ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 39. schůze RM 26.dubna 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 271/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna.

Usnesení č. 272/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města bere na vědomí informaci:- starosty o možnosti nákupu poštovních známek s vyobrazením města Kadaně a jeho památek- tajemníka o jednání s JUDr. Burdovou ohledně právního sporu s firmou DOBROSTAV p. Bradáče- tajemníka o došlém podnětu p. Dobřemysla požadujícího odvolání místostarosty Mgr.Losenického z funkce

Usnesení č. 273/2018 - Přerušení činnosti školních družin
Rada města bere na vědomí informaci o přerušení činnosti školních družin při základních školách v Kadani v době hlavních prázdnin od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018, v období podzimních prázdnin od 29. 10. do 30. 10. 2018 a v období vánočních prázdnin od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019.

Usnesení č. 274/2018 - Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin
Rada města bere na vědomí informace o přerušení provozu mateřských škol v Kadani o prázdninách v roce 2018 dle předloženého rozpisu.

Usnesení č. 275/2018 - Žádost o povolení výjimky - MŠ Žitná, Kadaň
Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 27 dětí v předškolní třídě v Mateřské škole, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení č. 276/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání“.

Usnesení č. 277/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ve výši rozpočtu projektu (cca 3 mil. Kč).

Usnesení č. 278/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.

Usnesení č. 279/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s technickým zhodnocením majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu.

Usnesení č. 280/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace jazykového vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace jazykového vzdělávání“.

Usnesení č. 281/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace jazykového vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ve výši rozpočtu projektu (cca 3 mil. Kč).

Usnesení č. 282/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace jazykového vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace jazykového vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.

Usnesení č. 283/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace jazykového vzdělávání) - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlas s technickým zhodnocením majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu.

Usnesení č. 284/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace polytechnického vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“.

Usnesení č. 285/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace polytechnického vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 2,1 mil. Kč).

Usnesení č. 286/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace polytechnického vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.

Usnesení č. 287/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace polytechnického vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s technickým zhodnocením majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu.

Usnesení č. 288/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace přírodovědného vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“.

Usnesení č. 289/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace přírodovědného vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 2,1 mil. Kč).

Usnesení č. 290/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace přírodovědného vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.

Usnesení č. 291/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (Inovace přírodovědného vzdělávání) - ZŠ Školní, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s technickým zhodnocením majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu.

Usnesení č. 292/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“.

Usnesení č. 293/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 1,5 - 2 mil. Kč).

Usnesení č. 294/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.

Usnesení č. 295/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (přírodovědné vzdělávání) - ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s technickým zhodnocením majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu.

Usnesení č. 296/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“.

Usnesení č. 297/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění finančních prostředků na předfinancování realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov ve výši rozpočtu projektu (cca 3 mil. Kč).

Usnesení č. 298/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 5 % rozpočtu projektu „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.

Usnesení č. 299/2018 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP (jazykové vzdělávání) ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s technickým zhodnocením majetku města (budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole Kadaň“ Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov při současném zachování výstupů projektu (vše, co se v rámci projektu pořídí) po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu.

Usnesení č. 300/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň
Rada města schvaluje přijetí účelového věcného daru - učební pomůcky "Tajemství vody" v hodě 10 000 Kč od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1659, 415 50 Teplice pro Základní školu a mateřskou školu při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289.

Usnesení č. 301/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683
Rada města schvaluje přijetí účelového věcného daru - učební pomůcky "Tajemství vody" v hodnotě 10 000 Kč od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1659, 415 50 Teplice pro Základní školu Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov.

Usnesení č. 302/2018 - Změna odpisového plánu 9. MŠ
Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2018 pro Mateřskou školu, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 303/2018 - Žádost Nadačního fondu Legie o finanční příspěvek
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro Nadační fond Legie ve výši 50.000 Kč na podporu projektu Československé obce legionářské "Legiovlak" za podmínky schválení rozpočtové změny.

Usnesení č. 304/2018 - Žádost Ženského volejbalového klubu o individuální dotaci
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení individuální dotace pro Ženský volejbalový klub Kadaň ve výši 10.000 Kč na nákup sportovního vybavení za podmínky schválení rozpočtové změny.

Usnesení č. 305/2018 - Kadaň - oprava chodníku v ul. Klášterecká
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - oprava chodníku v ul. Klášterecká" a uzavření SoD s firmou „Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5“.

Usnesení č. 306/2018 - Kadaň - obnova fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Kadaň - obnova fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele"  a uzavření SoD s firmou „HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň“ a bere na vědomí prodloužení termínu ukončení realizace do 30.8.2018.

Usnesení č. 307/2018 - Kadaň - přechod pro chodce u 3. ZŠ v ul. Chomutovská
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - přechod pro chodce u 3. ZŠ v ul. Chomutovská" a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o. IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 308/2018 - Kadaň - oprava okapových žlabů na 2. ZŠ - 2. etapa
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň oprava okapových žlabů na 2. ZŠ - 2. etapa" a uzavření SoD s firmou „PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice“.

Usnesení č. 309/2018 - Kadaň - zateplení krčku na objektu DDM Šuplík
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - zateplení krčku na objektu DDM Šuplík" a uzavření SoD s firmou „HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň“.

Usnesení č. 310/2018 - Prunéřov - oprava cesty v chatové oblasti
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Prunéřov - oprava cesty v chatové oblasti" a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o. IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 311/2018 - Kadaň - světlovody na 3. ZŠ
Rada města ruší výběrové řízení na dodavatele akce "Kadaň - světlovody na 3. ZŠ" na základě statického posudku.

Usnesení č. 312/2018 - Kadaň - okružní křižovatka ul. Klášterecké - Jungmannova
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - okružní křižovatka ul. Klášterecké - Jungmannova“.
1.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 32.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 53.Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Usnesení č. 313/2018 - Úhošťany - oprava sociálního zázemí FK Úhošťany - 1. etapa
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Úhošťany - oprava sociálního zázemí FK Úhošťany“ - 1 etapa.
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 33.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 314/2018 - Kadaň - oprava ulice 1. máje - Školní
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava ulice 1. máje - Školní“.
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 35.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 315/2018 - Kadaň - úprava doskočiště a rozběhové dráhy na 5. ZŠ
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - úprava doskočiště a rozběhové dráhy na 5. ZŠ“.
1.Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, 100 00 Praha 10 - Strašnice2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 3.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň

Usnesení č. 316/2018 - Kadaň - výměna PVC a oprava výdejny jídel na 4. MŠ
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - výměna PVC a oprava výdejny jídel na 4. MŠ“.
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice3.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň

Usnesení č. 317/2018 - Kadaň - oprava a sanace podloží komunikace na Královském Vrchu
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava a sanace podloží komunikace na Královském Vrchu“.
1.Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 318/2018 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment
Rada města schvaluje zadávací řízení -zjednodušené podlimitní- dle § 53, zák. č. 134/2016 Sb. na akci "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment".

Usnesení č. 319/2018 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment“:
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 35.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 56.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň

Usnesení č. 320/2018 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment
Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment“ ve složení:
PaedDr. Jiří Kulhánek, Mgr. Jan Losenický, pí Olga Zörklerová, Ing. Alice Drahokoupilová, Ing. Radomil Coufal, Zástupce (ci) firmy Pro obce s.r.o.
Náhradníci: Mgr. Stanislav Hakl, Ing. Jiří Kučera, Mgr. Zdeněk Hosman, PharmDr. Radek Oswald, Mgr. Tomáš Oršulák, Mgr. Radek Scherfer.

Usnesení č. 321/2018 - Kadaň – statické zajištění části hradeb za č.p.73
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 na akci "Kadaň - statické zajištění části hradeb za č.p. 73" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

Usnesení č. 322/2018 - Kadaň - úpravy západní části Mírového náměstí
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 na akci "Kadaň - úpravy západní části Mírového náměstí" s firmou "FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň".

Usnesení č. 323/2018 - Kadaň - rekonstrukce třídy fyziky a rekonstrukce sociálního zázemí v šatnách tělocvičny na 3. ZŠ
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - rekonstrukce třídy fyziky a rekonstrukce sociálního zázemí v šatnách tělocvičny na 3. ZŠ“.
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 35.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 324/2018 - Studie rekonstrukce vnitrobloku ul. Dvořákova
Rada města bere na vědomí informaci o studii rekonstrukce vnitrobloku ul. Dvořákova a ukládá zadat zpracování dokumentace na úpravu parkování dle předloženého návrhu - 1. etapu.

Usnesení č. 325/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 2479/15 v k.ú. Kadaň, sídl. Obránců míru za jednorázovou úhradu ve výši 1.400,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 326/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Pokutice
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 13/1 a 11/2 v k.ú. Pokutice za jednorázovou úhradu ve výši 2.600,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 327/2018 - Záměr – prodej pozemku část par. č. 718/1 o vým. cca 6 m2 v k.ú. Prunéřov
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat část par. č. 718/1 o vým. cca 6 m2 v k.ú. Prunéřov.

Usnesení č. 328/2018 - Záměr – prodej pozemku par. č. 268/12 o vým. 77 m2 v k.ú. Tušimice
Rada města odkládá projednání žádosti o prodej par. č. 268/12 o vým. 77 m2 v k.ú. Tušimice do doby zhotovení studie "Využití rekreační oblasti Tušimice".

Usnesení č. 329/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ č. 1888/6
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat  bytovou jednotku č. 6 v čp. 1888 stojícím na par. 2953/20, příslušný podíl na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/20 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 330/2018 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13890/16 a dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13891/16 – pí Szpotowiczová
Rada města bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13890/16 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13891/16 s paní Szpotowiczovou, a to  na základě sdělení notáře JUDr. PhDr. Josefa Marcela  č. 35 D 1127/2017-43 ze dne 8.3.2018 a v souladu s čl. II odst. 2) smluv č. 13890/16 a č. 13891/16.

Usnesení č. 331/2018 - Záměr – převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ č. 1843/5, garážové stání B1
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ adresný záměr obce prodat: 1/ bytovou jednotku č. 1843/5 o velikosti podlahové plochy 50 m2, umístěnou v bytovém domě čp. 1841-1843 v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp. 1841-1843 a podíl na zastavěných pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň. 2/ garážové stání č. B1, tj. spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k celkové ploše podzemních garáží a to na základě čl. II odst. 2 smluv č. 13890/16 a 13891/16.

Usnesení č. 332/2018 - Dodatek č. 1 ke smlouvám č. 13908/16  a č. 13909/16 - BJ   a garážové stání 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13873/16 a Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13874/16 (úprava smluvní strany spočívající ve změně nájemce a budoucího kupujícího jen na  pí. Halouzkovou, bytem Kadaň, -   na základě žádosti budoucího kupujícího).

Usnesení č. 333/2018 - Záměr – prodej par. č. 268/197 v k.ú. Tušimice – chatová osada
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 12/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat par.č. 268/197 o vým. 40 m2 v k.ú. Tušimice

Usnesení č. 334/2018 - Záměr – prodej par. č. 2631/16 (zast. plocha) v k.ú. Kadaň, ul. Žitná – areál garáží
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr obce prodat par. č.  2631/16 (zast. plocha) o vým. 9 m2 v k. ú. Kadaň, ul. Žitná (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 335/2018 - Záměr pronájmu nebytových prostor – 1 místnosti v objektu čp. 1340 (1338)
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ  záměr  obce  pronajmout  část  nebytových prostor v objektu čp. 1338. Jedná se o 1 místnost - sklad (bez soc. zázemí) o celkové výměře 26,7 m2 v 1. NP  budovy v čp. 1338 se samostatným vstupem ze strany objektu se stanovením níže uvedených podmínek: Účel nájmu:            sklad Výše nájemného:   900,- Kč/měsíc                          Doba nájmu - neurčitá :- s 3 měsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou- s 1 měsíční výpovědní lhůtou ze smlouvy pro porušení povinností vyplývajících  ze   smlouvy ze strany nájemceProvozní náklady:- do těchto prostor nejsou dodávány žádné energie- nájemce si bude provádět drobné opravy a běžnou údržbu nebytových prostor sám do   výše 5 000,- Kč u každého jednotlivého

Usnesení č. 336/2018 - Pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v objektu čp. 1338
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 1338.  Jedná se o 1 místnost - sklad (bez soc. zázemí) o celkové výměře 8,3 m2  v 1.  NP  budovy se samostatným vstupem ze strany objektu s p. Dvořákem, trvale bytem Kadaň, s účinností od 01.05.2018 za níže uvedených podmínek: Účel nájmu:            sklad   Výše nájemného:   300,- Kč/měsícDoba nájmu neurčitá -  s 3 měsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou-  s 1měsíční výpovědní lhůtou ze smlouvy pro porušení povinností vyplývajících ze smlouvy ze    strany nájemceProvozní náklady:- do těchto prostor nejsou dodávány žádné energie - nájemce si bude provádět drobné opravy a běžnou údržbu nebytových prostor sám do výše 5000,- Kč u každého jednotlivého případu.

Usnesení č. 337/2018 - Záměr – prodej části p.č. 1855/1 v k.ú. Kadaň
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr města prodat  část p.č. 1855/1 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 338/2018 - Záměr – prodej lesních pozemků
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat níže uvedené lesní pozemky:k.ú. Kadaň:3400/19  o výměře      9 726 m23400/20  o výměře    12 499 m2 3419/6    o výměře      6 040 m2 (zůstat. výměra - po vydání restituce)    3419/62  o výměře    27 595 m23419/64  o výměře    85 621 m23419/66  o výměře  165 558 m2 (zůstat. výměra - po vydání restituce) k.ú. Smilov:420/10    o výměře     63 583 m2420/11    o výměře          162 m2422/1      o výměře     95 014 m2 438/4      o výměře       2 474 m2440/1      o výměře   161 945 m2 k.ú. Boč:750         o výměře         252 m2

Usnesení č. 339/2018 - Záměr – prodej lesních pozemků
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ záměr města převést níže uvedené lesní pozemky formou směny: p.č. 3419/21 o 535 m2 (zůstat. výměra - po vydání restituce) k.ú. Kadaň a p.č. 422/5 o výměře 72 m2 v k.ú. Smilov (LV město Kadaň) směnit  za p.č. 723 o výměře 586 m2 v k.ú. Prunéřov (LV- Lesy České republiky, s.p.)

Usnesení č. 340/2018 - Záměr – výpůjčka části p.č. 205/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Prunéřov
Rada města odkládá projednání žádosti Ústeckého kraje o výpůjčku časti p.č. 205/2 o výměře cca 231 m2 v k.ú. Prunéřov a ukládá doplnit žádost Ústeckého kraje o přesný popis, jakým způsobem by měla být část p.č. 205/2 v k.ú. Prunéřov dotčena stavbou "Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň". Důvodem je zachování plynulého a bezpečného přístupu a příjezdu veřejnosti k vlakovému nádraží.

Usnesení č. 341/2018 - Úprava sml. o výpůjčce č. 13813/16 SZK, p.o. – dodatek č. 7
Rada města schvaluje úpravu smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, p.o. a to formou dodatku č. 7. Předmět smlouvy popsaný ve smlouvě bude navýšen o výpůjčku stojanu se stříškou na časomíru (Hokejbalové hřiště) inv.č. 7-1198.

Usnesení č. 342/2018 - Úprava sml. o výpůjčce č.  13984/17 (Prunéřovské koupaliště) – dodatek č.3
Rada města schvaluje navýšení předmětu výpůjčky ( čl.I) „ Smlouvy o výpůjčce č. 13984/17 - Prunéřovské koupaliště“ uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací dne 1.3.2017 o níže uvedený majetek:- 4 rekreační chatky na pozemcích p.č.607/13, p.č. 607/14, p.č. 607/15 a p.č. 607/16 v  k.ú. Prunéřov a to formou dodatku č. 3. Dodatek bude uzavřen neprodleně po realizaci a převzetí chatek od zhotovitele.

Usnesení č. 343/2018 - Výpůjčka reklamních stojanů pro městskou památkovou rezervaci
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní stojany pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a:-  Lenka Jirkovská, Kadaň, IČ 61550973...... 1 ks- Jiří Husák, Kadaň, IČ 44509952........1 ks- Simona Bauerová, Kadaň, IČ 05878080   (provozovna Sládkova 132)...............................................1 ks- Jana Přibíková, Kadaň, IČ 44244274....1 ks- Bahjat Sido, Kadaň, IČ 05409551  (provozovna. Jana Švermy 10)..........................................1 ks- Jana Šubrtová, Třebenice, IČ 11453745  (provozovna Jana Švermy 12)...........................................1 ks- Jakub Novák, Kadaň, IČ 88498662   (provozovna Jana Švermy 12)...........................................1 ks - Marcela Mýtina, Kadaň, IČ 01007858   (provozovna Mírové nám. 1)..............................................1 ks - Vše za půlku s.r.o., Kyšice, IČ 26510472   (provozovna Jana Švermy 8).............................................1 ks- Miroslav Pálinkáš, Chomutov, IČ 76471659  (provozovna J. Švermy 5)..................................................1 ksVýpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské rezervaci.  Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s jednotlivými žadateli na dobu určitou  -  5 let.

Usnesení č. 344/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 12376/13 - Anthericum
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 12376/13 uzavřené mezi městem Kadaň a Občanským sdružením Anthericum, z.s., Čechova 340, 43145 Březno dohodou ke dni 1.5.2018.

Usnesení č. 345/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 2829/4, 2829/1, 2821/1 v k.ú. Kadaň, ul. Pokutická za jednorázovou úhradu ve výši 3.600,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 346/2018 - Rozšíření městského hřbitova
Rada města bere na vědomí předložené informace z jednání s vlastníkem p.č. 3345/8 v k.ú. Kadaň (pozemek vhodný k rozšíření městského hřbitova) a ukládá odboru regionálního rozvoje, ÚP a PP hledat další místo vhodné k rozšíření městského hřbitova.

Usnesení č. 347/2018 - Nabídka na odkoupení BJ č. 1264/17, ul. Chomutovská
Rada města bere na vědomí informace o nabídce na odkoupení BJ 1264/17, ul. Chomutovská v Kadani a ukládá projednat všechny podmínky pro převod BJ s jejím majitelem.

Usnesení č. 348/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově v Prunéřově s pí Kelešovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 349/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v Prunéřově s pí Hekovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 350/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+0 v budově v Prunéřově s manž. Horvátovými, bytem Kadaň.

Usnesení č. 351/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Berkym, bytem Kadaň.

Usnesení č. 352/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Králikovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 353/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Lukáčovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 354/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s MUDr. Mohammedem Almubaslatem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 355/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s Dr. Volodymyrem Luchko, bytem Kadaň.

Usnesení č. 356/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s Dr. Andrii Nikolenkem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 357/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul.  Golovinova s p. Verbergerem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 358/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s pí Pleskotovu, bytem Kadaň.

Usnesení č. 359/2018 - Přidělení sociálního bytu s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na tři měsíce, na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p.Juráčkem, bytem Pětipsy.

Usnesení č. 360/2018 - Revokace usn.č.133/2018 ze dne 15.02.2018 o přidělení bytu
Rada města revokuje usnesení č.133/2018 ze dne 15.02.2018 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově Prunéřov, v Kadani s p.Štechmilerem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 361/2018 - Revokace usn.č.220/2018 ze dne 15.03.2018 o přidělení bytu 
Rada města revokuje usnesení č.220/2018 ze dne 15.03.2018 o přidělení bytu o velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova, v Kadani s Dr. Dariiou Kuzyk, bytem Kadaň.

Usnesení č. 362/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou
Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.

Usnesení č. 363/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.4.2018 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04.2018 na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Bouchnerovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 364/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.4.2018 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.4.2018 na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s manž. Forsztákovými, bytem Kadaň.

Usnesení č. 365/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.4.2018 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04.2018 na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Věžní s pí Ileninovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 366/2018 - Zpráva o vyhodnocení rekonstrukce č.p. 169 v Prunéřově
Rada města ukládá připravit zprávu obsahující vyhodnocení rekonstrukce objektu č.p. 169 v Prunéřově, který byl rekonstruován pro prostupné bydlení. Zpráva se bude zabývat tím, zda je naplněn účel, využitelnost a jaký je stav po rekonstrukci.

Usnesení č. 367/2018 - Smlouva o reklamě a propagaci - reklamní stojan pro MPR
Rada města schvaluje návrh znění smlouvy o reklamě a propagaci za používání reklamního stojanu pro Městskou památkovou rezervaci Kadaň s logem města Kadaň s vypůjčiteli tohoto stojanu.

Usnesení č. 368/2018 - Předzahrádky v MPR
Rada města bere na vědomí informace o podmínkách umístění předzahrádek v Městské památkové rezervaci Kadaň a ukládá zajistit informovanost žadatelů a dotčených podnikatelů o možnostech a podmínkách umístění předzahrádek v MPR.
Usnesení č. 369/2018 - RP JV předpolí Kadaně - vyhodnocení návrhu splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu
Rada města bere na vědomí informaci o Regulačním plánu jihovýchodního předpolí Kadaně - vyhodnocení proveditelnosti vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a ukládá předložit do rady města informaci o majetkoprávních vztazích a návrh etapizace investic na jihovýchodním předpolí Kadaně.

Usnesení č. 370/2018 - Senior taxi
Rada města bere na vědomí předložené informace o zřízení služby Senior taxi v okolních městech a ukládá připravit všechny podklady pro rozšíření autodopravy v MěSSS v Kadani k zajištění této služby.

Usnesení č. 371/2018 - Zpráva ze zahraniční cesty
Rada města bere na vědomí zprávu ze zahraniční studijní cesty do Rakouska.

Usnesení č. 372/2018 - Nadace ČEZ stromy 2018 „Stromy v ulicích“
Rada města schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na výsadbu stromů ve výši 56 tis. Kč a spoluúčast města ve výši 24 tis. Kč.

Usnesení č. 373/2018 - Schválení „Systému náležité péče hospodářského subjektu Města Kadaň“
Rada města schvaluje předložený „ Systém náležité péče“ pro hospodářský subjekt = vlastníka lesa města Kadaně uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu.

Usnesení č. 374/2018 - Vyhodnocení časově omezeného stání na náměstí
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení opatření o časově omezeném parkování na Mírovém náměstí v Kadani a ukládá odboru dopravy rozšířit časově omezené stání na Mírovém náměstí celkem o 4 místa; 2 místa u č.p. 86 a 2 místa u č.p. 45 .

Usnesení č. 375/2018 - Dodávka a instalace kamer MKDS Kadaň - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Dodávka a instalace tří kamer MKDS Kadaň" a uzavření smlouvy s firmou Petr Janouch, Na Maninách 103, Dobrovíz 252 61, IČ: 65396260.

Usnesení č. 376/2018 - Dodávka a instalace kamer MKDS Kadaň - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje navýšení počtu strážníků MP v Kadani o 4 strážníky a o 1 dispečera dohlížecího kamerového systému od 1.6.2018.

Usnesení č. 377/2018 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města
Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v příloze, dále odprodej případným zájemcům dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 378/2018 - Smlouva o partnerství - Biskupství litoměřické
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření předložené dohody o partnerství mezi městem Kadaň a Biskupství litoměřické na projekt "Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani".

Usnesení č. 379/2018 - Organizační řád MěÚ- GDPR
Rada města schvaluje předloženou Směrnici o ochraně osobních údajů organizačního řádu MěÚ v souvislosti GDPR.

Usnesení č. 380/2018 - Organizační řád MěÚ- GDPR
Rada města schvaluje předloženou Směrnici pro používání výpočetní a komunikační techniky organizačního řádu MěÚ v souvislosti s GDPR.

Usnesení č. 381/2018 - Smlouva na zajištění nákupu el. energie
Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí odborných, poradenských a právních služeb pro zadávací řízení o veřejné zakázce na dodávky elektřiny pro rok 2019 - 2021 mezi městem a Jirgl EP, s.r.o. a Grüner advokátní kancelář, s.r.o. s navrženými úpravami:- úprava bodů - 1.9 a 3.1- bod 2.1.c - vypustit- bod 2.2.b - vypustit- bod 8.1 - opravit tiskovou chybu

Usnesení č. 382/2018 - Zpráva o přípravě turistické sezóny pro rok 2018 - KZK
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Příprava turistické sezóny pro rok 2018.

Usnesení č. 383/2018 - Zpráva o kultuře ve městě (duben 2017 - březen 2018) - KZK
Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o kultuře ve městě (duben 2017 - březen 2018).

Usnesení č. 384/2018 - Informace  2aZÚR ÚK
Rada města bere na vědomí informaci o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a uplatňuje připomínku -  k návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK): 
1. nesouhlasí s návrhem „vymezení jako VPS koridor E7, pro výstavbu vedení VVN 110 kV Merkur – Triangle šířky 100 m“, který zasahuje do zastavěného území Kadaně (plochy bydlení v rodinných domech) a zastavitelných ploch pro bydlení řešených Regulačním plánem jihovýchodního předpolí Kadaně. Toto území je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch pro bydlení navazující na město. Nachází se v pohledově exponované poloze, optimální pro kvalitní bydlení v kontaktu s jádrovým městem. Významnou hodnotou řešeného území jsou vizuální vztahy s historickým jádrem města, tedy s Městskou památkovou rezervací Kadaň a s kostelem v Želině. Většina řešeného území je vizuálně svázána s historickým městem dokonce ve výškové úrovni horizontu chodce, další části území pak mají předpoklad pro tuto vazbu na úrovni druhého, třetího či čtvrtého podlaží. Celé řešené území pak, díky svažitosti k jihu a západu, se může pochlubit skvělými výhledy na krajinu předhůří Doupovských hor s dominantou Úhoště. Výhled z lokality do neporušené krajiny a výhled vyjadřující rovněž sounáležitost s historickým městem jsou dnes pro bydlení výjimečnými devizami a právem má řešené území a lokalita potenciál stát se prestižní residenční čtvrtí města.  Návrh koridoru E7 je v rozporu se stanovenou prioritou územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje – kapitola životní prostředí, bod 7a) „Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a dopravy.“ Požadujeme odsunutí tohoto koridoru východně za navržený východní obchvat Kadaně (PK18).
2. nesouhlasí s návrhem ÚSES kolem Úhoště, který zasahuje do zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Kadaně a částečně i do zastavěného území (sídla Pokutice, Kadaňská Jeseň, Úhošťany, Brodce). Požadujeme úpravu tak, aby návrh ÚSES nezasahoval do zastavěného území a zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Kadaně.
- k vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území:při vyhodnocení vlivu koridoru E7 nebylo zohledněno, že koridor je navrhován v zastavěném území a zastavitelných plochách, nevyužívá stávajících tras vedení, nechrání obytná území a má negativní vliv na obyvatelstvo.

Usnesení č. 385/2018 - Dodatky ke smlouvám dodavatelů - GDPR
Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám dle předloženého vzoru s dodavateli služeb, kteří k řádnému poskytnutí služeb získají osobní údaje zákazníků a zaměstnanců od města v souvislosti s Nařízením EU č. 2016/679.

Usnesení č. 386/2018 - Sanace skalního svahu na p.č. 1032/6 k.ú. Kadaň nad Hotelem FRK s.r.o. u Splitu 933 – dodatek č. 1 ke smlouvě 14395/18
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14395/18 s firmou VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 01 Ústí nad Labem, IČO  27296148 na akci „Sanace skalního svahu na p.č. 1032/6 k.ú. Kadaň nad Hotelem FRK s.r.o. u Splitu 933 – dodatek ke smlouvě č. 1“. Důvodem žádosti je prodloužení termínu dokončení díla do 21.5. 2018.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti