ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 44/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 8/2018
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 8/2018 s Nemocnicí Kadaň s.r.o. 

Usnesení č. 45/2018 - Revokace usnesení ZM
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení ZM č. 16/2018 ze dne 29.3.2018. 

Usnesení č. 46/2018 - Žádost Geometry Global, s.r.o. o individuální dotaci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Geometry Global, s.r.o., Praha na projekt "Masiv MTB Stage Race - Kadaňská královská etapa" ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 47/2018 - Žádost Linky bezpečí, z.s. o individuální dotaci
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí individuální dotace pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 25.000 Kč z důvodu nesouladu s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města. 

Usnesení č. 48/2018 - Žádost Zámeckého spolku Krásný Dvůr, z.s. o individuální dotaci
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí individuální dotace pro Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s. ve výši 5.000 Kč na akci 8. ročník Jablečného dne v zámeckém areálu v Krásném Dvoře z důvodu nesouladu s pravidly o poskytování dotací z rozpočtu města. 

Usnesení č. 49/2018 - Žádost TJ Vodní sporty Kadaň z.s. o individuální dotaci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ Vodní sporty Kadaň z.s. ve výši 30.000 Kč na zajištění účasti juniorů a dorostenců na MS Dračích lodí v Atlantě. 

Usnesení č. 50/2018 - Žádost TJ DNT- oddíl kanoistiky o individuální dotaci
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ DNT Kadaň z.s. - oddíl kanoistiky ve výši 15.000 Kč na pořízení sekačky na trávu z důvodu navýšené dotace na činnost pro rok 2018 oproti předchozímu roku. 

Usnesení č. 51/2018 - Žádost Nadačního fondu Legie 100 o individuální dotaci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Nadační fond Legie 100 ve výši 50.000 Kč na podporu projektu Československé obce legionářské "Legiovlak". 

Usnesení č. 52/2018 - Žádost Ženského volejbalového klubu o individuální dotaci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Ženský volejbalový klub Kadaň ve výši 10.000 Kč na nákup sportovního vybavení. 

Usnesení č. 53/2018 - Žádost ZAČÍT SPOLU o individuální dotaci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň ve výši 100.000 Kč na provoz jeslí a zapracovat tuto dotaci do rozpočtových změn. 

Usnesení č. 54/2018 - 3. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny - 3. rozpočtové opatření. 

 

3. rozpočtové opatření k 21.6.2018

 

(v tis. Kč)

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Daňové

 

 

 

daň z příjmu právnických osob za obce

0,00

7 436,03

7 436,03

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

reklama Severočeské doly a.s. - Císařský den

0,00

423,50

423,50

reklama ČEZ, a.s. - Narozeniny Maxipsa Fíka

0,00

242,00

242,00

 

 

 

 

dary

 

 

 

neinvestiční

50,00

56,00

106,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

neinvestiční dotace z fondu ÚK - Císařský den

0,00

250,00

250,00

zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ

1 071,40

133,60

1 205,00

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - KÚ

0,00

190,00

190,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3. ZŠ - KÚ

0,00

416,04

416,04

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ při nemocnici - KÚ

0,00

134,29

134,29

Prevence rizikového chování - 1. ZŠ - KÚ

0,00

10,00

10,00

Volný čas 2018 - ZUŠ - KÚ

0,00

67,00

67,00

Domovník - preventista - KÚ

0,00

200,00

200,00

Prevence kriminality - MV

0,00

91,00

91,00

dotace hasiči

0,00

600,00

600,00

 

 

 

 

Kapitálové

 

 

 

investiční dary

0,00

185,10

185,10

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

pojistné plnění

95,20

228,20

323,40

dividendy

0,00

12,12

12,12

ostatní příjmy

500,00

359,37

859,37

Celkem příjmy

405 533,63

11 034,25

416 567,88

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

126 069,79

22,00

126 091,79

Celkem financování

126 069,79

22,00

126 091,79

Celkem příjmy + financování

531 603,42

11 056,25

542 659,67

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

51 481,20

260,80

51 742,00

sociální pojištění

14 016,80

65,00

14 081,80

zdravotní pojištění

5 185,20

23,57

5 208,77

platy hasiči - dotace

0,00

335,80

335,80

OON hasiči - dotace

0,00

150,00

150,00

sociální pojištění hasiči - dotace

0,00

84,00

84,00

zdravotní pojištění hasiči - dotace

0,00

30,20

30,20

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

drobný hmotný majetek

510,00

80,00

590,00

programové vybavení

250,00

-50,00

200,00

poštovné

400,00

-50,00

350,00

oprava budov do 300 tis. Kč + revize

300,00

345,00

645,00

nákup služeb

3 128,00

700,00

3 828,00

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

programové vybavení

220,00

-50,00

170,00

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

2 788,00

743,41

3 531,41

odpadové hospodářství

590,00

13,00

603,00

odborný lesní hospodář - KÚ

0,00

51,94

51,94

odborný lesní hospodář - příjem na úhradu nákladů - KÚ

0,00

-51,94

-51,94

lesní hospodářské osnovy - KÚ

0,00

56,12

56,12

lesní hospodářské osnovy - příjem na úhradu nákladů - KÚ

0,00

-56,12

-56,12

chytré hřiště

5 500,00

396,47

5 896,47

údržba sportovišť

690,00

528,71

1 218,71

cyklostezka Suchý důl

80,00

39,75

119,75

TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů

1 045,00

80,00

1 125,00

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek

2 500,00

-288,00

2 212,00

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - dotace KÚ

0,00

190,00

190,00

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - spoluúčast

0,00

52,08

52,08

Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

1 400,00

-52,08

1 347,92

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

doprava

 

 

 

chodníky a komunikace

43 100,00

2 085,10

45 185,10

revitalizace parkánů

9 200,00

288,00

9 488,00

 

 

 

 

školství

 

 

 

údržba škol a školských zařízení

10 700,00

1 500,00

12 200,00

 

 

 

 

kultura

 

 

 

Františkánský klášter - údržba

1 500,00

-500,00

1 000,00

 

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov a hřbitova

5 580,00

532,53

6 112,53

 

 

 

 

sportoviště

 

 

 

ostatní sportoviště - údržba

450,00

250,00

700,00

Skateboardové hřiště

8 000,00

-1 000,00

7 000,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

IROP - sociální bydlení Prunéřov 377

4 868,00

175,00

5 043,00

IROP - sociální bydlení Prunéřov 167

4 883,50

367,61

5 251,11

IROP - sociální bydlení Prunéřov 167 - spoluúčast

542,61

-542,61

0,00

Terénní program - MPSV

2 185,00

222,31

2 407,31

Terénní program - převod 2017

222,31

-222,31

0,00

Asistenti prevence kriminality - MPSV

1 890,00

337,51

2 227,51

Asistenti prevence kriminality - převod 2017

337,51

-337,51

0,00

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV

1 890,00

203,10

2 093,10

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - převod 2017

203,10

-203,10

0,00

Prevence kriminality - MV

0,00

91,00

91,00

Domovník - preventista - dotace KÚ

0,00

200,00

200,00

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

ochranné pomůcky

10,00

9,00

19,00

drobný hmotný majetek

100,00

-9,00

91,00

nákup služeb

800,00

200,00

1 000,00

stroje, přístroje a zařízení

860,00

100,00

960,00

 

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

drobný hmotný majetek

186,00

28,00

214,00

nákup materiálu

130,00

16,80

146,80

školení a vzdělávání

33,00

22,40

55,40

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

provoz

8 000,00

195,00

8 195,00

investice

500,00

340,00

840,00

 

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

22 930,30

-869,00

22 061,30

 

 

 

 

1. ZŠ

 

 

 

provoz

3 807,00

12,40

3 819,40

Prevence rizikového chování - KÚ

0,00

10,00

10,00

 

 

 

 

2. ZŠ

 

 

 

provoz

3 282,00

12,40

3 294,40

děti na startu

0,00

24,00

24,00

 

 

 

 

3. ZŠ

 

 

 

provoz

3 078,00

12,40

3 090,40

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3. ZŠ - dotace KÚ

0,00

416,04

416,04

děti na startu

0,00

6,75

6,75

 

 

 

 

5. ZŠ

 

 

 

provoz

3 593,00

12,40

3 605,40

děti na startu

0,00

12,00

12,00

 

 

 

 

ZŠ a MŠ při nemocnici

 

 

 

provoz

1 370,00

12,40

1 382,40

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ při nemocnici - KÚ

0,00

134,29

134,29

 

 

 

 

ZUŠ

 

 

 

Volný čas 2018 - KÚ

0,00

67,00

67,00

 

 

 

 

4. MŠ

 

 

 

provoz

900,00

188,68

1 088,68

 

 

 

 

6. MŠ

 

 

 

děti na startu

0,00

18,00

18,00

 

 

 

 

10. MŠ

 

 

 

provoz

800,00

68,20

868,20

děti na startu

0,00

15,00

15,00

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ

1 071,40

113,60

1 185,00

Pohoda fest - individuální dotace

69,00

-69,00

0,00

Ženský volejbalový klub Kadaň - individuální dotace

0,00

10,00

10,00

Geometry Global, s.r.o., Praha - individuální dotace

0,00

30,00

30,00

Nadační fond Legie, Praha - individuální dotace

0,00

50,00

50,00

TJ Vodní sporty - individuální dotace

0,00

30,00

30,00

ZAČÍT SPOLU - jesle - individuální dotace

0,00

100,00

100,00

děti na startu

100,00

-75,75

24,25

 

 

 

 

Školství, kultura a sport

 

 

 

Císařský den

0,00

2 400,00

2 400,00

Turistické informační centrum

750,00

300,00

1 050,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

3 000,00

115,50

3 115,50

daň z příjmu právnických osob za obce

0,00

7 436,03

7 436,03

nákup pozemků

100,00

130,00

230,00

rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace

19 500,00

-1 500,00

18 000,00

rezerva

14 704,80

-6 143,63

8 561,17

Celkem výdaje

531 603,42

11 056,25

542 659,67

 Usnesení č. 55/2018 - Schválení účetní závěrky Města Kadaň za rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Kadaň za rok 2017. Usnesení č. 56/2018 - Závěrečný účet města za rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2017, a to bez výhrad. 


Usnesení č. 57/2018 - Závěrečný účet města za rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje Opatření potřebná k nápravě zjištěných drobných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017. Usnesení č. 58/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“. Usnesení č. 59/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 2,1 mil. Kč). Usnesení č. 60/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu. 
Usnesení č. 61/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje technické zhodnocení majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. 62/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (polytechnické vzdělávání) ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“. Usnesení č. 63/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (polytechnické vzdělávání) ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 2,1 mil. Kč). Usnesení č. 64/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (polytechnické vzdělávání) ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu. Usnesení č. 65/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (polytechnické vzdělávání) ZŠ Školní, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje technické zhodnocení majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. 66/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání“. Usnesení č. 67/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ve výši rozpočtu projektu (cca 3 mil. Kč). 


Usnesení č. 68/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu. Usnesení č. 69/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje technické zhodnocení majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. 70/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace jazykového vzdělávání“. Usnesení č. 71/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ve výši rozpočtu projektu (cca 3 mil. Kč). Usnesení č. 72/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace jazykového vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu. 
Usnesení č. 73/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje technické zhodnocení majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. 74/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“. Usnesení č. 75/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 1,5 – 2 mil. Kč). Usnesení č. 76/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu. Usnesení č. 77/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje technické zhodnocení majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. 78/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“. Usnesení č. 79/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 3 mil. Kč). Usnesení č. 80/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu. Usnesení č. 81/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje technické zhodnocení majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. 82/2018 - Plán investiční výstavby pro rok 2018 - aktualizace

Zastupitelstvo města bere na vědomí aktualizaci Plánu investiční výstavby pro rok 2018. Usnesení č. 83/2018 - Zřízení věcného břemene – město Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti lávky na pozemcích ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. se sídlem Chomutov, Bezručova 4219 – par. č. 1036/6 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úplatu ve výši dle výměru MF ČR č. 01/2011 podle vzorce: 5 let x sazba nájemného pro danou lokalitu x výměra záboru, celkem však minimálně 600,- Kč. Pro výpočet ocenění věcného břemene je použita cena 13,80,- Kč/m2 + DPH dle smlouvy v předloženém znění.Usnesení č. 84/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3235/N/99  s p. Fuksa, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.6.2018 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. M300/2001 ke stejnému datu.Usnesení č. 85/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s pí Karhanovou, bytem Klášterec nad Ohří, na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/20, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/20 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.7.2018.Usnesení č. 86/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova –garážové stání 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13890/16 ve znění dodatku č. 1 s paní Szpotowiczovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.6.2018.Usnesení č. 87/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní s pí Halouzkovou, bytem Kadaň, s účinností od 1.7.2018 nemovitost: 

Bytová jednotka o velikosti podlahové plochy 50 m2, umístěná v bytovém v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu a podíl na zastavěných pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň.Usnesení č. 88/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – garážové stání 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení  Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13891/16 ve znění dodatku č. 1 s paní Szpotowiczovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.6.2018.Usnesení č. 89/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova –, garážové stání 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní s pí Halouzkovou, bytem Kadaň, s účinností od 1.7.2018 nemovitost: 

garážové stání, tj. spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k celkové ploše podzemních garáží.Usnesení č. 90/2018 - Dodatek č. 1 ke smlouvám č. 13908/16  a č. 13909/16 - BJ   a garážové stání 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13908/16 a ke Smlouvě o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13909/16 (úprava smluvní strany spočívající ve změně nájemce a budoucího kupujícího jen na  pí. Halouzkovou, bytem Kadaň,  na základě žádosti budoucího kupujícího).Usnesení č. 91/2018 - Záměr – prodej par. č. 2631/16 (zast. plocha) v k.ú. Kadaň, ul. Žitná – areál garáží

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat par. č.  2631/16 (zast. plocha) o vým. 9 m2 v k. ú. Kadaň, ul. Žitná (na základě žádosti o prodej).Usnesení č. 92/2018 - Prodej par. č. 602/2 v k.ú. Prunéřov/ manž. Slabovi

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku par. č. 602/2 o vým. 267 m2 v k.ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 42.230,- Kč do vlastnictví SJM –Slabovým, bytem Kadaň,.Usnesení č. 93/2018 - Prodej par. č. 498/1 díl „e“ o vým. 0,26 m2 (zast. plocha) v k.ú. Prunéřov/p. Pánek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku par. č. 498/1 díl „e“ o vým. 0,26 m2 (zast. plocha - dle GP č. 621-332/2008) v k.ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 1.606,- Kč do vlastnictví p. Pánkovi, bytem Kadaň.Usnesení č. 94/2018 - Prodej  par. č. 268/197 v k.ú. Tušimice/ manž. Mošnovi

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku par. č. 268/197 o vým. 40 m2 v k.ú. Tušimice za dohodnutou kupní cenu 5.470,- Kč do vlastnictví SJM –Mošnovým, bytem Kadaň,.Usnesení č. 95/2018 - Záměr – prodej části p.č. 1855/1 v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr města prodat část p.č. 1855/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Kadaň.Usnesení č. 96/2018 - Bezúplatný převod p.č. 131/6  v k.ú. Kadaň od ÚZSVM

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č. 131/6 o výměře 25 m2 v k.ú. Kadaň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.Usnesení č. 97/2018 - Informace k rozsudku (žaloba 28 C 1/2012-656) – restituční nárok p. Ondrejcsik

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace ve věci vydání dalšího částečného rozsudku (žaloby 28 C 1/2012-656) – o nevydání pozemků v k.ú. Kadaň - restituční nárok p.Ondrejcsika, bytem Sedlec (bývalý restituční nárok Marion Svobodové).Usnesení č. 98/2018 - Bezúplatný převod p.č.109/4, 110/10, 110/11, 110/12, 110/13 v k.ú. Kadaň od ÚZSVM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 76/2018 včetně omezujících podmínek sjednaných na dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva, dle této smlouvy do katastru nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Kadaň – v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod p.č. 109/4 o výměře 140 m2, p.č. 110/10 o výměře 811 m2, p.č. 110/11 o výměře 3790 m2, p.č. 110/12 o výměře 28 m2, p.č. 110/13 o výměře 17 v  k.ú. Kadaň.Usnesení č. 99/2018 - Převod p.č. 1422/2 v k.ú. Kadaň  formou daru od Ústeckého kraje

Zastupitelstvo města schvaluje převod p.č. 1422/2 o výměře 812 m2 v k.ú. Kadaň a to formou daru s podmínkou zachování sadu - 23 ks ovocných stromů – slivoní od Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem.Usnesení č. 100/2018 - Úplatný převod p.č. 25 v k.ú. Kadaň od SPÚ ČR

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem ČR a městem Kadaň v předloženém znění. Jedná se o výkup p.č. 25 o výměře 157 m2 v k.ú. Kadaň (pozemek, který bezprostředně navazuje na “Informační centrum” čp. 7 v majetku města na kterém se nachází - Sklad půjčovny kol).

Kupní cena je stanovena pozemkovým úřadem na základě znaleckého posudku ve výši  

99 070,- Kč.Usnesení č. 101/2018 - Věcná břemena – schvalování

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že o nabytí práva z věcného břemene obcí a o zatížení obecního pozemku věcným břemenem rozhoduje rada města v nevyhrazené pravomoci na základě § 102 odst. 3 zákona o obcích.Usnesení č. 102/2018 - Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města

Zastupitelstvo města schvaluje předložené Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně. Usnesení č. 103/2018 - Plnění Strategického plánu sociálního začleňování

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu sociálního začleňování pro roky 2015 - 2018. Usnesení č. 104/2018 - Zpráva o činnosti odboru SVaZ

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Usnesení č. 105/2018 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Zastupitelstvo města schvaluje Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2019. Usnesení č. 106/2018 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Zastupitelstvo města schvaluje vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2019. Usnesení č. 107/2018 - Změna zřizovací listiny MěSSS Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou změnu zřizovací listiny Městské správy sociálních služeb Kadaň. Usnesení č. 108/2018 - Zpráva o požární ochraně ve městě


Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o požární ochraně ve městě. Usnesení č. 109/2018 - Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu. Usnesení č. 110/2018 - 3. změna regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně dle § 72 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu ve zkráceném postupu pořizování změny. Obsahem změny je revize zásad pro technické vybavení (návrhu technického vybavení). Usnesení č. 111/2018 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Programem na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018 dotace:

 

Poř

č.

Objekt

Vlastník

Akce obnovy

   

Dotace

(tis.Kč)

 

 

 

1.

 

č.p. 283,

ul. Říční, Kadaň

 

 

FRK SPLIT s.r.o.,

U Splitu 933,

432 01 Kadaň

Obnova fasády

262

2.

 

č.p. 191,

ul. Na Příkopě,

Kadaň

 

 

 

Obnova střešní krytiny, omítek a výplní otvorů zahradního domku

 

113

3.

č.p. 287,

ul. Říční,

Kadaň

 

 

 

 

Výměna střešní krytiny

 

 

190

4.

 

č.p. 478,

ul. Říční,

Kadaň

 

 

 

 

Obnova ohradní zdi

včetně přístavku a verandy na jižní straně domu

 

379

5.

 

č.p. 542,

ul.  Na Příkopě, Kadaň

 

 

Výměna výplní otvorů

146

6.

č.p. 666,

ul. Komenského, Kadaň

 

Výměna střešní krytiny

138

7.

č.p. 151,

ul. Čechova,

Kadaň

 

 

Výměna střešní krytiny

 

198

8.

č.p. 89,

ul. Žatecká,

Kadaň

Žatecká brána s.r.o.,

Za Poříčskou bránou 21/365,

186 00 Praha 8

 

Oprava krovu a

výměna střešní krytiny

nad spojovacím krčkem

a statické práce

 

271

9.

č.p. 76,

Mírové nám.,

Kadaň

 

Výměna střešní krytiny, oprava krovu,

obnova dvorní fasády

 

201

10.

č.p. 604,

ul. Pastýřská Studánka,

Kadaň

 

Obnova fasády

50

11.

č.p. 116

Mírové nám.,

Kadaň

 

Výměna oken

na straně do náměstí

41

12.

kostel,

Povýšení sv. Kříže,

Mírové nám.,

Kadaň

 

Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň,

Mírové nám. 84,

432 01 Kadaň

Oprava nátěru části střešního pláště věží

89

13.

č.p. 372,

ul. Nerudova, Kadaň

 

Oprava hrázdění

a výměna oken ve 2. NP

134

14.

č.p. 69,

ul. B. Němcové, Kadaň

 

 

Obnova části uliční fasády

0
Usnesení č. 112/2018 - Zpráva o péči o zeleň ve městě

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o péči o zeleň ve městě. 


Usnesení č. 113/2018 - Zpráva o kultuře ve městě (duben 2017 - březen 2018) - KZK

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o kultuře ve městě (duben 2017 - březen 2018). 


Usnesení č. 114/2018 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi města PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jim zastávané funkce za měsíc za splnění zvlášť významných úkolů a to zpracování Koncepce rozvoje bydlení, Generel cyklistické dopravy, Strategický plán Kadaně, Koncepce sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně, zastupování města v DSO při vybudování cyklostezky mezi městem Kadaň a Černovicemi a zajištění setkávání s občany města na sídlištích. 


Usnesení č. 115/2018 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města Mgr. Janu Losenickému ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jim zastávané funkce za měsíc za splnění zvlášť významných úkolů a to za zajištění setkávání s výbory jednotlivých SVJ, předsedy SVJ na jednotlivých sídlištích a s nájemníky městských bytů (Golovinova, Prunéřov), zajištění komunikace s vlastníky ubytoven a zaměstnavateli ohledně zahraničních pracovníků žijící na území města, koordinace MAP (Místní akční plán) za město Kadaň, zajištění jednání s předsedy SVJ při vydání Opatření obecné povahy. 


Usnesení č. 116/2018 - Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022

Zastupitelstvo města stanovuje počet 27 členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022. 


Usnesení č. 117/2018 - Smlouva o partnerství - Biskupství litoměřické

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou dohodu o partnerství mezi městem Kadaň a Biskupství litoměřické na projekt "Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani". Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti