ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Rooseveltovy sady » Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
 

Systém sídelní zeleně je strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené i soukromé), který eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality životního prostředí v sídle a zvýšení jeho ekologické stability (odolnosti vůči vnějším vlivům).Za tímto účelem je zeleň v sídle navrhována jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zastavěného území a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině.

Studie kategorizuje veškeré plochy zeleně v sídle dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. Na základě rozboru zeleně sídla studie doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy do intenzitních tříd údržby, stanovuje rámcové zásady rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci rekonstrukce, realizace a dalších úprav zeleně. V případě potřeby také specifikuje podobu vegetačních úprav a vybavenost ploch.
Studie je pro obec odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně na jejím území. Systém sídelní zeleně se vymezuje v zastavěném území, zastavitelných plochách a případně nezastavěném území v bezprostřední vazbě na zastavěné území a zastavitelné plochy.

..............................................................................

Aktuality k projektu Systém sídelní zeleně:

Začátkem roku 2017 proběhne veřejné projednání projektu. Přesný termín bude včas uveřejněn.
Dne 8. 10. 2016 byly uspořádány dvě komentované vycházky. Pod tučným písmem "komentované vycházky" prosím o proklik na informace, které jsou aktuálně v záložce Roosveltových sadů, tedy info a pozvánka na komentované vycházky.
..............................................................................

Komentovaná vycházkaVážení občané města Kadaně, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na komentované vycházky v rámci projektu systém sídelní zeleně města Kadaň. Budeme rádi, když se zúčastní všechny věkové skupiny. Trasy jsou nenáročné a můžete se k nám kdykoliv přidat nebo nás naopak opustit. Cílem procházek je spolu s Vámi přímo v terénu prodiskutovat klady a zápory současných ploch zeleně ve Vašem městě a zamyslet se nad jejich budoucím rozvojem.
» číst více

Počet přiložených dokumentů: 1


Dokument typu Adobe Reader KADAŇ mapa vycházky 1
Dokument typu Adobe Reader
2 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆ
Úřední informace
Úřední deska
OMEXON GA Energo, s.r.o. - Oznámení

publikováno: 17.12. 2018

Oznámení - stavba, která řeší rekonstrukci vzdušného vedení NN a pokládku nového zemního kabelového vedení NN, dle projektu vypracovaného společností Energo Pro, s.r.o.
» číst více
Úřední deska
EÚ Plzeň - Odročení dražby

publikováno: 17.12. 2018

Odročení dražby na neurčito - Polák Miloslav
» číst více
Úřední deska
EÚ Plzeň - Dražební vyhláška

publikováno: 17.12. 2018

DV - Rinaldi Veronica, 16.1.2019
» číst více
Úřední deska
Odbor živnostenský úřad - výzva k převzetí písemnosti

publikováno: 17.12. 2018

Výzva k převzetí písemnosti - Šarkézy Richard
» číst více
Úřední deska
Odbor životního prostředí - Zveřejnění informace

publikováno: 17.12. 2018

Zveřejnění informace "Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018"
» číst více
Úřední deska
EÚ Žďár nad Sázavou - Dražební vyhláška

publikováno: 17.12. 2018

DV - Krajíc Jaroslav, 28.1.2019
» číst více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti