ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 13. prosince 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 1025/2018 - Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – vybudování přístřešků pro kontejnery

Rada města bere na vědomí informaci o zrušení výběrového řízení výběr zhotovitele na realizaci akce „Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – vybudování přístřešků pro kontejnery“ a vyhlášení nového výběrového řízení na tutéž akci.


Usnesení č. 1026/2018 - Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – dodávky kontejnerů

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – dodávky kontejnerů“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Komunální technika s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO 26684055.


Usnesení č. 1027/2018 - Žádost dodavatelských firem o navýšení cen za údržbu bytového a nebytového fondu města Kadaně

Rada města bere na vědomí zpětvzetí žádostí stavební firmy Roman Jamečný, IČ: 63739518, Hoblířská 1445/6, 143 00 Praha 4 a firmy Jiří Selinger, IČ: 72608234, Pokutická 626, 432 01 Kadaň na zvýšení cen za údržbu bytového a nebytového fondu města Kadaně.


Usnesení č. 1028/2018 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 2 k 5. rozpočtovému opatření k 13.12.2018.


Usnesení č. 1029/2018 - Kontrola registru smluv

Rada města ukládá prověřit a případně opravit sporné smlouvy v centrálním registru smluv, v případě pochybení navrhnout nápravná opatření.


Usnesení č. 1030/2018 - Kontrola registru smluv

Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o., společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. a společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. prověřit a případně opravit sporné smlouvy v centrálním registru smluv, v případě pochybení navrhnout nápravná opatření.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti