ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 1. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM


Usnesení č. 1025/2018 - Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – vybudování přístřešků pro kontejnery
Rada města bere na vědomí informaci o zrušení výběrového řízení výběr zhotovitele na realizaci akce „Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – vybudování přístřešků pro kontejnery“ a vyhlášení nového výběrového řízení na tutéž akci.

Usnesení č. 1026/2018 - Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – dodávky kontejnerů
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – dodávky kontejnerů“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Komunální technika s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO 26684055.

Usnesení č. 1027/2018 - Žádost dodavatelských firem o navýšení cen za údržbu bytového a nebytového fondu města Kadaně
Rada města bere na vědomí zpětvzetí žádostí stavební firmy Roman Jamečný, IČ: 63739518, Hoblířská 1445/6, 143 00 Praha 4 a firmy Jiří Selinger, IČ: 72608234, Pokutická 626, 432 01 Kadaň na zvýšení cen za údržbu bytového a nebytového fondu města Kadaně.

Usnesení č. 1028/2018 - Rozpočtové změny
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 2 k 5. rozpočtovému opatření k 13.12.2018.

Usnesení č. 1029/2018 - Kontrola registru smluv
Rada města ukládá prověřit a případně opravit sporné smlouvy v centrálním registru smluv, v případě pochybení navrhnout nápravná opatření.


Usnesení č. 1030/2018 - Kontrola registru smluv
Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o., společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. a společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. prověřit a případně opravit sporné smlouvy v centrálním registru smluv, v případě pochybení navrhnout nápravná opatření.

 

5. rozpočtové opatření k  13.12.2018

 

(v tis. Kč)

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Daňové

 

 

 

ostatní daně a poplatky

 

 

 

daň z hazardních her

1 038,00

7,10

1 045,10

 

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

reklama KTK, a.s. - kamerový systém MP

0,00

100,00

100,00

Kadaňské noviny

200,00

-40,00

160,00

BESIP

19,00

19,45

38,45

ostatní příjmy

500,00

426,00

926,00

 

 

 

 

dary

 

 

 

neinvestiční

106,00

20,00

126,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

2 496,00

64,00

2 560,00

Domovník - preventista - KÚ

600,00

300,00

900,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 1. ZŠ - KÚ

0,00

392,28

392,28

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 5. ZŠ - KÚ

445,17

1 422,73

1 867,90

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZUŠ - KÚ

0,00

858,48

858,48

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3. MŠ - KÚ

0,00

309,95

309,95

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 10. MŠ - KÚ

0,00

162,91

162,91

nové přístřešky a pytle na separaci pro OŽP - KÚ

0,00

388,89

388,89

MěSSS - KÚ

17 905,00

1 224,08

19 129,08

mzdy Úřad práce

2 500,00

600,00

3 100,00

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

pojistné plnění

438,06

89,63

527,69

úroky z bankovních účtů

0,00

5,00

5,00

věcná břemena

360,00

89,56

449,56

Odstranění kontaminace zemin - Fond vodního hospodářství

0,00

1 692,10

1 692,10

Volby do ZM a Senátu Parlamentu ČR

0,00

555,00

555,00

Celkem příjmy

433 892,37

8 687,16

442 579,53

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

126 069,82

0,00

126 069,82

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

21,97

0,00

21,97

Celkem financování

126 091,79

0,00

126 091,79

Celkem příjmy + financování

559 984,16

8 687,16

568 671,32

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

mzdy Úřad práce

2 500,00

600,00

3 100,00

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

knihy, tisk

70,00

-10,00

60,00

pohonné hmoty

250,00

-50,00

200,00

telekomunikace a radiokomunikace

350,00

30,00

380,00

poradenské a právní služby

500,00

-80,00

420,00

školení a vzdělávání

310,00

-40,00

270,00

opravy a údržba

825,00

40,00

865,00

oprava budov do 300 tis. Kč + revize

745,00

20,00

765,00

nákup služeb

4 148,32

90,00

4 238,32

Kadaňské noviny

250,00

-40,00

210,00

Volby do ZM a Senátu Parlamentu ČR

0,00

555,00

555,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

4 302,97

61,16

4 364,13

údržba sportovišť

1 218,71

176,80

1 395,51

odborný lesní hospodář - KÚ

79,01

56,87

135,88

odborný lesní hospodář - příjem na úhradu nákladů - KÚ

-79,01

-56,87

-135,88

lesní hospodářské osnovy - KÚ

56,12

34,92

91,04

lesní hospodářské osnovy - příjem na úhradu nákladů - KÚ

-56,12

-34,92

-91,04

meliorační a zpevňující dřeviny - KÚ

0,00

91,05

91,05

meliorační a zpevňující dřeviny -  příjem na úhradu nákladů - KÚ

0,00

-91,05

-91,05

odpadové hospodářství

603,00

276,37

879,37

veřejná doprava na akce města

400,00

35,00

435,00

ochrana přírody a krajiny

175,00

25,00

200,00

údržba naučných stezek

200,00

15,70

215,70

psí útulek

280,00

-20,00

260,00

deratizace a desinfekce

120,00

20,00

140,00

TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu

550,00

35,00

585,00

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

BESIP

115,70

16,07

131,77

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

ochrana památek a péče o kulturní dědictví

1 347,92

-297,92

1 050,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

2 496,00

64,00

2 560,00

Domovník - preventista - dotace KÚ

600,00

300,00

900,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

prádlo, oděv a obuv

160,00

10,00

170,00

drobný hmotný majetek

91,00

-50,00

41,00

školení a vzdělávání

230,00

20,00

250,00

opravy a udržování

650,00

50,00

700,00

nákup služeb

920,00

-20,00

900,00

kolky

20,00

-10,00

10,00

cestovné

20,00

10,00

30,00

telekomunikace a radiokomunikace

100,00

-5,00

95,00

odtahy vozidel

20,00

5,00

25,00

stroje, přístroje a zařízení

810,00

52,00

862,00

 

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

drobný hmotný majetek

214,00

-12,00

202,00

ochranné pomůcky

500,00

2,00

502,00

pohonné hmoty

140,00

-10,00

130,00

telekomunikace a radiokomunikace

35,00

-8,00

27,00

nákup služeb

50,00

8,00

58,00

cestovné

2,00

-2,00

0,00

programové vybavení

5,00

-5,00

0,00

ostatní nákupy

7,00

5,00

12,00

stroje, přístroje a zařízení

72,00

40,00

112,00

dopravní prostředky

343,20

21,20

364,40

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

dotace KÚ

17 905,00

1 224,08

19 129,08

 

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

22 061,30

-370,00

21 691,30

 

 

 

 

1. ZŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

0,00

392,28

392,28

 

 

 

 

2. ZŠ

 

 

 

děti na startu

24,00

8,00

32,00

 

 

 

 

5. ZŠ

 

 

 

IROP

5 791,30

1 336,90

7 128,20

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

445,17

1 422,73

1 867,90

děti na startu

12,00

8,00

20,00

 

 

 

 

ZUŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

0,00

858,48

858,48

 

 

 

 

3. MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

0,00

309,95

309,95

 

 

 

 

6. MŠ

 

 

 

děti na startu

18,00

8,00

26,00

 

 

 

 

10. MŠ

 

 

 

provoz obec

868,20

-68,20

800,00

investice

0,00

68,20

68,20

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

0,00

162,91

162,91

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

děti na startu

24,25

-24,00

0,25

 

 

 

 

Školství, kultura a sport

 

 

 

Turistické informační centrum

1 050,00

60,00

1 110,00

Císařský den

2 400,00

26,27

2 426,27

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

3 118,80

23,02

3 141,82

poplatky bance

100,00

80,00

180,00

soudní spor Dobrostav

0,00

3 778,68

3 778,68

rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace

12 208,70

-1 336,90

10 871,80

rezerva

14 274,50

-1 204,62

13 069,88

Celkem výdaje

559 984,16

8 687,16

568 671,32
 Usnesení č. 185/2018 - Rozpočet města 2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený rozpočet města na rok 2019 (viz příloha). 

Usnesení č. 186/2018 - Rozpočtový výhled města na roky 2020-2021

Zastupitelstvo města schvaluje předložený Rozpočtový výhled města na roky 2020-2021. 


Usnesení č. 187/2018 - Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2020-2021 příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje přeložený rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020-2021 všem příspěvkovým organizacím města. 


Usnesení č. 188/2018 - Žádost HOCKEY CLUBU Kadaň, z.s. o spolufinancování investiční akce v rámci žádosti o dotaci z MŠMT

Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti HOCKEY CLUBU Kadaň, z.s., IČ 43226001, U stadionu 1980, 432 01 Kadaň vyčlenit z rozpočtu města na rok 2020 částku 7.681.223,- Kč jako podíl z případné obdržené dotace ve výši 17.922.851,- Kč na investiční akci "Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani" - hřiště   a zázemí pozemního hokeje. 


Usnesení č. 189/2018 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace "Cyklostezka Prunéřov  - Černovice" - udržitelnost projektu

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení neinvestiční dotace s finančním vypořádáním ve výši 231 100, - Kč na údržbu cyklostezky pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. 


Usnesení č. 190/2018 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace "Cyklostezka Prunéřov  - Černovice" - udržitelnost projektu

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Kadaň a Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. 


Usnesení č. 191/2018 - Stanovení kupních cen nemovitostí pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje následující výši kupní ceny nemovitostí pro rok 2019: 

a)  Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek apod.).  
b) V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení zastupitelstva města. 

Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: 
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků - specifikovaných uvedeným zákonem - § 56, § 56a.


Usnesení č. 192/2018 - Strážiště II - převod práv a závazků - RD  – Bc. Osmančíková/ manž. Kubánkovi

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3920/N/01 uzavřené s pí Osmančíkovou, bytem Praha, dohodou ke dni 31.12.2018 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. M 342/2003 s pí Osmančíkovou (rozenou Kubánkovou) ke stejnému datu.


Usnesení č. 193/2018 - Strážiště II - převod práv a závazků - RD  – Bc. Osmančíková/ manž. Kubánkovi

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti -  rodinný dům včetně garáže na zastavěné  par. č. 2953/139 včetně zastavěné parcely a zahrady par. č.  2953/140 v k.ú. Kadaň s manž. Kubánkovými, bytem Kadaň, s účinností od 01.01. 2019. Výše kupní ceny činí 1 530 000,- Kč.


Usnesení č. 194/2018 - Strážiště I -  smlouva č. 13349/15 - RD  - úprava u  bud. kupujícího (doplnění o p. Felkla - podíl ideál. 1/2)

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu  smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 13349/15 uzavřené dne 30.09.2015 mezi Městem Kadaň a pí Felklovou, bytem Kadaň, u RD  formou uzavření dodatku č.1 ke smlouvě (změna budoucího kupujícího spočívající v rozšíření budoucího kupujícího o p. Felkla - manžela, bytem Kadaň, v podílu ideál. 1/2 na základě žadatelů).


Usnesení č. 195/2018 - Prodej bytové jednotky v Kadani – startovací byt s možností odkupu – pí Vostrá

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky v budově stojící na pozemcích par. č. 1554 až 1557, spoluvlastnického podílu o velikosti 523/41514 na společných částech budovy čp. 1410 až 1413 a na pozemcích par. č. 1554 až 1557 v k.ú. Kadaň s výhradou zpětné koupě pro město Kadaň pí Vostré, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 418.000,- Kč. Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající nákladům města ve výši 2.100,- Kč. Kupní cena bytu odpovídá obvyklé ceně bytu a je podrobně popsána ve znaleckém posudku č. 4572-52/2018 ze dne 20.11.2018.


Usnesení č. 196/2018 - Prodej pozemku par. č. 718/4 v k.ú. Prunéřov – p. Kamiński

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 718/4 o vým. 5 m2  v k.ú. Prunéřov p. Kamińskimu, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 7.600,- Kč.


Usnesení č. 197/2018 - Prodej pozemku par. č. 28/3 v k.ú. Zásada u Kadaně – p. Juha

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 28/3 o vým. 243 m2 v k.ú. Zásada u Kadaně p. Juhovi, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 28.250,- Kč.


Usnesení č. 198/2018 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii ZO ČZS Kadaň I os. č. 2 v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v zahrádkářské kolonii ZO ČZS Kadaň I, os. č. 2 v Kadani:  

1/ p. Dolejší a pí  Dolejší, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/181, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň 
Kupní cena činí: 3 906,- Kč

2/ p. Matyáš a pí Matyášová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/182, 3106/50, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 006,- Kč

3/ p.Trnka a pí Trnková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/183, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 006,- Kč

4/ p. Říha, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/184, 3106/49, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 751,- Kč

5/ p. Turček  a pí Turčeková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/185, 3106/48, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 491,- Kč

6/ p.Bambas a pí Bambasová, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/186, 3106/47, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 151,- Kč

7/ p. Říha ,Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/187, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 216,- Kč

8/ pí Tattermuschová a p. Tattermusch, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/188, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 411,- Kč

9/ pí Hořická, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/189, 3125, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 366,- Kč

10/ p. Tyrpák, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/190, 3124, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 406,- Kč

11/ p. Fišer a pí Fišerová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/191, 3106/45, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 576,- Kč

12/ p. Šírek a pí Šírková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/192, 3106/44, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 076,- Kč

13/ pí Barteková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/193, 3106/43, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 876,- Kč

14/ p. Rosol a pí Rosolová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/194, 3106/42, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 006,- Kč

15/ pí Látalová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/195, 3106/41, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 931,- Kč

16/ pí Bílková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/196, 3106/40, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 956,- Kč

17/ pí Kopčíková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/197, 3106/2, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 911,- Kč

18/ pí Šourková a p. Šourek, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/198, 3106/39, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 081,- Kč

19/ p. Šilhán, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/199, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 636,- Kč

20/ pí Koudelová a p. Koudela, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/200, 3106/69, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 896,- Kč

21/ p.Vaverka a pí Vaverková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/201, 3106/38, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 371,- Kč

22/ pí Hagarová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/202, 3106/37, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 376,- Kč

23/ pí Ryčlová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/203, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 346,- Kč

24/ p. Beneš a pí Benešová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/204, 3119, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 431,- Kč

25/ pí Štasová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/205, 3118, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 421,- Kč

26/ p. Pešek, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/206, 3106/36, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 951,- Kč

27/ pí Pánková a p. Pánek, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/207, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 651,- Kč

28/ p. Král a pí Králová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/180, 3106/51, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 6 326,- Kč

29/ pí Theinert, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/179, 3106/52, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 916,- Kč

30/ pí Vlčková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/178, 3106/53, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 486,- Kč

31/ p. Balkovoj, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/177, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 841,- Kč

32/ p. Strejc, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/176, 3106/54, 3106/55, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 7 076,- Kč

33/ pí Koderová a p. Kodera, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/175, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 601,- Kč

34/ Neazy Abdul Mubin, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/174, 3106/56, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 616,- Kč

35/ pí Voldřichová , Kovářská 
Pozemky par. č.: 3106/173, 3106/57, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 661,- Kč

36/ p.Tomáš, Perštejn 
Pozemky par. č.: 3106/172, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 586,- Kč

37/ p.Peti r a pí Peti, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/171, 3106/58, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 351,- Kč38/ pí Stőhrová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/170, 3106/59, 3106/60, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 886,- Kč

39/ pí Růžičková, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3106/169, 3106/61, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 6 146,- Kč

40/ Ciple Michajlo, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/168, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 076,- Kč

41/ pí Koissová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/167, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú.   Kadaň
Kupní cena činí: 4 316,- Kč

42/ p. Müller, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/166, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 096,- Kč

43/ pí Hosnedlová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/208,   3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 291,- Kč

44/ pí Juharová a p. Juhar, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/165, 3106/62, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 146,- Kč

45/ p.Šilhan a pí Šilhanová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/164, 3106/63, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 936,- Kč

46/ pí Hornová a p. Horn, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/163, 3106/64, 3106/1 –  ideál.  1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 651,- Kč

47/ p. Klepsa, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/162, 3106/65, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 736,- Kč

48/ p. Hrnko, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3106/161 – ideál. 1/2, 3106/71 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň 
a Hrnková Jana, Bystřická 1648, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/161 – ideál. 1/2, 3106/71 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 911,- Kč


49/ pí Urbánková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/160 – ideál. 1/2, 3106/66 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
a pí Cidylová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/160 – ideál. 1/2, 3106/66 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 726,- Kč50/ pí Kozmová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/159, 3106/67, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 056,- Kč

51/ p. Vostrý, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

52/ p. Borovik, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

53/  pí Bartuňková, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

54/ p. Hrubý a pí Hrubá, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

55/ p. Charvát a pí Charvátová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

56/ p.Štěpánek, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú.  Kadaň
a pí Ciotová, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

57/ Cherni Hayder, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
a píŠestáková, Kadaň
Pozemky par. č.:  3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

58/ pí Kozderková, Nejdek
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

59/ pí Ridošková , Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

60/ pí Kratochvílová, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč  


61/ p. Kirschner a pí Kirschnerová, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč
 
 

Usnesení č. 199/2018 - Bezúplatný převod p.č. 131/2, 131/5, 131/6 v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 151/2018 včetně omezujících podmínek sjednaných na dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva, dle této smlouvy do katastru nemovitostí mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Kadaň – v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod pozemků p.č. 131/2 o výměře 3 000 m2, p.č. 131/5 o výměře 166 m2 a p.č. 131/6 o výměře 25 m2 v k.ú. Kadaň - plochy veřejného prostranství (zeleň, chodníky atd.) ul. Komenského a Jungmannova.


Usnesení č. 200/2018 - Prodej p.č. 34/11, 55/4, 55/5 v k.ú. Úhošťany (dle GP 403-362/2018)

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Kadaň a Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov a to v předloženém znění. Jedná se prodej p.č. 34/11 o výměře 75 m2, p.č. 55/4 o výměře 13 m2 a p.č. 55/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Úhošťany dle geometrického plánu č. 403-362/2018 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem (cena v čase a místě obvyklá) 3 580,- Kč + DPH.Usnesení č. 201/2018 - Areál pozemního hokeje – smlouva o budoucí smlouvě darovací

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k majetkoprávnímu vypořádání případných stavebních úprav v areálu pozemního hokeje a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Sportovním klubem HOCKEY CLUB Kadaň, z.s. a městem Kadaň v předloženém znění. Jedná se o budoucí dar stavebních úprav sportovního areálu (pozemní hokej) v Kadani (harmonogram realizace – 3/2019 - 6/2020, stavební řízení číslo: SÚ-41950/2016/KJ) tj.:
- hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny
- garáž se skladem vybavení
- areálové oplocení


Usnesení č. 202/2018 - Dodatek č. 4 ke zřizovací listině č. 13570/16 - Kulturní zařízení Kadaň, p.o.

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu zřizovací listiny Kulturního zařízení Kadaň č. 13570/16 a to formou dodatku č. 4 v předloženém znění. Dodatek č. 4 upravuje čl.III a rozšiřuje činnosti organizace o provozování informačního centra  a dále rozšiřuje článek pod čarou *1), ve kterém jsou vyjmenovány nemovitosti vypůjčené příspěvkové organizaci, o čp. 7 Informační centrum města Kadaně.


Usnesení č. 203/2018 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Programu na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 2019. 

Usnesení č. 204/2018 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh vzorové smlouvy na poskytnutí dotace dle Programu na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 2019. 

   

Usnesení č. 205/2018 - Dotace na obnovu čp. 151 v Kadani - dodatek smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě 14563/18 o poskytnutí dotace na obnovu čp. 151 v Kadani. 

   

Usnesení č. 206/2018 - Dotace na obnovu čp. 76 v Kadani - dodatek smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14549/18 o poskytnutí dotace na obnovu čp. 76 v Kadani. 


   
Usnesení č. 207/2018 - Dotace na obnovu čp. 191 v Kadani - dodatek smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu usnesení č. 111/2018 ze dne 21. 6. 2018 "Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Programem na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018 dotace" takto: v poř. č. 2 Akce obnovy - Obnova střešní krytiny zahradního domku; Dotace (tis. Kč) 53. 


   

Usnesení č. 208/2018 - Dotace na obnovu čp. 191 v Kadani - dodatek smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě 14547/18 o poskytnutí dotace na obnovu čp. 191 v Kadani. 

   

Usnesení č. 209/2018 - Určení zastupitele města pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace

Zastupitelstvo města určuje pana PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace Kadaně pro volební období 2018 - 2022. 


Usnesení č. 210/2018 - Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019, vzorová Smlouva o poskytnutí dotace na podporu inovativního podnikání na r. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019. 


Usnesení č. 211/2018 - Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019, vzorová Smlouva o poskytnutí dotace na podporu inovativního podnikání na r. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu inovativního podnikání pro rok 2019. 


Usnesení č. 212/2018 - Aktualizace a prodloužení platnosti SPSZ

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci předloženého Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň a prodloužení jeho platnosti do 31.12.2019. 


Usnesení č. 213/2018 - Rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací v dotačním programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2019 takto: 

Název organizace

v Kč

Podpora sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

Světlo Kadaň z.s.

- K - centrum

100.000

- NZDM Kadaň (6-26 let) Dopatra

150.000

- NZDM Prunéřov (6-26 let) Přízemí 

45.000

 

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

- Intervenční centrum, zajištění služeb v Kadani

5.000

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

40.000

 

Radka z.s.

- Odborné sociální poradenství

30.000

 

Naděje

- Dluhová poradna (odborné sociální poradenství)

40.000

 

Podpora služeb navazujících na sociální služby

(fakultativní činnosti, služby preventivního charakteru)

Světlo Kadaň z.s.

- Světlem k prevenci

0

 

Radka z.s.

- Dobrovolnické centrum

30.000

 

Podpora aktivit prorodinného charakteru

Svaz tělesně postižených ČR - Kadaň

- Rekondičně ozdravný pobyt

30.000

 

Svět naděje z.s.

- Náš svět 2019

35.000

 

Radka z.s.

- Komunitní (prorodinné) aktivity

95.000

 

celkem:

600.000


Usnesení č. 214/2018 - Zpráva o cestovním ruchu 2018, KZK, p.o.

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o cestovním ruchu 2018. Usnesení č. 215/2018 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - Skládka Tušimice a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - účelová dotace mezi městem Kadaň a Skládkou Tušimice, a.s. 


Usnesení č. 216/2018 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - Skládka Tušimice a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje využití finančních prostředků získaných z účelové dotace mezi městem Kadaň a Skládkou Tušimice, a.s. na realizaci revitalizace Rooseveltových sadů v Kadani. 


Usnesení č. 217/2018 - Doplnění zprávy o průběhu sporu Petra Bradáče - DOBROSTAV

Zastupitelstvo města bere na vědomí podání dovolání proti rozsudku odvolacího Krajského soudu v Ústí nad Labem ve sporu s Petrem Bradáčem - Dobrostav proti městu Kadaň. 


Usnesení č. 218/2018 - Doplnění zprávy o průběhu sporu Petra Bradáče - DOBROSTAV

Zastupitelstvo města bere na vědomí podání žaloby na bývalého starostu města Kadaně Ing. Miloslava Müllera na podezření o porušení povinností při správě cizího majetku v souvislosti podpisem protokolu o umoření investic a prací. 


Usnesení č. 219/2018 - Zástupci města v orgánech

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích), delegovat  na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od 1.1. 2019 do konce 31. 12. 2022 starostu města Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka, bytem Kadaň. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem Města Kadaň vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti. 


Usnesení č. 220/2018 - Zástupci města v orgánech

Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění zástupce města, Ing. Adama Studeného, v dozorčí radě společnosti SK Trhači Kadaň. 


Usnesení č. 221/2018 - Zástupci města v orgánech

Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění zástupce města, Mgr. Michala Voltra, ve výkonném výboru SK Kadaň - hokej  z.s. 


Usnesení č. 222/2018 - Plán práce RM a ZM pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán práce rady města a zastupitelstva města pro rok 2019. Usnesení č. 223/2018 - Odměny neuvolněným členům ZM

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům města dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. od 1.1.2019 ve výši: 
- člen zastupitelstva 2 000 Kč
- člen rady 5 500 Kč
- předseda výboru  3 500 Kč
- předseda komise 2 500 Kč
- člen výboru finančního 2 500 Kč
- člen výboru kontrolního 3 000 Kč
- člen komise bytové 2 400 Kč
- člen komise majetkové 2 400 Kč
- člen komise MPRaR 2 200 Kč
- člen komise sociální a soc. začleňování 2 300 Kč
- člen komise přestupkové 2 100 Kč
- člen komise SPOD 2 100 Kč


Usnesení č. 224/2018 - Stanovení náhrad ušlého výdělku pro zastupitele a cestovné 2019

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení paušální náhrady za ztrátu na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu zastupitelstva, který podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 150,- Kč/hod. max. 2000,- Kč/ měsíc. 


Usnesení č. 225/2018 - Jednací řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva města s úpravou:
- čl. 7, bod 4 - zpřístupnění zápisu ze ZM na uložišti. 


Usnesení č. 226/2018 - Jednací řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva města s úpravou:
- čl. 7, bod 8 - vyhotovení jmenného hlasovacího seznamu jako přílohy zápisu ze ZM. 
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti