ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 29. března 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 260/2018 - Dodatek smlouvy - Rekonstrukce č.p. 377 Prunéřov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 14238/17 s firmou FRK s.r.o. Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň IČO 61324817 na akci "Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov na sociální byty".


Usnesení č. 261/2018 - Dodatek č. 1 GDPR

Rada města schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě  na dodávku všech činností potřebné k splnění povinností města Kadaň, tj. Městského úřadu a právnických osob městem Kadaň zřízených a uvedených v příloze č. 1 – Seznam právnických osob, na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně údajů , který mění článek č. III a doplňuje přílohu č. 1 (Seznam právnických osob objednavatele – příspěvkových organizací pro splnění díla a výkon povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů) .


Usnesení č. 262/2018 - Rozšíření městského hřbitova

Rada města bere na vědomí předložené informace z jednání s vlastníkem p.č. 3345/8 v k.ú. Kadaň (pozemek vhodný k rozšíření městského hřbitova) a ukládá  jednat s vlastníkem pozemku o jeho koupi za cenu ve výši 879 000,-Kč (cena v čase a místě obvyklá, tržní hodnota určená znalcem).


Usnesení č. 263/2018 - Žádost o schválení použití hlučné zábavní pyrotechniky

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2018, o regulaci zábavní pyrotechniky dle čl. 2, bod 3) pro Lenku Petružálkovou, Chomutovská 1266, 432 01 Kadaň za účelem konání svatební oslavy, 5. 5. 2018 od 22,00 hodin v délce cca 4 minuty u restaurace Split v Kadani.


Usnesení č. 264/2018 - Dotace ostatním organizacím

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu u dotací pro ostatní organizace, oproti původnímu návrhu zvýšit o:
Kočičí spolek Petronella - 18 200,- Kč
Český rybářský svaz    -    500,- Kč

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti