ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Strategický plán Kadaně


vloženo: čtvrtek - 27. květen 2010 v 12:11 * vložil: Petr Peti
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 3
Co je strategický plán?

Strategický plán je vyjádřením představy o budoucím vývoji a podobě města v dlouhodobém časovém horizontu.

Strategický plán je koncepčním a rozvojovým dokumentem, který vychází ze širších regionálních a historických souvislostí a na základě důkladné analýzy současného stavu věcí předkládá možnosti sociálního, ekonomického a územního rozvoje a to ve vzájemných vazbách uvedených složek

Proč Strategický plán Kadaně?

Na území střední Evropy existuje řada měst s Kadaní v různých směrech srovnatelných. Co však činí Kadaň a přilehlý region jedinečným prostorem, je přítomnost a vzájemná provázanost několika výrazných fenoménů současně. Okolní krajina a veškeré přírodní bohatství nedalekých Doupovských a Krušných hor, řeka Ohře, síť měst a drobných sídel se svým cenným kulturním dědictvím, nepřehlédnutelný systém technologických zařízení na produkci energie, rozsáhlé prostory zdevastované těžbou hnědého uhlí a část těchto prostor vracejících se do života v podobě rekultivovaných ploch, demografická struktura trvale žijících obyvatel. Tolik z těch nejvýraznějších, řada z nich je na první pohled zřejmá, některé zůstávají stále nedoceněny či nehrozí bezprostřední nebezpečí. Strategický plán Kadaně je možností, jak tyto fenomény objektivně posoudit a navrhnout hospodárné využítí jejich potencí pro další vývoj regionu.
Kdo Strategický plán Kadaně vytváří?

Město Kadaň, které je zadavatelem, pověřilo zpracováním Strategického plánu Kadaně tým odborníků vedený sdružením architektů třiarchitekti. Dokument vznikal v úzké spolupráci s představiteli města formálně sdruženými do komise pro Strategický plán, která v případě potřeby přizývala další osoby způsobilé k projednávání dané problematiky. Dílem přijali účast v procesu také některé odbory městské správy.


Počet přiložených dokumentů: 3


Dokument typu Adobe Reader

Aktualizace strat. plánu II. (2013)


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Aktualizace strat. plánu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Strategický plán Kadaně


Dokument typu: Adobe Reader
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti