ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 41. schůze RM 7.června 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM


Usnesení č. 461/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. informaci o plnění úkolů ze zasedání VH ze dne 8. 6. 2017.

Usnesení č. 462/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu DR společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy za rok 2017, účetní hospodářský výsledek za rok 2017 a návrh na jeho rozdělení.

Usnesení č. 463/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017.

Usnesení č. 464/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Usnesení č. 465/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. výroční zprávu za rok 2017.

Usnesení č. 466/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. účetní hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 441 447,99,- Kč a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 467/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o činnosti DR společnosti za rok 2017.

Usnesení č. 468/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o odstávce tepla ETU II, která proběhne v termínu od 6.8. – 8.8 . 2018.

Usnesení č. 469/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o plavecké sezóně a vyúčtování finančních prostředků za rok 2017.

Usnesení č. 470/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí znalecký posudek na zařízení vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory v Kadani ul. Věžní č.p.958 a ukládá jednateli připravit všechny kroky k vložení majetku do společnosti.

Usnesení č. 471/2018 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. informace o plnění úkolů z posledního zasedání valné hromady.

Usnesení č. 472/2018 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. výroční zprávu za rok 2017.

Usnesení č. 473/2018 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. účetní závěrku za rok 2017.

Usnesení č. 474/2018 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. účetní hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 732 986,97,- Kč a jeho rozdělení dle předloženého návrhu povinný příděl do rezervního fondu 185 000,- Kč, příděl do soc. fondu 40 000,- Kč a rezerva 507 986,97,- Kč.

Usnesení č. 475/2018 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o.  zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2017.

Usnesení č. 476/2018 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň s.r.o. uzavření smlouvy o provedení auditu společnosti Technických služeb Kadaň, s.r.o. za rok 2018 s firmou AGIS spol. s r.o., Moskevská 1/14, 434 01 Most.

Usnesení č. 477/2018 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. výroční zprávu společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. za rok 2017.

Usnesení č. 478/2018 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. účetní závěrku společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. za rok 2017, kde organizace vytvořila celkem po zdanění zisk ve výši 3 124 tis. Kč a schvaluje použití zisku na úhradu ztrát z minulých období.

Usnesení č. 479/2018 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. zprávu dozorčí rady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.

Usnesení č. 480/2018 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň  s.r.o.   uzavření smlouvy o provedení auditu Nemocnice Kadaň s.r.o. za rok 2018 s firmou AGIS spol. s r.o., Moskevská 1/14, 434 01 Most.

Usnesení č. 481/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje , že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 324/2018, 427/2018 a 459/2018, která trvají.

Usnesení č. 482/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města bere na vědomí informaci:- Mgr. Hakla a Ing. Vaška ze zahraniční služební cesty- starosty o přehledu žáků po splnění povinné školní docházky - pokračování ve studiu, školní   rok 2018/2019- tajemníka o nabíjecích stanicích pro elektromobily a elektrokola- tajemníka o povinnosti odevzdání hlášeni na MSČR do 30.6. 2018- starosty o situaci v SK Kadaň- starosty o žádosti na MŠMT ohledně rozšíření kapacity ZUŠ K. Slavického v Kadani

Usnesení č. 483/2018 - Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení
Rada města schvaluje navržené odměny ředitelům škol a školských zařízení za první pololetí roku 2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 484/2018 - Žádost o souhlas s realizací projektu - Šablony - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480
Rada města schvaluje realizaci projektu výzvy č. 63  - OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony  II: „Společně zlepšujeme výuku II" na Základní škole Kadaň, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov.

Usnesení č. 485/2018 - Informace o zápisech dětí do mateřských škol
Rada města bere na vědomí předloženou informaci o zápisech dětí do mateřských škol v Kadani pro školní rok 2018/2019.

Usnesení č. 486/2018 - Souhlas s pokračováním základního vzdělávání - ZŠ a MŠ při nemocnici
Rada města souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání žákyně Kamily Novákové, ve školním roce 2018/2019 na Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň,  Chomutovská 1289.

Usnesení č. 487/2018 - Zvýšení kapacity ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň
Rada města schvaluje zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, ze 140 na 160 žáků.

Usnesení č. 488/2018 - Systém evidence docházky žáka do školy
Rada města bere na vědomí informaci o možnosti zavést do základních škol v Kadani systém „Evidence docházky žáka“ s informační SMS zprávou pro zákonného zástupce a ukládá zajistit zavedení systému na všech základních školách v Kadani s paušálním poplatkem 20,- Kč/měsíc za službu.

Usnesení č. 489/2018 - Žádost o zřízení třídy pro žáky se speciálních vzdělávacími potřebami - ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň
Rada města schvaluje zřízení třídy dle § 19 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - třída pro žáky s poruchami chování od 1. 9. 2018 v Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289.

Usnesení č. 490/2018 - Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň
Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a dle § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů Mgr. Simonu Žákovou na pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 na období 6 let, s účinností od 1. 8. 2018.

Usnesení č. 491/2018 - Zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2017
Rada města bere na vědomí předložené zprávy o činnosti příspěvkových organizací škol a školských zařízení, Kulturního zařízení Kadaň, Městské správy sociálních služeb Kadaň a Sportovního zařízení, Kadaň za rok 2017.

Usnesení č. 492/2018 - Revokace usnesení ZM
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení ZM č. 16/2018 ze dne 29.3.2018.

Usnesení č. 493/2018 - Žádost Linky bezpečí, z.s. o individuální dotaci
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. z důvodu nesouladu s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Usnesení č. 494/2018 - Žádost TJ Vodní sporty Kadaň z.s. o individuální dotaci
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč pro TJ Vodní sporty Kadaň z.s. za podmínky schválení rozpočtové změny.

Usnesení č. 495/2018 - Žádost TJ DNT - oddíl kanoistiky o individuální dotaci
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro TJ DNT Kadaň z.s. – oddíl kanoistiky ve výši 15.000 Kč na pořízení sekačky na trávu z důvodu navýšené dotace na činnost pro rok 2018 oproti předchozímu roku.

Usnesení č. 496/2018 - Rozpočtové změny
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny - 3. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 497/2018 - Schválení účetní závěrky Města Kadaň za rok 2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Kadaň za rok 2017.

Usnesení č. 498/2018 - Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací
Rada města schvaluje účetní závěrky za rok 2017 všech příspěvkových organizací města.

Usnesení č. 499/2018 - Závěrečný účet města za rok 2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města za rok 2017, a to bez výhrad.

Usnesení č. 500/2018 - Závěrečný účet města za rok 2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nápravná opatření potřebná k nápravě zjištěných drobných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 501/2018 - Kadaň – oprava komunikace Královský Vrch
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci „Kadaň – oprava komunikace Královský Vrch“  a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.

Usnesení č. 502/2018 - Kadaň - rekonstrukce tř. fyziky a sociálního zázemí v šatnách tělocvičny na 3. ZŠ
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Kadaň - rekonstrukce tř. fyziky a sociálního zázemí v šatnách tělocvičny na 3. ZŠ“ a uzavření SoD s firmou „PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice“.

Usnesení č. 503/2018 - Kadaň - úprava doskočiště a rozběhové dráhy na 5. ZŠ
Rada města schvaluje vyloučení nabídky firmy FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň v rámci veřejné zakázky „Kadaň - úprava doskočiště a rozběhové dráhy na 5. ZŠ“ z důvodu překročení maximální ceny zakázky.

Usnesení č. 504/2018 - Kadaň - úprava doskočiště a rozběhové dráhy na 5. ZŠ
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Kadaň - úprava doskočiště a rozběhové dráhy na 5. ZŠ“ a uzavření SoD s firmou „Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, 100 00 Praha 10 - Strašnice“.

Usnesení č. 505/2018 - Kadaň - výměna PVC a oprava výdejny jídel na 4. MŠ
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Kadaň - výměna PVC a oprava výdejny jídel na 4. MŠ“ a uzavření SoD s firmou „HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň“.

Usnesení č. 506/2018 - Kadaň - oprava ulice 1. máje - Školní
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Kadaň - oprava ulice 1. máje - Školní“ a uzavření SoD s firmou „PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice“.

Usnesení č. 507/2018 - Oprava sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany - 1. etapa
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Oprava sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany - 1. etapa“ a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o. IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 508/2018 - Sanace vlhkosti půdního prostoru a podkroví objektu čp. 630, RADKA
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Sanace vlhkosti půdního prostoru a podkroví objektu čp. 630, RADKA“ a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 509/2018 - Oprava komunikace v Brodcích
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Oprava komunikace v Brodcích“ a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.

Usnesení č. 510/2018 - Kadaň - oprava ulice Čechova
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Kadaň - oprava ulice Čechova“ a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 511/2018 - Kadaň - okružní křižovatka ul. Klášterecké - Jungmannova
Rada města ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Kadaň - okružní křižovatka ul. Klášterecké - Jungmannova" z důvodu neobdržení nabídek.

Usnesení č. 512/2018 - Plán investiční výstavby pro rok 2018 - aktualizace
Rada města bere na vědomí aktualizaci Plánu investiční výstavby pro rok 2018.

Usnesení č. 513/2018 - Kontejnerová stání na sídlišti D
Rada města bere na vědomí vyhodnocení dotazníků SVJ na sídlišti D a ukládá připravit podklady pro výběrové řízení na variantu 1B.

Usnesení č. 514/2018 - Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti D - 1. etapa
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti D - 1. etapa“.
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 35. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 515/2018 - Uvolněná bytová jednotka č. 1933/1 v Kadani, strážiště II
Rada města schvaluje ponechat bytovou jednotku č. 1 v čp. 1933 v Kadani pro potřeby města.

Usnesení č. 516/2018 - Prodej par. č. 602/2 v k.ú. Prunéřov/ manž. Slabovi
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par. č. 602/2 o vým. 267 m2 v k.ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 42 230,-Kč do vlastnictví SJM –manž. Slabovým, bytem Kadaň.

Usnesení č. 517/2018 - Prodej par. č. 498/1 díl „e“  (zast. plocha) v k.ú. Prunéřov/p. Pánek
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par. č. 498/1 díl „e“ o vým. 0,26 m2 (zast. plocha - dle GP č. 621-332/2008) v k.ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 1 606,-Kč do vlastnictví p. Pánkovi, bytem Kadaň.

Usnesení č. 518/2018 - Prodej  par. č. 268/197 v k.ú. Tušimice/ manž. Mošnovi
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par. č. 268/197 o vým. 40 m2 v k.ú. Tušimice za dohodnutou kupní cenu 5 470,- Kč do vlastnictví SJM manž. Mošnovým, bytem Kadaň.

Usnesení č. 519/2018 - Výpůjčka části p.č. 205/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Prunéřov
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem v předloženém znění a to na výpůjčku části p.č. 205/2 o výměře cca 231 m2 v k.ú. Prunéřov na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy po dobu trvání realizace stavby „Rekonstrukce mostu 1981- 002 přes železnici Kadaň“, nejpozději však do 31.12.2021.

Usnesení č. 520/2018 - Záměr -  komunitní zahrada p.č. 2258/3 v k.ú. Kadaň
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu minimálně 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města vypůjčit p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 v k.ú. Kadaň na dobu určitou 5 let za účelem provozování "Komunitní zahrady".

Usnesení č. 521/2018 - Informace k  rozsudku (žaloba 28 C 1/2012-656) – restituční nárok p. Ondrejcsik
Rada města bere na vědomí informace ve věci vydání dalšího částečného rozsudku (žaloby 28 C 1/2012-656) – o nevydání pozemků v k.ú. Kadaň - restituční nárok p.Ondrejcsika, , Karlovy Vary (bývalý restituční nárok pí Svobodové).

Usnesení č. 522/2018 - Bezúplatný převod p.č.109/4, 110/10, 110/11, 110/12, 110/13 v k.ú. Kadaň od ÚZSVM
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 76/2018 včetně omezujících podmínek sjednaných na dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva, dle této smlouvy do katastru nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Kadaň - v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod p.č. 109/4 o výměře 140 m2, p.č. 110/10 o výměře 811 m2, p.č. 110/11 o výměře 3790 m2, p.č. 110/12 o výměře 28 m2, p.č. 110/13 o výměře 17 v  k.ú. Kadaň

Usnesení č. 523/2018 - Úprava sml. o výpůjčce č. 13813/16 SZK, p.o. – dodatek č. 8
Rada města schvaluje úpravu smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, p.o. a to formou dodatku č. 8. Předmět smlouvy popsaný ve smlouvě bude navýšen o výpůjčku objektu stojícího na p.č. 3539 včetně pozemku p.č. 3539 v k.ú. Kadaň „Sociální zázemí parku v areálu Rooseveltových sadů, Kadaň“. Odůvodnění výpůjčky: Výpůjčka je uzavírána v návaznosti na veřejný účel - příspěvková organizace zajistí provoz tohoto objektu a jeho údržbu a bude hradit veškeré energie (voda, el.en.) spojené s jeho užíváním. Dále zajistí vypracování provozního řádu a jeho umístění na objektu.

Usnesení č. 524/2018 - Smlouva o výpůjčce kostel „Stětí sv. Jana Křtitele“ v Kadani
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na kostel „Stětí sv. Jana Křtitele“ v Kadani mezi Římskokatolickou farností – děkanstvím Kadaň, Mírové náměstí čp. 84, Kadaň a Městem Kadaň a to v předloženém znění. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let s možností dalšího prodloužení, a to po dohodě o dalších 5 let, a to i opakovaně.

Usnesení č. 525/2018 - Převod p.č. formou daru p.č. 1422/2 v k.ú. Kadaň od Ústeckého kraje
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod p.č. 1422/2 o výměře 812 m2 v k.ú. Kadaň a to formou daru s podmínkou zachování sadu - 23 ks ovocných stromů – slivoní od Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Usnesení č. 526/2018 - Zřízení věcného břemene – město Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti lávky na pozemcích ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. se sídlem Chomutov, Bezručova 4219 – par. č. 1036/6 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úplatu ve výši dle výměru MF ČR č. 01/2011 podle vzorce: 5 let x sazba nájemného pro danou lokalitu x výměra záboru, celkem však minimálně 600,- Kč. Pro výpočet ocenění věcného břemene je použita cena 13,80,- Kč/m2 + DPH dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 527/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty vel.2+kk
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Kačiovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 528/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty vel. 2+kk
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově se pí Prandlovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 529/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty vel.2+kk
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Hekovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 530/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou vel.1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Jelínkem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 531/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou vel.1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul.  Golovinova s p. Kloboučkem, bytem, Kadaň.

Usnesení č. 532/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou vel.1+2
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s pí Pleskotovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 533/2018 - Přidělení sociálního bytu s přistoupením k dluhu vel. 1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova  s pí Schmidtovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 534/2018 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu vel.1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova  s pí Machovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 535/2018 - Revokace usn. č.351/2018 o přidělení bytu 
Rada města revokuje usnesení č. 351/2018 ze dne 26.04.2018 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Berkym, Kadaň.

Usnesení č. 536/2018 - Revokace usn. č. 442/2018 o přidělení bytu 
Rada města revokuje usnesení č. 442/2018 ze dne 17.05.2018 o přidělení bytu o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s pí Novákovou, Kadaň.

Usnesení č. 537/2018 - Revokace usn. č. 441/2018 o ukončení nájmu 
Rada města revokuje usnesení č. 441/2018 ze dne 17.05.2018, dohodu o ukončení nájmu bytu o velikosti 3+1 v budově v ul. Golovinova s pí Novákovou, Kadaň.

Usnesení č. 538/2018 - Revokace usn. č. 443/2018 o přidělení bytu 
Rada města revokuje usnesení č. 443/2018 ze dne 17.05.2018 o přidělení bytu o velikosti 3+1 v budově v ul. Golovinova s pí Pleskotovou, Kadaň.

Usnesení č. 539/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou
Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.

Usnesení č. 540/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.08. 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.08.2018 na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově v ul. Chomutovská s pí Vávrovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 541/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07. 2018 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07.2018 na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Komenského s pí Nechanickou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 542/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06. 2018
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06.2018 na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v budově v ul. Věžní s manž. Vokáčovými, bytem Kadaň.

Usnesení č. 543/2018 - Výběr zhotovitele na akci: "Výstavba venkovního lůžkového výtahu pro DPS, ul. Věžní č.p. 1392, Kadaň"
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci: "Výstavba venkovního lůžkového výtahu pro DPS, ul. Věžní č.p. 1392, Kadaň" a uzavření Smlouvy o dílo s firmou: Výtahy Vaněrka s.r.o., IČ: 25479296, Mostecká 4, 419 01 Duchcov.

Usnesení č. 544/2018 - Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory.

Usnesení č. 545/2018 - Posouzení stavu střechy kadaňského hradu
Rada města odkládá projednání posouzení stavu krovů a střešní krytiny objektu kadaňského hradu.

Usnesení č. 546/2018 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2019.

Usnesení č. 547/2018 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2019.

Usnesení č. 548/2018 - Změna zřizovací listiny MěSSS Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Městské správy sociálních služeb Kadaň.

Usnesení č. 549/2018 - Nákup osobních automobilů pro MěSSS
Rada města bere na vědomí informaci o výběru 2 osobních automobilů pro MěSSS Kadaň.

Usnesení č. 550/2018 - Vyhodnocení navýšení zaměstnanců - domovník preventista
Rada města bere na vědomí informaci o vyhodnocení navýšení zaměstnanců - domovník preventista.

Usnesení č. 551/2018 - Vyhodnocení sociální práce v lokalitách
Rada města bere na vědomí informaci o vyhodnocení sociální práce v lokalitách.

Usnesení č. 552/2018 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území MPR Kadaň 2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s Programem na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018 dotace:

 

 

Poř

č.

Objekt

Vlastník

Akce obnovy

   

Dotace

(tis.Kč)

 

 

 

1.

 

č.p. 283,

ul. Říční, Kadaň

 

 

FRK SPLIT s.r.o.,

U Splitu 933,

432 01 Kadaň

Obnova fasády

262

2.

 

č.p. 191,

ul. Na Příkopě,

Kadaň

 

 

Obnova střešní krytiny, omítek a výplní otvorů zahradního domku

 

113

3.

č.p. 287,

ul. Říční,

Kadaň

 

 

 

 

Výměna střešní krytiny

 

 

190

4.

 

č.p. 478,

ul. Říční,

Kadaň

 

 

 

 

Obnova ohradní zdi

včetně přístavku a verandy na jižní straně domu

 

379

5.

 

č.p. 542,

ul.  Na Příkopě, Kadaň

 

 

Výměna výplní otvorů

146

6.

č.p. 666,

ul. Komenského, Kadaň

 

 

Výměna střešní krytiny

138

7.

č.p. 151,

ul. Čechova,

Kadaň

 

 

Výměna střešní krytiny

 

198

8.

č.p. 89,

ul. Žatecká,

Kadaň

Žatecká brána s.r.o.,

Za Poříčskou bránou 21/365,

186 00 Praha 8

 

Oprava krovu a

výměna střešní krytiny

nad spojovacím krčkem

a statické práce

 

271

9.

č.p. 76,

Mírové nám.,

Kadaň

 

Výměna střešní krytiny, oprava krovu,

obnova dvorní fasády

 

201

10.

č.p. 604,

ul. Pastýřská Studánka,

Kadaň

 

Obnova fasády

50

11.

č.p. 116

Mírové nám.,

Kadaň

 

Výměna oken

na straně do náměstí

41

12.

kostel,

Povýšení sv. Kříže,

Mírové nám.,

Kadaň

 

Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň,

Mírové nám. 84,

432 01 Kadaň

Oprava nátěru části střešního pláště věží

89

13.

č.p. 372,

ul. Nerudova, Kadaň

 

Oprava hrázdění

a výměna oken ve 2. NP

134

14.

č.p. 69,

ul. B. Němcové, Kadaň

 

 

Obnova části uliční fasády

0
Usnesení č. 553/2018 - Rozšíření hřbitova v Kadani

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu příprav řešení možnosti rozšíření hřbitova v Kadani.


Usnesení č. 554/2018 - 3. změna RP JV předpolí Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně dle  § 72 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů z vlastního podnětu ve zkráceném postupu pořizování změny. Obsahem změny je revize zásad pro technické vybavení (návrhu technického vybavení).


Usnesení č. 555/2018 - Zpráva o péči o zeleň ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o péči o zeleň ve městě.


Usnesení č. 556/2018 - Realizace stavby „Chytré hřiště v Kadani“ – uzavření dodatku č.2 k SoD 14224/17

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 k SoD č. 14224/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci „Chytré hřiště v Kadani“ část 1 zakázky - vícenáklady.


Usnesení č. 557/2018 - Uzavření dodatku č.5 ke smlouvě SÚ/4107/DP/2002 – Čepelák

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 5 ke smlouvě SÚ/4107/DP/2002 s firmou Čepelák, Věžní 719, 432 01 Kadaň, IČO 63165902, kterým se vypouští poslední odstavec v čl. 2.


Usnesení č. 558/2018 - Evropský den bez aut

Rada města schvaluje pořádání akce Evropský den bez aut dne 13.9. 2018 na dopravním hřišti v Kadani od 8.00 – 14.00 hod. a zmocňuje starostu města Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka podepsat Chartu 2018.


Usnesení č. 559/2018 - Úprava systému vydávání parkovacích karet v historickém centru Kadaně

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o stavu vydávání parkovacích karet na Mírovém náměstí a ukládá neprodlužovat platnost vydaných parkovacích karet pro ostatní, zvýšit počet míst k parkování s časovým omezením v centrální části města na celkový počet 20 míst od 1.7. 2018 a zredukovat počet vyhrazených parkovacích míst na povolení MěÚ z osmi na šest.


Usnesení č. 560/2018 - Úprava systému vydávání parkovacích karet v historickém centru Kadaně

Rada města ukládá připravit návrh na dotační titul na podporu inovativního podnikání v Kadani.


Usnesení č. 561/2018 - Velitelský osobní automobil pro JPO - výběr dodavatele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr dodavatele velitelského osobního automobilu a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pema Automotive s.r.o., IČ 26409071, Daimlerova 273, Jenišov u Karlových Varů.


Usnesení č. 562/2018 - Žádost o schválení hlučné zábavní pyrotechniky - Pánisová

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) pro pí Pánisovou, Račetice za účelem konání svatební oslavy 18. 8. 2018 od 22,00 hodin v délce cca 4 minuty u restaurace Střelnice v Kadani.


Usnesení č. 563/2018 - Žádost o schválení hlučné zábavní pyrotechniky - Stehlík

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) pro p. Stehlíka, bytem Kadaň za účelem konání narozeninové oslavy dne 24. 7. 2018 od 22,00 hodin v délce cca 3 minuty u restaurace Split v Kadani.


Usnesení č. 564/2018 - Žádost o schválení hlučné zábavní pyrotechniky - Zanini

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) pro firmu ZANINI CZ, sro., provozovna Královský Vrch 1987, 432 01 Kadaň, zastoupenou Ing. Blankou Pivovarníkovou, za účelem konání firemní oslavy dne 23. 6. 2018 od 22,00 hodin v délce cca 4 minuty u restaurace Split v Kadani.


Usnesení č. 565/2018 - Císařský den - použití zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje

Rada města schvaluje použití hlučné zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje pyrotechnických výrobků nebezpečnosti III. třídy a kategorie 3 a 4a ve smyslu z. č. 206/2015 § 32 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, v rámci konání kulturní akce „Císařský den“ dne 25. 8. 2018 (firma SPITFIRE pyro).


Usnesení č. 566/2018 - Úprava pracoviště OŽÚ

Rada města schvaluje úpravu pracoviště OŽÚ a schvaluje jako zhotovitele firmu HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 567/2018 - Úprava pracoviště OŽÚ

Rada města bere na vědomí akci úprava pracoviště OŽÚ.


Usnesení č. 568/2018 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.10485/09 – Mateřská škola, Olgy Havlové ul. Kpt. Jaroše 581, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.10485/09 ze dne 5.10.2009, která se týká gastronomického vybavení mezi městem Kadaň a Mateřskou školou, Olgy Havlové ul. Kpt Jaroše 581, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.


Usnesení č. 569/2018 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí mimořádné odměny starostovi města PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jim zastávané funkce za měsíc za splnění zvlášť významných úkolů a to zpracování Koncepce rozvoje bydlení, Generel cyklistické dopravy, Strategický plán Kadaně, Koncepce sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně, zastupování města v DSO při vybudování cyklostezky mezi městem Kadaň a Černovicemi a zajištění setkávání s občany města na sídlištích.


Usnesení č. 570/2018 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města Mgr. Janu Losenickému ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jim zastávané funkce za měsíc za splnění zvlášť významných úkolů a to za zajištění setkávání s výbory jednotlivých SVJ, předsedy SVJ na jednotlivých sídlištích a s nájemníky městských bytů (Golovinova, Prunéřov), zajištění komunikace s vlastníky ubytoven a zaměstnavateli ohledně zahraničních pracovníků žijící na území města, koordinace MAP (Místní akční plán) za město Kadaň, zajištění jednání s předsedy SVJ při vydání Opatření obecné povahy.


Usnesení č. 571/2018 - Termín mimořádné schůze RM dne 21.6.2018

Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města dne 21.6. 2018.
 

 


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti