ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 30.května 2019


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 424/2019 - Přidělení bytu zvláštního určení bez jistoty -  vel.1+3

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově v ul. Na Strážišti, Kadaň s p. Zelinkou, bytem Klášterec nad Ohří, jako bytu zvláštního určení bez jistoty.


Usnesení č. 425/2019 - Úprava smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 – Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 10750/10 ze dne 22.2.2010 včetně dodatků č.1-5 a to dohodou ke dni 10.6.2019.


Usnesení č. 426/2019 - Úprava smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 – Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Rada města schvaluje změnu (navýšení) předmětu výpůjčky smlouvy o výpůjčce č.13813/16 ze dne 15.12.2016 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, p.o. o níže uvedené prostory:- bufet – herna 29,00 m2
- kuchyňka – výdejna bufetu 24,90 m2
- salonek         16,40 m2
- kuchyňka pro salonek 12,10 m2
- restaurace 59,40 m2
- chladící box 15,00 m2
- sklad vedle chladícího boxu 18,60 m2
- sklad u WC   7,50 m2 + 3,00 m2
- prodejna sportovních potřeb 41,23 m2
- soc. zařízení pro muže a ženy 15,00 m2 + 15,20 m2
Pro letní období – terasa o ploše  60 m2
a to formou uzavření dodatku č. 9 s platností a účinností ke dni 10.6.2019.


Usnesení č. 427/2019 - Úprava smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 – Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Rada města schvaluje (v souladu s vnitřními pravidly zřizovatele pro hospodaření příspěvkových organizací s majetkem) udělení souhlasu Sportovnímu zařízení Kadaň, p.o. s uzavřením nájemní smlouvy mezi Sportovním zařízením Kadaň, p.o. s nájemci uvedenými ve sml. č. 10750/10 ze dne 22.2.2010 za stejných smluvních podmínek, jaké byly smluveny s městem Kadaň.


Usnesení č. 428/2019 - Skatepark pro město Kadaň - návrh dodatku č. 2

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 14565/18 ze dne 20.8.2018 s firmou Mystic Constructions spol. s r.o., IČ 26177358, Římská 26, 120 00 Praha 2 na akci "Skatepark pro město Kadaň".


Usnesení č. 429/2019 - Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí - dodatek č. 2

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 14642/18 na akci "Kadaň - odvodnění komunikací na špitálském předměstí" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 430/2019 - Kadaň - úpravy části ulice Čechova - dodatek č. 2

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 14552/18 na akci "Kadaň - úpravy části ulice Čechova" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti