Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Odbor soc. věcí a zdravotnictví


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 6
Vedoucí odboru - Mgr. Tomáš Mědílek


oddělení sociální péče :
- sociální práce
- sociální kurátor
- Terénní program
- plánování a koordinace sociálních služeb na území obce
- evidence žadatelů o přidělení bytu s pečovatelskou službou
- sociální pohřby
- výkon opatrovnictví osobám omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům
- romský a drogový koordinátor
- ustanovování zvláštního příjemce důchodu
- stanovování úhrad sociálních služeb pro děti svěřené do ústavní výchovy
evidence a distribuce receptů na léčivé přípravky obsahující opiáty a návykové látky
- vydávání a výměna parkovacích průkazů přepravující osoby těžce zdravotně postiženéoddělení sociálně právní ochrany :
- sociálně právní ochrana dětí
- výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí
- náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče) 
- dohody pěstounské péče
- týrané a zneužívané děti, domácí násilí
- problematika závadového chování a trestné činnosti nezletilých
- pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
- poradenská a informační činnost


Telefonní seznam odboru - Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Vedoucí­ odboru

Mgr. Mědílek Tomáš

Vedoucí odboru - č.dveří: 31
tel.: +420 474 319 650 - mobil: +420 606 849 269
email: tomas.medilek@mesto-kadan.cz

Oddělení­ sociální­ péče (SP)

Ing. Handlová Denisa

Referent odboru, sociální pracovník, evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS, ustanovování zvláštního příjemce důchodu, stanovení úhrady sociálních služeb, sociální pohřby, vydávání parkovací karty - č.dveří: 28
tel.: +420 474 319 686
email: denisa.handlova@mesto-kadan.cz

Dis. Kobzová Michaela

Veřejný opatrovník - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 660
email: michaela.kobzova@mesto-kadan.cz

Ing. Pešičková Veronika

projektová manažerka - č.dveří: 34
tel.: +420 474 319 682 - mobil: +420 727 810 577
email: veronika.pesickova@mesto-kadan.cz

Mgr. Pusztakürti Soňa

Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice - č.dveří: 28
tel.: +420 474 319 651
email: sona.pusztakurti@mesto-kadan.cz

Dis. Rathouská Karolína

Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 833
email: karolina.rathouska@hotmail.cz

Bc. Sladký Martin

Sociální pracovník, sociální kurátor pro dospělé - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 657
email: martin.sladky@mesto-kadan.cz

DiS. Švehlová Klára

Sociální pracovnice - č.dveří: 29
tel.: +420 474 319 660
email: klara.svehlova@mesto-kadan.cz

DiS. Ujváry Miroslav

Sociální pracovník - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 811
email: miroslav.ujvary@email.cz

Dis. Vaněčková Hana

Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 725 415 092
email: hana.vaneckova@hotmail.cz

Dis. Vlasáková Miroslava

Sociální pracovnice - Terénní program - č.dveří:
tel.: +420 727 945 002 - mobil: +420 720 995 928
email: vlasakova.miroslava@seznam.cz

Mgr. Zárybnický Martin

Odborný garant, projektový a finanční manažer - č.dveří: 11
tel.: +420 601 087 983 - mobil: +420 601 087 983
email: martin.zarybnicky@mesto-kadan.cz

Oddělení­ sociálně právní­ ochrany

Bc. Beránková Zdeňka

vedoucí oddělení SPO, náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče), péče jiné osoby - č.dveří: 48
tel.: +420 474 319 668
email: zdenka.berankova@mesto-kadan.cz

Dis. Boháčová Klára

Pěstounská péče dohody - Klášterec a přilehlé obce, Vejprty - č.dveří: 30
tel.: +420 474 319 699
email: klara.bohacova@mesto-kadan.cz

Bc. Coňková Jitka

Kurátorka pro děti a mládež - děti s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, svěřené do péče ZDVOP - č.dveří: 36
tel.: +420 474 319 662
email: jitka.conkova@mesto-kadan.cz

Bc. Huňová Simona

Sociální pracovnice SPOD - Kovářská, Perštejn, Radonicko, Mašťov, Chbany, Vejprty a přilehlé obce - č.dveří: 46
tel.: +420 474 319 667
email: simona.hunova@mesto-kadan.cz

Mgr. Hynková Naděžda

Pěstounská péče, děti svěřené do péče jiné osoby, Kadaň - č.dveří: 49
tel.: +420 474 319 569
email: nadezda.hynkova@mesto-kadan.cz

DiS. Kratochvílová Taťána

Sociální pracovnice SPOD - Kadaň - č.dveří: 47
tel.: +420 474 319 671
email: tatana.kratochvilova@mesto-kadan.cz

DiS. Kučerová Pavla

Sociální pracovnice SPOD - Klášterec - č.dveří: 45
tel.: +420 474 319 670
email: pavla.kucerova@mesto-kadan.cz

Nováková Eva

Kurátorka pro děti a mládež - Klášterec - č.dveří: 32
tel.: +420 474 319 664
email: eva.novakova@mesto-kadan.cz

DiS. Panušková Šárka

Kurátorka pro děti a mládež - Kadaň a přilehlé obce - č.dveří: 32
tel.: +420 474 319 663
email: sarka.panuskova@mesto-kadan.cz

Bc. Sabadošová Veronika

Pěstounská péče dohody - Kadaň a přilehlé obce - č.dveří: 30
tel.: +420 474 319 567
email: veronika.sabadosova@mesto-kadan.cz

Bc. Silovská Zdeňka

Sociální pracovnice SPOD - Kadaň - č.dveří: 47
tel.: +420 474 319 665
email: zdenka.silovska@mesto-kadan.cz

Dis. Siváková Machatá Martina

Pěstounská péče, děti svěřené do péče jiné osoby, Klášterec - č.dveří: 49
tel.: +420 474 319 568
email: martina.sivakova@mesto-kadan.cz

Bc. Winkelhöferová Pavlína

Sociální pracovnice SPOD - Klášterec - č.dveří: 45
tel.: +420 474 319 669
email: pavlina.winkelhoferova@mesto-kadan.cz

Bc. Zedník Hanker Simona

Sociální pracovnice SPOD - Prunéřov.Týrané a zneužívané děti, domácí násilí - č.dveří: 46
tel.: +420 474 319 666
email: simona.zednikhanker@mesto-kadan.cz

.

- č.dveří:
tel.: +420
email:


Počet přiložených dokumentů: 6


Dokument typu Adobe Reader Pravidla odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro vyřizování žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou v Kadani
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Standardy SPOD Kadaň
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Kurátoři pro mládež (PDF)
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Pro děti a mládež (PDF)
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Pro rodiče (PDF)
Dokument typu Adobe Reader
Úřední nformace

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 13.09. 2019
staženo: 01.10 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Art Inside, Poštovní, Na Podlesí)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 13.09. 2019
staženo: 01.10 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Bagros, Jana Švermy)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 13.09. 2019
staženo: 01.10 2019

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří
» číst více

Úřední deska

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


publikováno: 11.09. 2019
staženo: 01.11 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYříjen/2019


» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Rozpočtové změny


publikováno: 11.09. 2019
staženo: 27.09 2019

Rozpočtové opatření
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Rozbory hospodaření města


publikováno: 11.09. 2019
staženo: 27.09 2019

Rozbory hospodaření
» číst více