ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Obnova památek


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Informace Městského úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče o obnově památek města Kadaně, které realizuje v roce 2018

Restaurování sv. Jana Nepomuckého v Kadani, Smetanovy sady

Dílo vykazuje narušení statiky, socha se soklem se nachyluje směrem severozápadním o několik centimetrů. Schodišťové stupně jsou rozvolněné, mají negativní spád, ve spárách vegetují vyšší rostliny. Do základů zatéká - narušuje se tak a vyplavuje ložná malta. Povrch kamene sochy je biologicky napaden, prosvítají černé krusty. Kovová palmeta je zkorodovaná. Restaurování sv. Jana Nepomuckého spočívá v řešení statických poruch, restaurování sochy, restaurování architektury, ošetření kovových prvků, svatozář, hydrofobizace, lešení, doprava, DPH.

Restaurátor: MgA. Jan Brabec

Cena včetně DPH:  242.075,- Kč

Termín: 1. 4. 2018 – 31. 9. 2018

Ústecký kraj poskytl dotaci ve výši 190.000,- Kč.

 


                

Restaurování sloupu s P. Marií a Ježíškem v Kadaňské Jeseni

Sloup se sochou je vychýlen dozadu (k západu) a k jihu o několik centimetrů, což je způsobeno narušeným základem. Z nepravidelných kamenů vyzděný základ má vyplavené pojivo. Tlakem rostoucích kořenů došlo k rozvolnění a vychýlení schodů a otevřenými spárami do konstrukce zatéká. Nejvyšší odchylka od osy je cca 70mm směrem dozadu (k západu), menší vychýlení je k jihu.

Pokácení 2 ks stromů lípy malolisté (KU-KU s. r. o. od 12. 3. 2018 do 29. 3. 2018, cena s DPH 67.760,- Kč).

Restaurování sloupu spočívá v řešení statických poruch (kompletní demontáž pomocí jeřábu, průzkum a oprava základu, osazení restaurovaných prvků včetně výroby nerezových kovaných kramlí), restaurování sochy P. Marie s Ježíškem (předzpevnění, biosanace, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, rekonstrukce v umělém materiálu, barevné retuše, oprava rekonstrukce žezla, křížku včetně zlacení), restaurování architektury (předzpevnění, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, spárování a rekonstrukce v umělém kameni, barevné retuše včetně písma), hydrofobizace, lešení, doprava (auto s hydraulickou rukou, a další položky nutné k realizaci, vypracování restaurátorské zprávy.

Restaurátor: MgA. Václav Mašek

Cena včetně DPH:  172.000,- Kč

Termín: 16. 4. 2018 – 15. 8. 2018


Obnova výklenkové kapličky v Kadaňské Jeseni

Předmětem obnovy kapličky je oprava omítek za použití systému KEIM.  

Stavební dodavatel: HP STAV – Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň

Cena:  114.661,- Kč

Termín: do 15. 10. 2018

  

 

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti