Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 24
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.Telefonní seznam odboru - Odbor životního prostředí

Vedoucí­ odboru

Ing. Frajt Jiří

Vedoucí odboru - č.dveří: 15
tel.: +420 474 319 553
email: jiri.frajt@mesto-kadan.cz

Myslivost, odpadové hospodářství­ a správa městských lesů, lovecké lístky

Brouček Václav

Myslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky - č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 560
email: vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace

Ing. Jancák Miroslav

Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod

Ing. Isák Zdeněk

Vodní hospodářství, ochrana vod - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 558
email: zdenek.isak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana ZPF

DiS. Slavíková Eliška

Ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a ochrana vod - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: eliska.slavikova@mesto-kadan.cz

Ochrana ovzduší­, státní správa lesů, zástupce vedoucího odboru

Ing. Krupička Zdeněk

- č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 561
email: zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz

Ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky

Ing. Čermák Petr

Referent ochrany přírody a krajiny - č.dveří: 17
tel.: +420 474 319 556
email: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Odpadové hospodářství­

Fialová Dana

E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa - č.dveří: 16
tel.: +420 474 319 552
email: dana.fialova@mesto-kadan.cz

Administrativa, týrání zvířat, odpadové hospodářství města

Burešová Lenka

rybářské lístky - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: lenka.buresova@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby

Žáková Jitka

- č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: jitka.zakova@mesto-kadan.cz


Počet přiložených dokumentů: 24


Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Dokument typu
Dokument typu MS Word Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva
Dokument typu
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Dokument typu
Textový dokument žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o udělení souhlasu
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument žádost o vyjádření
Dokument typu Textový dokument
Textový dokument ohlášení
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu MS Word oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader Application form for Issue of Fishing Permit-Antrag zur Ausstellung eines Angelscheins
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Žádost o vydání rybářského lístku
Dokument typu Adobe Reader
Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o povolení odběru ornice
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o vydání loveckého lístku
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu MS Word Žádost o vyjádření
Dokument typu Jiný druh...
Dokument typu Adobe Reader Volný pohyb psů po Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Správci zeleně v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu MS Word Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Dokument typu Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader Dětská hřiště v Kadani - mapa
Dokument typu Adobe Reader
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Dokument typu Jiný druh...
Úřední nformace

Úřední deska

Zastupitelstvo města Kadaně - usnesení


publikováno: 09.11. 2018
staženo: 26.11 2018

Výpis usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města Kadaně
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 09.11. 2018
staženo: 26.11 2018

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na  pozemní komunikaci v v ul. Tyršova v Kadani
» číst více

Úřední deska

Technické služby Kadaň - Sběr nebezpečného odpadu


publikováno: 09.11. 2018
staženo: 26.11 2018

Sběr nebezpečného odpadu
» číst více

Úřední deska

Zastupitelé města Kadaně


publikováno: 08.11. 2018
staženo: 31.12 2022

Zastupitelé města Kadaně - volební období 2018-2022
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


publikováno: 06.11. 2018
staženo: 22.11 2018

OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení místníúpravy provozu (Kadaň, Chomutovská)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


publikováno: 06.11. 2018
staženo: 22.11 2018

OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení místní úpravy provozu (Klášterec, Dukelská)
» číst více