Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Aktuality

Blokové čištění 2017


vloženo: středa - 22. únor 2017 v 15:41 * vložil: Jindřich Rebec
staženo: pondělí - 01. květen 2017 v 15:41 TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Blokové čištění v  Kadani  v roce 2017

Blokové čištění města Kadaně proběhne ve dnech 27.3.2017 až 26.4.2017.  Ohlášení blokového čištění bude provedeno v předstihu nejméně 7 dnů před zahájením v Kadaňských novinách a Kabelové televizi. 

Dopravní značky budou rozvezeny při zahájení 7 dní předem, a to od 20.3.2017. DZ budou rozváženy vždy s  předstihem. Odstavné parkoviště nebude určeno neboť se bude čistit vždy jen polovina sídliště. Majitelé vozidel stojících na komunikacích a jejich součástí jsou povinni zajistit odstranění svých vozidel nejpozději do 6. hodiny ranní ohlášeného dne čištění, pokud není určena na DZ jiná doba, jinak se vystavují nebezpečí, že jejich vozidla budou odtažena na jejich náklady a bude jim uložena pokuta za porušení dopravního předpisu.

Odtah vozidel bude proveden dle nařízení MÚ za účasti Městské policie. Při nedodržení pokynů budou vozidla odtažena do areálu TS města Kadaně, s.r.o., v Polní ulici č.p. 1900 a vydány majitelům po zaplacení poplatků za odtažení vozu, parkovné a pokuty za porušení dopravních předpisů.

V žádném případě nedojde k úplné uzávěře komunikací zákazem vjezdu, čímž bude zajištěna průjezdnost komunikací.


Blokové čištění bude zajišťovat tato technika:

- osobní vozy 

Nissan Vanette

6U1 8474

 

Opel Movano

5U6 9112

                       

Š FABIA

1UO  2693

- kropící vůz

LIAZ

CVA 24-29

- samosběr

MB

CVA 50-40

- samosběr

IFA

CVA 08-52

- samosběr

M30

7U4 6561

- samosběr

Bucher

UOO 2156

- kropící vůz

DC

CVA 40-55

- pojízdná dílna

Citroen Jumper

CVA55-40

 

( 1 pracovník bude provádět opravy)

- odvoz odpadu

M 25

6U1 8470

- vodorovné značení

DC

4U6 4741

- čištění dešť.vpustí

M 25

CV 77-07

- kontejner

Mercedes

4U6 4716

- kontejner

M 25

CVA 48-68


K zajištění provozuschopnosti techniky po dobu blokového čištění bude zajištěna 
služba  na  autodílně.
Zodpovědný pracovník za opravy v autodílně : vedoucí střediska.

 
Dne 20.3.2017 zajistí vedoucí střediska dopravy řádné rozmístění dopravních značek na jednotlivá sídliště.
14 dní před samotným  blokovým  čištěním  bude  provedena  okopávka obrubníků a očištění od hrubých nečistot. Začátek tohoto čištění bude prováděn dle harmonogramu strojního čištění.

H a r m o n o g r a m   p r a c í

 

27.3.  

PO

Kadaňská Jeseň, Brodce, Zásada, stupeň, Prahly, Lomazice, Královský vrch – průmyslová zóna

 

 

 

28.3.

 ÚT

nádraží Prunéřov, Strážiště I. a II. a III., Strmá

 

 

 

29.3.

 ST

Průmyslová, Želinská, Topolová, Javorová, Jedlová, Habrová, Borová, Lísková, Lipová, Ovesná, Polní, Obránců míru

 

 

 

30.3.

ČT

Vinohrady, Žitná, Červeného kříže, Sluneční, Jitřní, Ječná, Skalní, Zeyerova, Věžní, Sukova,

 

 

 

31.3.

Od 04.00 hod. nádraží autobusové a vlakové, ÚDRŽBA VOZIDEL

 

 

 

3.4.  

PO

Zahradní, Nová kolonie, Golovinova, Okály, dětské středisko, Třešňová, Příčná, 100 byt.jed.

 

 

 

4.4.

 ÚT

vycházková cesta, Jana Roháče, Husova, panelák pod Albertem od čp. 1570, parkoviště za čp. 1256

 

 

 

5.4.

ST

pravá část sídliště B od teplárny až po průtah, vrchní část průtahu

 

 

 

6.4.  

 ČT

Chomutovská, Bystřická, levá část sídliště B, U stadionu, koupaliště

 

 

 

7.4.

Prunéřov

 

 

 

10.4.

PO

Brožíkova, Alešova, Mánesova, Fibichova, Klášterecká – včetně okolo věžáku, 1. část Pionýrů, Policie, Kordy

 

 

 

11.4.

ÚT

D – 1445-48, 2 parkoviště – u koberců a u hřiště, Dvořákova 1841- 1843parkoviště

 

 

 

12.4.

ST

kompletně sídliště D

 

 

 

13.4.

ČT

Poštovní, Dvořákova od Poštovní k průtahu + sídliště, 2. část Pionýrů, parkoviště kino, za poštou Na Podlesí 1468

 

 

 

18. 4.

 ÚT

Jungmannova, J. Švermy ke kruhovému objezdu, pravá část sídliště A,schodiště 3, Klášterecká od výměníku po křižovatku, nové parkoviště ul. Klášterecká

 

 

 

19.4.

ST

Havlíčkova, Masarykova, Havlova, V Zahrádkách, Březinova, Máchova, Raisova, Nerudova, komunikace za Delikou, Jiráskova, Lázeňská, část Říční, krátká Fibichova, část ul. Komenského + parkoviště u čp. 1186 a 1189, J. Švermy od kruhového objezdu k odboru dopravy Mě.ú, nábřeží Maxipsa Fíka,

 

 

 

20.4.

 ČT

od 03.00 hod. část kpt. Jaroše od Rafandy a zásobování až po náměstí, Komenského, pěší zóna, náměstí Míru, Čsl. armády, Vrchlického, Sládkova,Tyršova, Čechova, Žatecká, 2. část Říční, Na Příkopě, B. Němcové,

21.4.  

 PÁ

5. května, Rafanda, Pastýřská studánka, Koželužská, kpt. Jaroše, Školní

 

 

 

24.4.

 PO

1. máje včetně chodníku k průtahu, Hřbitovní, průtahové chodníky

 

 

 

25.4.

ÚT

Věžní, chodník u hřbitova, parkoviště u hřbitova,

 

 

 

26.4.  

ST

průtah č. 224 od křižovatky s Chomutovskou až po most, včetně parkoviště u servisu

 

V případě příznivého počasí po dobu blokového čištění, bude započata oprava vodorovného dopravního značení. Současně bude provedeno čištění kanálových vpustí.

Za provedení a řízení blokového čištění dle zpracovaného harmonogramu zodpovídá vedoucí střediska dopravy. Kontrolní činnost bude provádět jednatel Technických služeb Kadaň, s.r.o.. 


V případě nepříznivého počasí budou termíny posunuty.

 

Zpracoval: Rostislav Kaufman – vedoucí střediska dopravy

Za správnost zodpovědný: Rostislav Kaufman

Zapsala: Jana Askar

 

V Kadani dne:  15.2.2017

 

 

 


 Schvaluje:   Luboš Herejk, jednatel společnosti

 Technické služby Kadaň, s.r.o.

 

 

CO:

- Městský úřad Kadaň

- starosta města Kadaň

 

 

- místostarosta města Kadaň

 

 

- tajemník Mě.ú

 

 

- odbordopravy

 

 

- odbor výstavby

 

 

- Městská policie

 

- Policie ČR – DI Chomutov

 

 

- TS Kadaň, s.r.o.

- vedoucí stř. 3x

 

 

- 1x doprava

 

 

- 1x účtárna

Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště - Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště


publikováno: 28.04. 2017
staženo: 01.06 2017

Informace - výcvik ve vojenském újezdu Hradiště
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy


publikováno: 28.04. 2017
staženo: 15.05 2017

VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Com-Pakt-Energy, Vernéřov)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy


publikováno: 28.04. 2017
staženo: 15.05 2017

VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Bos, Čechova)
» číst více

Úřední deska

Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška


publikováno: 28.04. 2017
staženo: 15.05 2017

VV - OOP - Stanovení přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
» číst více

Úřední deska

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam


publikováno: 28.04. 2017
staženo: 30.05 2017

VV - Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
» číst více

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 28.04. 2017
staženo: 12.05 2017

Zveřejnění záměru obce - pronajmout část parcely č. 3127/43
» číst více
» celá úřední deska