ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Projekt zahájen


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM


Centrum sociálních služeb Prunéřov

Projekt na vznik Centra sociálních služeb v Prunéřově byl v těchto dnech zahájen v Kadani.

Projekt je zaměřen na skupinu sociálně vyloučených obyvatel města, ale také na ty, kteří jsou tímto sociálním vyloučením ohroženi. V jeho rámci bude poskytováno pracovní a dluhové poradenství. Současně budou probíhat terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, provoz zahájí také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež starší 15 let.

Smyslem projektu je dopomoci k vymanění ze života bez perspektivy, bez vzdělání, s dluhy a návykovými látkami, který se předává z generace na generaci. Za pomoci sociálních služeb by se měli obyvatelé problémových lokalit postavit na vlastní nohy a zahájit cestu integrace do společnosti.

Služby budou poskytovány především v lokalitě Prunéřova, kde bude upraven prostor v jednom ze čtyř objektů, které se využívají k bydlení především pro dlužníky nájemného.

Celkové náklady na projekt, který potrvá do června 2015, činí více než 15 milionů korun, dotační prostředky byly poskytnuty Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti