ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 37. schůze RM 15.února 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 76/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 819/2017, 3/2018, 28/2018 a 57/2018, která trvají.


Usnesení č. 77/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- tajemníka úřadu o průběhu sporu mezi městem Kadaň a firmou Petr Bradáč - DOBROSTAV (bývalý nájemce prunéřovského koupaliště)
- tajemníka úřadu o řešení stížnosti p. Jiřího Hrdličky dle usn. RM č. 58/2018 ze dne 18.1. 2018


Usnesení č. 78/2018 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2018 pro Kulturní zařízení Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 79/2018 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2018 pro Městskou správu sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 80/2018 - Nedodržení závazných ukazatelů Nemocnice Kadaň s.r.o. za rok 2017

Rada města bere na vědomí informaci o nedodržení stanovených závazných ukazatelů na rok 2017 pro Nemocnici Kadaň s.r.o.


Usnesení č. 81/2018 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 pro společnost Nemocnice Kadaň s.r.o., se sídlem Kadaň, Golovinova 1559, PSČ 432 01, IČO 25479300.


Usnesení č. 82/2018 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb, se sídlem Kadaň, Věžní 958, PSČ 432 01, IČO 65642481.


Usnesení č. 83/2018 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, Čechova 147, PSČ 432 01, IČO 75110245.


Usnesení č. 84/2018 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, U Stadionu 2028, PSČ 432 01, IČO 05461821.


Usnesení č. 85/2018 - Vzdání se funkce ředitelky ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, Mgr. Jany Podané ke dni 31. 7. 2018.


Usnesení č. 86/2018 - Vyhlášení textu pro konkurzní řízení - ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň

Rada města schvaluje požadavky pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky: Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289.


Usnesení č. 87/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na místa ředitelů škol po uplynutí 6 let výkonu práce

Rada města schvaluje prodloužení funkčního období o dalších 6 let řediteli Základní školy Rudolfa Koblice, ul. Pionýrů 1102, Kadaň a ředitelce Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 88/2018 - Rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2018 dle předloženého návrhu a zbývající částku převést do rozpočtu KZK na projekt "Oživení centra města".


Usnesení č. 89/2018 - Koupaliště Prunéřov - chatky

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Koupaliště Prunéřov - chatky" a vylučuje firmu „BAGROS s.r.o. IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“ ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.


Usnesení č. 90/2018 - Koupaliště Prunéřov - chatky

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Koupaliště Prunéřov - chatky" a uzavření SoD s firmou „PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice“.


Usnesení č. 91/2018 - Prunéřov - cyklostezka Libouš

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Prunéřov - cyklostezka Libouš" a uzavření SoD s firmou „Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň“.


Usnesení č. 92/2018 - Kadaň – oprava   hradeb  u archivu, v ul. Na Příkopě  a ul. Říční

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – oprava hradeb u archivu, v ul. Na Příkopě a ul. Říčn퓨:

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 93/2018 - Kadaň - oprava chodníku v ul. Školní

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – oprava chodníku v ul. Školní“:

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 94/2018 - Kadaň - výměna dlažby na severní straně Mírového náměstí

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – výměna dlažby na severní straně Mírového náměstí“:

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 95/2018 - Kadaň - oprava chodníku do Kadaňské Jeseně a oprava dvora 5. ZŠ

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava chodníku do Kadaňské Jeseně a oprava dvora 5. ZŠ“:

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 96/2018 - Kadaň - oprava schodiště u čp. 1457-60

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava schodiště u čp. 1457-60“:

1.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
2.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 97/2018 - Kadaň - odvětrání základů budovy čp. 722

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - odvětrání základů budovy čp. 722“:

1.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
2.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
3.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 98/2018 - Kadaň - výměna dlažby na chodbách 2. ZŠ a 5. ZŠ

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – výměna dlažby na chodbách 2. ZŠ a 5. ZŠ“:

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
6.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 99/2018 - Kadaň - výměna dlažby na chodbách v objektu 1. ZŠ, 6. MŠ a 9. MŠ

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - výměna dlažby na chodbách v objektu 1. ZŠ, 6. MŠ a 9. MŠ“:

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
6.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 100/2018 - Kadaň - Skatepark

Rada města schvaluje zadávací řízení -zjednodušené podlimitní- dle § 53, zák. č. 134/2016 Sb. na akci "Kadaň - Skatepark".


Usnesení č. 101/2018 - Kadaň - Skatepark

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň  - Skatepark”:

1.Mystic constructions spol. s r.o., IČ 26177358, Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
2.HAGS Praha, s.r.o., IČ 26723727, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
4.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
6.RRR spol. s r. o., IČ 25410946, 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
7.STAVMAX-Bezděk s.r.o., IČ 27309045, Říční 764, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří


Usnesení č. 102/2018 - Kadaň - Skatepark

Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Kadaň – Skatepark“ ve složení:

PaedDr. Jiří Kulhánek, 
Mgr. Jan Losenický, 
pí Olga Zörklerová, 
Ing. Alice Drahokoupilová, 
Ing. Radomil Coufal, 
Zástupce (ci) firmy Pro obce s.r.o.

Náhradníci: 
Ing. Jiří Kučera, 
PharmDr. Radek Oswald, 
Mgr. Tomáš Oršulák, 
Mgr. Radek Scherfer, 


Usnesení č. 103/2018 - Zpráva jednatele společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu jednatele Nemocnice Kadaň, s.r.o. za rok 2017.


Usnesení č. 104/2018 - Záměr – prodej par. č. 602/2 v k.ú. Prunéřov – chatová osada

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat par. č. 602/2 o vým. 267 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 105/2018 - Záměr – prodej par. č. 751/4 a  části par. č. 751/1 v k.ú. Prunéřov, chatová osada

Rada města bere na vědomí obsah žádosti pí Tesařové a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr obce prodat par. č.  751/4 o vým. 46 m2 a část par. č. 751/1 o vým. cca 180 m2 v k. ú. Prunéřov, chatová osada (na základě žádosti o prodej).


Usnesení č. 106/2018 - Záměr – prodej par. č. 498/1 díl „e“ o vým. 0,26 m2 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat par. č. 498/1 díl „e“ o vým. 0,26 m2 (zast. plocha - dle GP č. 621-332/2008) v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 107/2018 - Záměr – prodej par. č. 2577/2 a  par. č. 2577/3 v k.ú. Kadaň, ul. Žitná

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr obce prodat par. č.  2577/2 o vým. 97 m2 a par. č. 2577/3 o vým. 12 m2 v k. ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej)


Usnesení č. 108/2018 - Záměr – pronájem části  par. č. 2906 v k.ú. Kadaň- směr Pokutice

Rada města neschvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout část par. č. 2906 o vým.  2 548 m2 v k.ú. Kadaň (na základě došlé žádosti o pronájem).


Usnesení č. 109/2018 - Záměr – prodej pozemku část par. č. 758/1 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat část par. č. 758/1 o vým. cca 105 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 110/2018 - Záměr – prodej pozemku par. č. 751/10 a část par. č. 751/1 v k.ú. Prunéřov

Rada města bere na vědomí žádost manželů Kouteckých, Most  ze dne 14.2.2018 a nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje par. č. 751/10 o vým. 52 m2 a části par. č. 751/1 o vým. cca 146 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 111/2018 - Záměr – převod práv a závazků, strážiště II – RD čp. 1913

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout a prodat rodinný dům čp. 1913 včetně garáže, stojící na pozemku par. č. 2953/114 o výměře 116 m2 v ul. Na Strážišti v obci Kadaň, včetně oplocené parcely č. 2953/115 o výměře 47 m2.


Usnesení č. 112/2018 - Výmaz věcného břemene na pozemku část par. č. 122 a část par. č. 137 v k.ú. Prunéřov

Rada města bere na vědomí informace k věcnému břemeni  a souhlasí s výmazem věcného břemene na pozemku část par. č. 122 a část par. č. 137 v k.ú. Prunéřov na základě žádosti společnosti AIRMEDIA, a.s. se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00 Praha 10.


Usnesení č. 113/2018 - Komunitní zahrada p.č. 2258/3 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce  mezi městem Kadaň a pí. Ivanou Mertovou, bytem Kadaň, na výpůjčku p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 (včetně příslušenství) v k.ú. Kadaň – v předloženém znění a to na dobu určitou od 1.3.2018 do 30.6.2018.


Usnesení č. 114/2018 - Multifunkční hřiště – SZK Kadaň, příspěvková organizace

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací, U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň na výpůjčku areálu „Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň v předloženém znění a to na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami doby zániku vypůjčitele podle zvláštních předpisů. Jedná se o výpůjčku níže uvedeného majetku v k.ú. Kadaň:
-p.č. 2244/7 o výměře 10 715 m2
-p.č. 2244/1 o výměře 445 m2
-p.č. 2244/6 o výměře 1258 m2
 -občanská vybavenost čp. 2036 stojící na p.č. 2244/1
(viz Příloha č. 1 smlouvy)
včetně movitého majetku a staveb nezapisovaných do katastru nacházejících se v areálu (viz. Příloha č. 2 smlouvy)
Odůvodnění: město Kadaň uzavírá smlouvu o výpůjčce s ohledem na veřejný účel využití předmětu výpůjčky – zajištění provozování areálu „Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň“ a jeho využití širokým spektrem uživatelů od dětí po dospělé, rodiny, rekreační a výkonnostní sportovce za účelem uspokojení skupin návštěvníků v oblasti oddychu, sportu, kultury a společenského života.


Usnesení č. 115/2018 - Bezúplatný převod p.č. 100/17 v k.ú. Bystřice u Kadaně a p.č. 3419/2 v k.ú. Kadaň od SPÚ ČR

Rada města odkládá projednání bezúplatného převodu - p.č. 100/17  o výměře 13312 m2 v k.ú. Bystřice u Kadaně a p.č. 3419/2 o výměře 12909 m2 v k.ú. Kadaň od Státního pozemkového úřadu ČR dle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 116/2018 - Bezúplatný převod p.č. 104/71 v k.ú. Tušimice a p.č. 161/1 v k.ú. Tušimice od ÚZSVM – ČR

Rada města odkládá projednání bezúplatného převodu - p.č. 104/71 o výměře 4789 m2 v k.ú. Tušimice a p.č. 161/1 o výměře 8378 m2 v k.ú. Tušimice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR dle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 117/2018 - Rozšíření městského hřbitova

Rada města bere na vědomí předložené informace k problematice rozšíření městského hřbitova a ukládá jednat s vlastníkem pozemku p.č. 3345/8 v k.ú. Kadaň o jeho výkupu.


Usnesení č. 118/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Švástovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 119/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s manž. Horvátovými, bytem Kadaň.


Usnesení č. 120/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s pí Gáborovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 121/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s MUDr. Yevhenia Zhovtoshtan a MUDr. Yurii Zhovtoshtan, bytem Kadaň.


Usnesení č. 122/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s pí Mixovou, bytem Vroutek.


Usnesení č. 123/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově v ul. Tyršova s pí Tomkovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 124/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Věžní s pí Lesnou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 125/2018 - Přidělení sociálního bytu s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na tři měsíce, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s p. Schmidtem, bytem Jince.


Usnesení č. 126/2018 - Přidělení bezbariérového bytu – č.p.1364/001

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově v ul. Chomutovská s p. Sadílkem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 127/2018 - Revokace usn. č. 888/2017 ze dne 30.11.2017 o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č.888/2017 ze dne 30.11.2017 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Tancošem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 128/2018 - Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby 

Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby, dle § 2291odst. (2) občanského zákoníku, bytu o velikosti 1+0 v budově ul. Golovinova, v Kadani s p.Freibergem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 129/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 130/2018 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově čv ul. Golovinova s p. Balkem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 131/2018 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p. Feckem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 132/2018 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s p. Hrubým, bytem Kadaň.


Usnesení č. 133/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Štechmilerem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 134/2018 - Zpráva o hospodaření s městskými byty k 31.12.2017

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o hospodaření s městskými byty k 31.12.2017.


Usnesení č. 135/2018 - VŘ na akci: "Výstavba venkovního lůžkového výtahu pro DPS, ul. Věžní č.p. 1392, Kadaň" - výběr firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: "Výstavba venkovního lůžkového výtahu pro DPS, ul. Věžní č. p. 1392, Kadaň":

1. ELEKTROZDVIH s.r.o., IČ: 05713277, Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň
2. OTIS a.s., IČ: 42324254, J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
3. SCHINDLER CZ a.s., IČ: 27127010, Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5
4. VASS JURAJ - ELVYT VASS, IČ: 13488368, Bystřická 1362, 432 01 Kadaň
5. VÝTAHY, s.r.o., IČ: 46342354, Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí 
6. VÝTAHY PETERSIK s.r.o., IČ: 25010549, Sobědruhy 459, 415 00 Teplice
7. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ: 25479296, Mostecká 4, 419 01 Duchcov

Usnesení č. 136/2018 - Odstoupení dodavatele služeb na komplexní údržbu a revize odběrného plynového zařízení bytového a nebytového fondu města Kadaně

Rada města bere na vědomí odstoupení p. Petra Tolara, IČO: 12012572, Školní 1044, 432 01 Kadaň od SoD č. 13/2000 na  komplexní údržbu a revize odběrného plynového zařízení bytového a nebytového fondu města Kadaně k 28.2.2018, ze zdravotních důvodů.


Usnesení č. 137/2018 - VŘ na dodavatele služeb: "Komplexní údržba a revize odběrného plynového zařízení bytového a nebytového fondu města Kadaně" - výběr firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání dodavatele služeb: "Komplexní údržba a revize odběrného plynového zařízení bytového a nebytového fondu města Kadaně":

1. Branda František, IČ: 15155099, Kmochova 2364, 430 03 Chomutov
2. Čapek Josef, IČ: 44242727, Gerstnerova 4130, 430 03 Chomutov 
3. Fiala Ladislav, IČ: 10416765, Václava Havla 1088, 432 01 Kadaň
4. Galler Radek, IČ: 69404674, Přívozní 26, 431 51 Klášterec nad Ohří  
5. Ing. Bc. Werner Pavel, IČ: 87530210, 17. listopadu 4567, 430 04 Chomutov 
6. Vavroušek Adam, IČ: 69404828, Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří


Usnesení č. 138/2018 - Místní akční plán

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Kadaň pro školní rok 2018/2019 s navrženými úpravami.


Usnesení č. 139/2018 - Vinařské Litoměřice 2018

Rada města neschvaluje účast města Kadaně na výstavě „Vinařské Litoměřice 2018“ ve dnech 13. 4. – 14. 4. 2018.


Usnesení č. 140/2018 - Návrh odměny ředitelce MěSSS Kadaň

Rada města schvaluje vyplacení navržené odměny ředitelce MěSSS Kadaň Mgr. Lence Raadové, MBA.


Usnesení č. 141/2018 - Realizace projektu IROP "KC Husova"

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum" z výzvy č. 1 MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.


Usnesení č. 142/2018 - Plán blokového čištění 2018

Rada města bere na vědomí předložený plán blokového čištění města na rok 2018 s navrženými doplňky.


Usnesení č. 143/2018 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.


Usnesení č. 144/2018 - Návrh na vyřazení majetku z evidence

Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v příloze, prodej řetízku ze žlutého kovu ve výkupu a odkoupení nábytku příspěvkovou organizací za symbolickou cenu 500,- Kč.


Usnesení č. 145/2018 - Žádost o povolení umístění směrových ukazatelů - XV. rockový festival 30.6. 2018

Rada města schvaluje umístění směrových ukazatelů na sloupy veřejného osvětlení v rámci akce Vysmáté léto Kadaň 2018 a umístění oznámení o konání akce na poutače na E13.


Usnesení č. 146/2018 - Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

Rada města schvaluje připojení města Kadaně k celosvětové akci "Vlajka pro Tibet", a to vyvěšením tibetské vlajky na budově MěÚ Kadaň, Mírové náměstí  č.p. 1 dne 10.3. 2018.


Usnesení č. 147/2018 - Dodavatel na zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti s GDPR

Rada města schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti GDPR.


Usnesení č. 148/2018 - Dodavatel na zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti s GDPR

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci " Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti GDPR (nařízení EU 2016/679):

1. NESS Czech, s.r.o., U Parku 2335/20, 14800 Praha
2. AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 36005 Karlovy Vary
3. O2 Czech Republic a.s., Masarykova 273/20, 400 01  Ústí nad Labem 
4. Develop Most,  Zd. Fibicha 2825, 434 01 Most 
5. Ing. Josef Kolařík, Žižkova 866, 431 51 Klásterec nad Ohří  
6. Elat, s.r.o., Kuřimská 1503/42, Řečkovice, 621 00 Brno
7. BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4


Usnesení č. 149/2018 - Navýšení počtu zaměstnanců města o 4 APK a 8 VPP

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců města o 4 zaměstnance - asistent prevence kriminality a 8 pracovníků - uklízečů veřejných prostranství od 1.3.2018 do 30.9.2018.


Usnesení č. 150/2018 - Odměna za 2. pol. 2017 ředitelce KZK a řediteli SZK

Rada města schvaluje navrženou odměnu Romanu Muchnovi, řediteli Sportovního zařízení Kadaň, příspěvková organizace a Marcele Trejbal Vlčkové, ředitelce Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za 2. pol. roku 2017.


Usnesení č. 151/2018 - Nákup plynu pro rok 2019

Rada města schvaluje nákup 50 % objemu plynu pro rok 2019 s limitní cenou 470,- Kč/MWh a pověřuje společnost Jirgl EP, Energetické služby, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 02449595, k podání příkazu na nákup plynu u společnosti CONTE.


Usnesení č. 152/2018 - Historický atlas regionu Kadaňsko a Doupovsko

Rada města schvaluje pořízení historického atlasu regionu Kadaňsko a Doupovsko od geografa Zdeňka Kučery v rozsahu 1 000,- ks, 64 stran, ve formátu A3 a ukládá připravit rozpočtovou změnu pro KZK ve výši 150,- tis. Kč.


Usnesení č. 153/2018 - Smlouva o poskytnutí odborných a poradenských služeb - Ing. Jirgl a Mgr. Grüner, plyn

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy "Smlouva o poskytnutí odborných, poradenských a právních služeb pro zadávací řízení o veřejné zakázce na dodávky plynu 2020 - 2022" mezi městem Kadaň a Jirgl EP, s.r.o. a GRUNER advokátní kancelář, s.r.o.


Usnesení č. 154/2018 - Přezkoumání stanoviska MěSSS - Jiří Hrdlička

Rada města projednala žádost pana Hrdličky o přezkoumání stanoviska MěSSS k povolení pravidelných návštěv v době uzavření oddělení od 16.00 - do 18.30 hod. v DpS ul. Golovinova a ukládá Mgr. Tomáši Mědílkovi přezkoumat rozhodnutí MěSSS v uvedené žádosti.


Usnesení č. 155/2018 - Kadaň – úpravy západní části Mírového náměstí

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 k SoD č. 14244/17 s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 156/2018 - Kadaň – úpravy západní části Mírového náměstí

Rada města ukládá zajistit poptávkové řízení na práce spojené se stavbou "Kadaň - úpravy západní části Mírového náměstí

Usnesení č. 157/2018 - Termín mimořádné schůze rady města dne 27.2. 2018

Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města dne 27.2. 2018 ve 14.30 hodin.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti