strop s odpadlou krycí vrstvou výztuže bude sanován prostředky na opravu železobetonových konstrukcí s tenkovrstvou štukovou omítkou se sítí. 

2. část (vnější stavební úpravy) - nejprve bude zaměřena dlažba nádvoří, v místě předpokládané opravy vodorovné hydroizolace nad stropní konstrukcí modulu WC, před jejím rozebráním včetně celé skladby. Předpokládá se oprava spádového betonu, provedení penetrace a hydroizolační stěrky (např. systém Remmers) vodorovných i svislých ploch a detailů, s napojením na stávající hydroizolace. Svislé zdi mají být opatřeny poté sanačním omítkovým podhozem a hrubou hydrofilní porézní omítkou (např. systém Remmers) se strženým povrchem a s vápenným nátěrem líce, jako v galerii. Stěrka na vodorovné konstrukci stropu pod terénem bude ochráněna fólií, doplněna tepelnou izolací z desek extrudovaného polystyrenu s trojvrstvou drenážní fólií s rohoží a uzavřena dlažbou osazenou do maltového lože, dle zaměřeného kladecího plánu, ve spádu od stěn hradu a se spárami vyplněnými maltou.
  
Stavební dodavatel: Jan Perout – HP STAV, Zahradní 41, 431 63 Perštejn, 
                               IČ: 87647249;   (tel. 728 021 326)

Cena:    1 197 635,30 Kč vč. DPH 
Termín: 1. 3. 2017 – 15. 6. 2017
Technický dozor: Jaroslav Dubský (720953933)
Autorský dozor: Památkový atelier Plzeň
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 21.03. 2018
staženo: 06.04 2018

Zveřejnění záměru obce - pronajmout nebyt. prostor v č. p. 1338
» číst více

Úřední deska

Starosta města - Pozvánka na zasedání zastupitelstva města


publikováno: 21.03. 2018
staženo: 03.04 2018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 29.3.2018
» číst více

Úřední deska

Krajský úřad Ústeckého kraje - Rozhodnutí


publikováno: 21.03. 2018
staženo: 06.04 2018

Rozhodnutí - Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov 
» číst více

Úřední deska

Odbor živnostenský úřad - výzva k převzetí písemnosti


publikováno: 19.03. 2018
staženo: 04.04 2018

Výzva k převzetí písemnosti - Kučera Václav
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 16.03. 2018
staženo: 03.04 2018

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Sládek)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 16.03. 2018
staženo: 03.04 2018

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (STAVMAX)
» číst více
» celá úřední deska