ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 20. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM


Usnesení č. 118/2018 - Žádost Československé obce legionářské, z.s.
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 51/2018 ze dne 21.6.2018. 

Usnesení č. 119/2018 - Žádost Československé obce legionářské, z.s.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Československou obec legionářskou, z.s., Praha 2 ve výši 50.000 Kč na podporu projektu "Legiovlak - oprava lokomotivy ČsOL". 

Usnesení č. 120/2018 - Žádost o individuální dotaci - Krajská majetková
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace  ve výši 200 000 Kč na nákup pojízdného mlékomatu pro Krajskou majetkovou, p.o., Ústí nad Labem - středisko Statek Kadaň Jezerka s podmínkou zajištění služeb pro občany města. 

Usnesení č. 121/2018 - Žádost MěSSS - nákup elektrokola s vozíkem pro seniory
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení investic pro Městskou správu sociálních služeb Kadaň o 150.000 Kč na nákup speciálního elektrokola s vozíkem pro seniory. 

Usnesení č. 122/2018 - Žádost o dotaci SK Kadaň - hokej, z.s.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro SK Kadaň - hokej, z.s. ve výši 1.500.000 Kč na činnost pro mužstvo "A" ledního hokeje. 

Usnesení č. 123/2018 - Žádost o dotaci SK Kadaň - hokej, z.s.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 18/2018 s SK Kadaň - hokej, z.s. na činnost mužstva "A" ledního hokeje. 

Usnesení č. 124/2018 - Rozpočtové změny - 4. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města schvaluje předložené rozpočtové změny - 4. rozpočtové opatření. 

4. rozpočtové opatření k 27.9.2018

 

(v tis. Kč)

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Daňové

 

 

 

ostatní daně a poplatky

 

 

 

poplatky za odnětí půdy

0,00

24,10

24,10

daň z hazardních her

0,00

1 038,00

1 038,00

 

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

BESIP

0,00

19,00

19,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377

0,00

5 297,93

5 297,93

Sociální práce na obci - MPSV

0,00

1 778,00

1 778,00

Činnost v oblasti SPOD - KÚ

6 580,00

-491,50

6 088,50

Terénní program - MPSV

2 185,00

-185,31

1 999,69

Asistenti prevence kriminality - MPSV

1 890,00

-307,51

1 582,49

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV

1 890,00

-993,00

897,00

Sanace rodiny - MPSV

1 890,00

-1 370,00

520,00

Domovník - preventista - KÚ

200,00

400,00

600,00

Program regenerace MPR a MPZ - hradby - MK

0,00

450,00

450,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 6.MŠ - KÚ

0,00

151,23

151,23

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 1.MŠ - KÚ

0,00

145,27

145,27

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 4.MŠ - KÚ

0,00

156,58

156,58

příjmy z veřejnoprávních smluv

0,00

60,00

60,00

MěSSS - KÚ

10 587,18

7 317,82

17 905,00

Volba prezidenta republiky - KÚ

0,00

353,50

353,50

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - doplatek 2017

29,48

-29,48

0,00

mzdy Úřad práce

2 000,00

500,00

2 500,00

 

 

 

 

Kapitálové

 

 

 

Strážiště II.

2 559,00

-507,00

2 052,00

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

pojistné plnění

323,40

114,66

438,06

příjmy z dobývacího prostoru

0,00

924,17

924,17

věcná břemena

300,00

60,00

360,00

finanční vypořádání DSO

0,00

2 175,75

2 175,75

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - doplatek 2017

0,00

29,48

29,48

ostatní příjmy

859,37

212,80

1 072,17

Celkem příjmy

416 567,88

17 324,49

433 892,37

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

126 091,79

-21,97

126 069,82

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

0,00

21,97

21,97

Celkem financování

126 091,79

0,00

126 091,79

Celkem příjmy + financování

542 659,67

17 324,49

559 984,16

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

51 742,00

1 446,00

53 188,00

sociální pojištění

14 081,80

361,00

14 442,80

zdravotní pojištění

5 208,77

130,00

5 338,77

pojistné z mezd

325,40

8,00

333,40

mzdy Úřad práce

2 000,00

500,00

2 500,00

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

drobný hmotný majetek

590,00

250,00

840,00

nákup materiálu

1 400,00

-200,00

1 200,00

poradenské a právní služby

400,00

100,00

500,00

školení a vzdělávání

250,00

60,00

310,00

opravy a údržba

1 125,00

-300,00

825,00

cestovné

150,00

60,00

210,00

programové vybavení

200,00

-25,00

175,00

poštovné

350,00

100,00

450,00

oprava budov do 300 tis. Kč + revize

645,00

100,00

745,00

nákup služeb

3 828,00

320,32

4 148,32

volba prezidenta republiky - KÚ

0,00

353,50

353,50

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

programové vybavení

170,00

-170,00

0,00

stroje, přístroje, zařízení

460,00

-235,00

225,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

3 531,41

771,56

4 302,97

údržba zahrad Františkánského kláštera

350,00

431,00

781,00

odborný lesní hospodář - KÚ

51,94

27,07

79,01

odborný lesní hospodář - příjem na úhradu nákladů - KÚ

-51,94

-27,07

-79,01

konzultace les

50,00

8,00

58,00

údržba lesů

250,00

-62,30

187,70

TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO

1 650,00

-255,25

1 394,75

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

BESIP

100,00

15,70

115,70

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek

2 212,00

-50,00

2 162,00

územní plánování

210,00

50,00

260,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

doprava

 

 

 

chodníky a komunikace

45 185,10

2 350,00

47 535,10

revitalizace parkánů

9 488,00

450,00

9 938,00

 

 

 

 

školství

 

 

 

údržba škol a školských zařízení

12 200,00

-1 000,00

11 200,00

 

 

 

 

kultura

 

 

 

Františkánský klášter - údržba

1 000,00

-250,00

750,00

Kostelík Stětí - údržba

2 000,00

-600,00

1 400,00

 

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov a hřbitova

6 112,53

37,10

6 149,63

 

 

 

 

správa odboru

3 300,00

-500,00

2 800,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

IROP - sociální bydlení Prunéřov 377

5 043,00

254,93

5 297,93

Terénní program - dotace MPSV

2 407,31

-185,31

2 222,00

Činnost v oblasti SPOD - dotace MPSV

6 580,00

-491,50

6 088,50

Asistenti prevence kriminality - MPSV

2 227,51

-307,51

1 920,00

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - dotace MPSV

2 093,00

-993,00

1 100,00

Sanace rodiny - dotace MPSV

1 890,00

-1 370,00

520,00

Sociální práce na obci - dotace MPSV

0,00

1 778,00

1 778,00

Domovník - preventista - dotace KÚ

200,00

400,00

600,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

školení a vzdělávání

150,00

80,00

230,00

opravy a udržování

500,00

150,00

650,00

nákup služeb

1 000,00

-80,00

920,00

stroje, přístroje a zařízení

960,00

-150,00

810,00

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

investice

840,00

150,00

990,00

dotace KÚ

10 587,18

7 317,82

17 905,00

 

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

investice

1 215,00

145,00

1 360,00

 

 

 

 

5.ZŠ

 

 

 

IROP

0,00

5 791,30

5 791,30

 

 

 

 

1.MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

0,00

145,27

145,27

 

 

 

 

4.MŠ

 

 

 

provoz obec

1 088,68

-188,68

900,00

investice

0,00

188,68

188,68

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

0,00

156,58

156,58

 

 

 

 

 

 

6.MŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - dotace KÚ

0,00

151,23

151,23

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

Nadační fond Legie, Praha - individuální dotace

50,00

-50,00

0,00

Československá obec legionářská, z.s. - individuální dotace

0,00

50,00

50,00

SK Kadaň a.s. - A mužstvo

2 500,00

-1 500,00

1 000,00

SK Kadaň - hokej, z.s. - A mužstvo

0,00

1 500,00

1 500,00

Krajská majetková - individuální dotace - mlékomat

0,00

200,00

200,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

3 115,50

3,30

3 118,80

správa bytů - opravy, údržba, revize

15 440,00

1,72

15 441,72

rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace

18 000,00

-5 791,30

12 208,70

rezerva

8 561,17

5 713,33

14 274,50

Celkem výdaje

542 659,67

17 324,49

559 984,16Sociální fond

Příjmy

2 200,00

31,98

2 231,98

převod zůstatku z roku 2017

370,00

31,92

401,92

úroky

0,00

0,06

0,06

Výdaje

2 200,00

31,98

2 231,98

bankovní poplatky

0,00

0,20

0,20

rezerva

8,00

31,78

39,78

Usnesení č. 125/2018 - Rozbor hospodaření za I. pololetí 2018

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2018. 


Usnesení č. 126/2018 - Plnění plánu investiční výstavby pro rok 2018

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění plánu investiční výstavby pro rok 2018. 


Usnesení č. 127/2018 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD - pí Slámová/manž. Dvouletí

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3129/N/99 uzavřené s pí Slámovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.09.2018 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. M 311/2001 s pí Slámovou ke stejnému datu.


Usnesení č. 128/2018 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD - pí Slámová/manž. Dvouletí

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - rodinný dům včetně garáže na zastavěné par. č. 2953/12 včetně zastavěné parcely a zahrady par. č.  2953/61 – zahrady v k.ú. Kadaň s  manželi Dvouletými, bytem Kadaň, s účinností od 01.10.2018. Výše kupní ceny činí 1 253 000,-Kč.


Usnesení č. 129/2018 - Převod práv a závazků, Strážiště I – BJ– Ing. Kubová, manž. Blechovi

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 14005/17 s Ing. Kubovou, Kadaň dohodou ke dni 30.9.2018 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 22/2017 ke stejnému datu.


Usnesení č. 130/2018 - Převod práv a závazků, Strážiště I – BJ– Ing. Kubová, manž. Blechovi

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manž. Blechovými, bytem Klášterec nad Ohří, na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/10, příslušného podílu na společných částech domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.10.2018. Kupní cena nemovitosti činí 1.429.044,- Kč.


Usnesení č. 131/2018 - Prodej bytové jednotky v Kadani (startovací byt s možností odkupu) – Bc. Vildová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky v budově až stojící na pozemcích par. č. 1814 až 1820, spoluvlastnický podíl o velikosti 653/45257 na společných částech budovy čp. 1295 až 1301 a na pozemcích par. č. 1814 až 1820 v k.ú. Kadaň Bc. Vildové, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 347.000,- Kč. Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající nákladům města ve výši 2.250,- Kč. Kupní cena bytu odpovídá obvyklé ceně bytu před provedením jeho modernizace na náklady kupujícího (nájemce) a je podrobně popsána ve znaleckém posudku č. 4544-24/2018 ze dne 15.5.2018.


Usnesení č. 132/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, 
p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ideál. 1/8 par. č. 2318/4 o vým. 231 m2 a ideál. 1/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň pí Machutové, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 1.740,- Kč (cesta: 1.740,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 970,- Kč.


Usnesení č. 133/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, 
p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ideál. 3/8 par. č. 2318/4 o vým. 231 m2, ideál. 3/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 a par. č. 2318/5 o vým. 143 m2 v k.ú. Kadaň p. Peroutovi, bytem Perštejn, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 13.514,- Kč (cesta: 5.220,- Kč + pozemek: 8.294,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 2.910,- Kč.


Usnesení č. 134/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, 
p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ideál. 1/8 par. č. 2318/4 o vým. 231 m2, ideál. 1/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 a par. č. 2318/6 o vým. 35 m2 v k.ú. Kadaň pí Bratrů, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 3.770,- Kč (cesta: 1.740,- Kč + pozemek: 2.030,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 970,- Kč.


Usnesení č. 135/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, 
p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ideál. 1/8 par. č. 2318/4 o vým. 231 m2, ideál. 1/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 a par. č. 2318/7 o vým. 35 m2 v k.ú. Kadaň p. Uherkovi, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 3.770,- Kč (cesta: 1.740,- Kč + pozemek: 2.030,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 970,- Kč.


Usnesení č. 136/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, 
p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ideál. 2/8 par. č. 2318/4 o vým. 231 m2, ideál. 2/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2, par. č. 2318/8 o vým. 35 m2 a par. č. 2318/9 o vým. 35 m2 v k.ú. Kadaň pí Kadlecové, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 7.540,- Kč (cesta: 3.480,- Kč + pozemek: 4.060,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 1.940,- Kč.


Usnesení č. 137/2018 - Prodej pozemku par. č. 3121 a par. č. 3106/158 v k.ú. Kadaň – 
Bc. Vnukov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků par. č. 3121 o vým. 35 m2 a par. 
č. 3106/158 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň p. Vnukovovi, Mladá Boleslav za dohodnutou kupní cenu 1.386,- Kč.


Usnesení č. 138/2018 - Prodej pozemku par. č. 751/25 v k.ú. Prunéřov – pí Buňatová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 751/25 o vým. 61 m2 v k.ú. Prunéřov 
pí Buňatové, bytem Chomutov, za dohodnutou kupní cenu 13.017,- Kč.


Usnesení č. 139/2018 - Prodej pozemku par. č. 758/16 v k.ú. Prunéřov – p. Zeman

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 758/16 o vým. 107 m2 v k.ú. Prunéřov     p. Zemanovi, Most za dohodnutou kupní cenu 18.572,- Kč.


Usnesení č. 140/2018 - Aktualizace žádosti města o bezúplatný převod pozemků od ČR – ÚZSVM v areálu loděnice (rychlostní kanoistika)

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci žádosti o bezúplatný převod pozemků v areálu loděnice a schvaluje bezúplatný převod p.č. 2937/1, 2937/5, 2937/17, 2937/18, 2937/23 v k.ú. Kadaň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR. Tyto pozemky jsou využívány za účelem provozování sportovní činnosti pro širokou veřejnost – vodní sporty.


Usnesení č. 141/2018 - Prodej p.č. 1848/18, p.č. 1848/19, p.č. 3285/3, p.č. 3304/56, 
p.č. 3304/57, p.č. 3304/58, p.č. 3304/59 v k.ú. Kadaň (dle GP č. 2850-553/2018) 
– žádost SŽDC, s.o.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Kadaň a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město a to v předloženém znění. Jedná se o prodej pozemků p.č. 1848/18 o výměře 428 m2, p.č. 1848/19 o výměře 19 m2, p.č. 3285/3 o výměře 1072 m2, p.č. 3304/56 o výměře 8 m2, p.č. 3304/57 o výměře 2 m2, p.č. 3304/58 o výměře 1 m2, p.č. 3304/59 o výměře 2 m2 v k.ú. Kadaň dle geometrického plánu č. 2850-553/2018 za kupní cenu, která vychází ze znaleckého posudku – cena v čase a místě obvyklá 332 490,- Kč s přihlédnutím k ust. § 3b zák. č. 416/2009 Sb. v platném znění - celková kupní cena činí celkem 382 363,50 Kč + DPH.


Usnesení č. 142/2018 - Bezúplatný převod p.č. 2241/6 v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 119/2018 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod p.č.2241/6 v k.ú. Kadaň v areálu sportovišť.


Usnesení č. 143/2018 - Smlouva o budoucí smlouvě kupní – výkup část p.č. 1485/3 a části 
p.č. 1485/6 – NeWCo Immo CZ GmbH

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (včetně přílohy – tj. znění kupní smlouvy) mezi městem Kadaň a NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Německo, která má odštěpný závod NeWCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a to v předloženém znění. 
Jedná se o výkup části p.č. 1485/3 a části p.č. 1485/6 v k.ú. Kadaň – pozemky dotčené stavbou města (veřejného chodníku) a to za kupní cenu smluvní 440,- Kč/ m2 včetně DPH.


Usnesení č. 144/2018 - Převod zařízení vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory 
v Kadani

Zastupitelstvo města schvaluje převod zařízení vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory v Kadani, ul. Věžní č.p. 985 formou navýšení základního kapitálu společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. jejíž je město zakladatelem a 100 % vlastníkem. Jedná se o majetek uvedený ve znaleckém posudku č. ZP 1184/2018 vyhotoveném Ing. Zdeňkem Kučerou, bytem Jana Vrby 1336/4, 419 01 Duchcov (znalec z oborů těžké a všeobecné strojírenství, ekonomika – odhady cen movitých věcí, bezpečnost práce v hornictví, patenty a vynálezy) dne 21.5.2018. Odhadní cena tohoto majetku činí 421.245,-Kč. 
V tomto  případě - převodu formou navýšení základního kapitálu -  se jedná o veřejnou podporu, kde platí limit 200.000 EUR během tří let.
Po převodu výše uvedeného majetku bude již celé zařízení udržovat a obhospodařovat na své náklady Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 145/2018 - Lesy České republiky, s.p. – směna lesních pozemků k.ú. Kadaň, k.ú. Tušimice, k.ú. Boč, k.ú. Smilov nad Ohří

Zastupitelstvo města schvaluje převod níže uvedených pozemků formou směny: 
p.č. 179/2, p.č. 179/3, p.č. 179/4, p.č. 196 v k.ú. Kadaň, p.č. 441/2 v k.ú. Smilov (LV – město Kadaň) o celkové výměře 8622 m2 za  p.č. 1037/1, p.č. 2961/7, p.č. 2961/8, p.č. 2961/9, p.č. 2961/10, p.č. 3053/7, p.č. 3055/1, p.č. 3080/1, p.č. 3080/2 v k.ú. Kadaň, p.č. 228/22 v k.ú. Tušimice (LV – Lesy Č, s.p.) o celkové výměře 8347 m2, s tím, že město Kadaň doplatí  Lesům ČR, s.p. rozdíl odhadních cen směňovaných pozemků ve výši 80.149,-Kč a dále uhradí 2.800,-Kč náklady spojené se směnou.


Usnesení č. 146/2018 - Program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň 2019 - 2025

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň 2019 - 2025. 


Usnesení č. 147/2018 - Pořízení změny územního plánu Kadaně z podnětu města Kadaň

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů z vlastního podnětu ve zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého návrhu. 


Usnesení č. 148/2018 - Pořízení změny územního plánu Kadaně na návrh ČEPS, a.s.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů na návrh ČEPS, a.s. ve zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého návrhu a podmiňuje pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. 

Usnesení č. 149/2018 - Pořízení změny územního plánu Kadaně na návrh SASME s.r.o.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů na návrh SASME s.r.o. ve zkráceném postupu pořizování změny, týkající se pozemků p. č. 899/2, 900/1, 901/2, 901/4, 901/5 v k. ú. Kadaň a o obsahu změny dle předloženého návrhu a podmiňuje pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. 

Usnesení č. 150/2018 - Zpráva o dopravě ve městě

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě ve městě. 


Usnesení č. 151/2018 - Projekt "Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum"

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investičního projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum" a vyčlenění částky 4.690.347 Kč v rozpočtu města na rok 2019. 


Usnesení č. 152/2018 - Schválení Místního plánu inkluze

Zastupitelstvo města schvaluje Místní plán inkluze města Kadaň pro období 2018 - 2021. 


Usnesení č. 153/2018 - Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o.

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. takto: Článek devátý Zvláštní rezervní fond se vypouští a zbývající označení Článků zakladatelské listiny se číselně posouvá o jedno číslo dopředu. Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti