Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Špitálské předměstí

Špitálské předměstí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

 

Ztracené předměstí

Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT v Praze

V místě, které dnes označujeme Špitálským předměstím v Kadani, stály ještě zhruba před 50. lety stavby, které bohužel smetly buldozery. Dnes se na břehu řeky Ohře nachází pouhé torzo bývalého předměstí. V minulosti bylo toto místo prvním krokem do Kadaně, ale i dnes při příjezdu od Žatce vnímáme celou situaci s panoramatem města jako nejhezčí pohled na město. Předměstí bylo jednou z nejstarších historických čtvrtí města Kadaně. Dnes se tady nachází pouze shluk několika domů kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Město zde po roce 1989 zatím nerealizovalo žádnou větší stavební činnost, což je vzhledem k rozsahu a velkému významu místa dobře. V současné době město Kadaň zvažuje, jakou cestu zvolit pro úpravy takto cenného území, které je v těsném sousedství historického jádra. Starší občané si ještě pamatují historickou zástavbu, mladší si naopak zvykli na velkou travnatou plochu. ламода

Studentské projekty se tedy mohly celým územím zabývat bez nějakých větších předsudků a omezení. Na odevzdaných projektech je patrné, že případnou urbanizaci tohoto místa lze řešit různými způsoby. Jednotlivé týmy si zvolily podle vlastního uvážení takovou koncepci, která podle nich nejlépe řeší daný prostor. Všichni využili možnost pracovat přímo v Kadani na týdenním workshopu a konfrontovat svoje názory s veřejností. K dispozici také dostali řadu historických podkladů, fotek a map, ze kterých se dobře analyzovala struktura města před asanací. Studentům nebyla předepsána velikost zástavby ani funkční nápl ň. Každý z jedenácti projektů je odlišný. U některých můžeme sledovat inspiraci historickou stopou původního předměstí, u jiných úplně novou geometrii zástavby nebo i pokus o ponechání zelené nezastavěné louky. Tato pestrá paleta možností ukazuje různé strategie celkového přístupu k místu, ale také k řešení detailů. Studenti se zabývali například okolím bývalého Š pitálu nebo znovuobnovením potoka Bystřice.

Při veřejných diskuzích se do popředí dostala také důležitá otázka, zda je nutné celé území zastavět najednou. Některé projekty se zabývaly etapovitostí s tím, že by se nemělo nechávat volné pole působnosti pouze developerům. Hlavním iniciátorem případné zástavby by mělo být město, které by tak mohlo držet nad tak cenným územím ochrannou ruku.

Jedenáct zpracovaných projektů poskytlo různé pohledy na řešenou lokalitu. Jejich součástí je také jednotná prezentace s předepsaným množstvím práce i vizuálním projevem. Díky tomu je možné projekty mezi sebou lépe porovnávat a výsledek považovat za soutěž jednotlivých týmů s vyhodnocením jejich úspěšnosti. Práce na studiích v akademickém prostředí může ukázat možnosti plánování strategie rozvoje města. Doufáme, že řešené projekty pomohly rozproudit diskuzi, a že by v budoucnu mohly v ideálním případě sloužit jako podklad k vypsání architektonicko - urbanistické soutěže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

VV - oznámení o možnosti převzít písemnost - Amálie Schwarzenbergová
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na pozemní komunikaci v obci Radonice
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Signál, Dopravní značení spol. s r.o., Loučná pod Klínovcem)
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Závěrečný účet


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Závěrečný účet města za rok 2018
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Rozpočtové změny


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Rozpočtové opatření
» číst více

Úřední deska

Technické služby Kadaň - Sběr nebezpečného odpadu


publikováno: 12.06. 2019
staženo: 01.07 2019

Sběr nebezpečného odpadu - 29.6.2019
» číst více
» celá úřední deska