ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 28.března 2019


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 224/2019 - Doplnění 2. rozpočtového opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění 2. rozpočtového opatření o tuto rozpočtovou změnu:

Odbor vnitřních věcí
propagace města + 1.000 tis. Kč

Ostatní výdaje
rezerva - podíl města na IROP pro ZŠ - 1.000 tis. Kč


Usnesení č. 225/2019 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí, Kadaň - (obálková metoda - V. opakovaná nabídka)

Rada města odkládá hodnocení nabídek došlých na zveřejněnou (V. opakovanou) nabídku pronájmu nebytových prostor v čp. 184 v k.ú. Kadaň (bývalá prodejna květin) na své příští jednání.

Usnesení č. 226/2019 - Záměr – prodej části par.č.  187/1 a části par.č. 188/1 v k.ú. Kadaň, ul. Pastýřská studánka

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit  záměr obce  prodat pozemky  část par. č.  187/1 o vým. 100 m2 a části par. č. 188/1 v k.ú. Kadaň, ul. Pastýřská studánka (na základě žádosti o prodej).


Usnesení č. 227/2019 - Využití předkupního práva města u pozemků  par. č.  2617/30, 3463/43, 3462/3 v k.ú. Kadaň /p. Ondrejcsik

Rada města bere na vědomí informace k předkupnímu právu Města Kadaně k par. č. 2617/30, par. č. 3463/43 a par. č. 3462/3 v k.ú. Kadaň a nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k části par. č. 2617/30, k části par. č. 3463/43 a  par. č. 3462/3 v k.ú. Kadaň ve vlastnictví p. Ondrejcsika, Karlovy Vary a doporučuje zrušit předkupní právo Města Kadaně k par. č. 2617/30, par. č. 3463/43 a par. č. 3462/3 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 228/2019 - Oprava usnesení ZM č. 145/2018 – směna lesních pozemků k.ú. Kadaň, k.ú. Tušimice, k.ú. Boč, k.ú. Smilov nad Ohří

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 145/2018 ze dne 27.9.2018 – schválení směny lesních pozemků v k.ú. Kadaň a k.ú. Tušimice (LV – město Kadaň) za pozemky v k.ú. Boč a k.ú. Smilov nad Ohří (LV – Lesy ČR, s.p.).


Usnesení č. 229/2019 - Oprava usnesení ZM č. 145/2018 – směna lesních pozemků k.ú. Kadaň, k.ú. Tušimice, k.ú. Boč, k.ú. Smilov nad Ohří

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převod níže uvedených pozemků formou směny: 
p.č. 179/2, p.č. 179/3, p.č. 179/4, p.č. 196 v k.ú. Boč, p.č. 441/2 v k.ú. Smilov nad Ohří (LV – město Kadaň) o celkové výměře 8622 m2 za p.č. 1037/1, p.č. 2961/7, p.č. 2961/8, p.č. 2961/9, p.č. 2961/10, p.č. 3053/7, p.č. 3055/1, p.č. 3080/1, p.č. 3080/2 v k.ú. Kadaň, p.č. 228/22 v k.ú. Tušimice (LV – Lesy Č, s.p.) o celkové výměře 8347 m2, s tím, že město Kadaň doplatí Lesům ČR, s.p. rozdíl odhadních cen směňovaných pozemků ve výši 80.149,-Kč a dále uhradí 2.800,- Kč náklady spojené se směnou.


Usnesení č. 230/2019 - Informace k nabídce na odkoupení p.č. 2950/19 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí informace o doporučení majetkové komise ve věci  nabídky p.Karfíka, Most na odkoupení p.č. 2950/19 o výměře 282 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 231/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí  č. 9088/07 – Radka z.s.

Rada města schvaluje úplné znění smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 včetně dodatku č. 1 mezi městem Kadaň a spolkem RADKA z.s., Chomutovská 1619, Kadaň. Uzavřením dodatku č.1 se upřesňují smluvní podmínky s ohledem na transparentnost využití veřejných prostředků čp. 630, ul. Kpt. Jaroše, Kadaň.


Usnesení č. 232/2019 - Převod sochy na p.č. 3174 v k.ú. Kadaň - Nemocnice Kadaň, s.r.o

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod sochy nacházející se na p.č. 3174 v k.ú. Kadaň  – formou daru z majetku Nemocnice Kadaň s.r.o. do majetku města Kadaně. Hodnota převáděného majetku činí 450 000,- Kč. Jedná se o uměleckou výzdobu města ve veřejném prostoru.


Usnesení č. 233/2019 - Zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na podporu inovativního podnikání – pí Hauptmannová 

Rada města bere na vědomí odstoupení pí Hauptmannové od žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019.


Usnesení č. 234/2019 - Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu

Rada města schvaluje zařazení realizace stavby "Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na průtahu" do investičních akcí města pro rok 2019.


Usnesení č. 235/2019 - Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu"

1) AZ SANACE a. s., IČ 25033514, Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 
2) Intermont, Opatrný, s. r. o., IČ 49900854, Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
3) SARES servis s. r. o., IČ 28223071, Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
4) JOMAINVEST s.r.o.,IČ 28469186, 17. listopadu 670, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
5) TORKRET v.o.s., IČ 14866323, Šimonovice č.1, 46341, Dlouhý most
6) BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o, IČ 40233529, Třebušická 178, Komořany, 434 01 
   Most
7) BAU-STAV a.s., IČ 14705877, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary


Usnesení č. 236/2019 - Žádost AGRO Kadaň, s.r.o. o souhlas s ubytováním cizinců

Rada města odkládá udělení souhlasu s ubytováním 30-ti a více Filipínců v těsné blízkosti areálu ČEZ, a.s. pro firmu AGRO Kadaň s.r.o. IČ : 24229865, Klimentská 1246/1, Praha 1 a ukládá vyzvat žadatele k doplnění informací.


Usnesení č. 237/2019 - OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích - doplnění

Rada města doporučuje zastupitelstvu města doplnění Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 2/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, o prostranství Studentského náměstí.


Usnesení č. 238/2019 - Nabídka na pojištění zastupitelů při nesprávném úředním rozhodnutím

Rada města projednala nabídku pojištění zastupitelů pro újmu způsobenou nesprávným úředním rozhodnutím a ukládá připravit varianty pojištění.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti