Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 50
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.Telefonní seznam odboru - Odbor životního prostředí

Vedoucí­ odboru

Ing. Frajt Jiří

Vedoucí odboru - č.dveří: 15
tel.: +420 474 319 553
email: jiri.frajt@mesto-kadan.cz

Myslivost, odpadové hospodářství­ a správa městských lesů

Brouček Václav

- č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 560
email: vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Správa veřejné zeleně a zábory

Ing. Jancák Miroslav

- č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod a lovecké lí­stky

Ing. Kalčík Michal

- č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 558
email: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

Evidence zeměděl.podnikatelů, rybářské lí­stky

Slavíková Eliška

ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a ochrana vod,souhrnná a koordinovaná vyjádření, evidence zemědělských podnikatelů - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: eliska.slavikova@mesto-kadan.cz

Ochrana ovzduší­ a lesní­ hospodářství­

Bc. Krupička Zdeněk

- č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 561
email: zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz

Ochrana pří­rody a krajiny

Ing. Čermák Petr

Referent ochrany přírody a krajiny, rybářské lístky - č.dveří: 17
tel.: +420 474 319 556
email: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Odpadové hospodářství­, administrativa

Fialová Dana

E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa - č.dveří: 16
tel.: +420 474 319 552
email: dana.fialova@mesto-kadan.cz


Počet přiložených dokumentů: 50


Dokument typu MS Word Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Platné znění části vyhlášky č. 432/2001 Sb
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Dětská hřiště v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Volný pohyb psů po Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Správci zeleně v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k užívání vodních děl
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o vyjádření
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o vydání loveckého lístku
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení odběru ornice
Dokument typu Textový dokument
Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu
Dokument typu Jiný druh...
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stavební povolení k vodním dílům
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Žádost o vydání rybářského lístku
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Application form for Issue of Fishing Permit-Antrag zur Ausstellung eines Angelscheins
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Změna v evidenci zemědělského podnikatele
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Výsadba stromů 2011
Dokument typu Adobe Reader
Textový dokument žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument ohlášení
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument oznámení o užívání stavby vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o vyjádření
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o udělení souhlasu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
Dokument typu Textový dokument
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO
Dokument typu Jiný druh...
Úřední nformace

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 20.11. 2017
staženo: 06.12 2017

VV - o možnosti převzít písemnost - Buzková Dagmar
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - Rada města - Rozhodnutí


publikováno: 16.11. 2017
staženo: 04.12 2017

Rozhodnutí - výjimka z OZV č. 4/2015 o zábavné pyrotechnice
» číst více

Úřední deska

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volného bytu jako nízkoprahového bydlení


publikováno: 15.11. 2017
staženo: 01.12 2017

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako nízkoprahového bydlení v části obce Prunéřov
» číst více

Úřední deska

Správa bytů - Oznámení o nabídce nájmu volných bytů tzv. Startovací byty s odkupem


publikováno: 15.11. 2017
staženo: 18.12 2017

Oznámení - Nabídka nájmu volného bytu jako startovací byt s možností následného odkupu 
» číst více

Úřední deska

EÚ Brno - Dražební vyhláška


publikováno: 15.11. 2017
staženo: 12.01 2018

DV - Sliško Roman, 11.1.2018
» číst více

Úřední deska

EÚ Zlín - Dražební vyhláška


publikováno: 15.11. 2017
staženo: 11.01 2018

DV - Kuncová Markéta, 10.1.2018 (2x)
» číst více