ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 14. prosince 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 930/2017 - Dodatek rozpočtových změn

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dodatek 5. rozpočtového opatření.


Usnesení č. 931/2017 - Změna odpisového plánu SZK

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace, U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 932/2017 - Žádosti o ukončení smluv o nájmu nebytových prostor v čp. 1667 ( č. NB-0052 a č. NB-0053) dohodou k 31.12. 2017

Rada města schvaluje ukončení smluv o nájmu nebytových prostor v čp. 1667 dohodou k 31.12.2017 dle níže uvedeného :

- smlouvy č. NB-0052(6072/2) uzavřené dne 02.01.2012 s p. Vaníčkem, se sídlem podnikání Praha – Nusle, Rostislavova 1383/4, IČ 71778683 (nájemce jedné místnosti jako kanceláře o vým. 20,70 m2)

- smlouvy č. NB-0053(6072/3) uzavřené dne 02.01.2012 s pí Vaníčkovou, se sídlem podnikání Kadaň, Golovinova 1318, IČ 41282477 (nájemce dvou místností užívaných pro kosmetické služby o vým. 21,20 m2).


Usnesení č. 933/2017 - Smlouva o nájmu nebytových prostor č.  NB-0033 v čp. 1338 (prodejna NEVIX) – dodatek č. 5 (úprava zálohových plateb)

Rada města schvaluje snížení zálohové platby ( o úhradu za ústřední vytápění) spojené  s užíváním nebytových prostor ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor  č. 279/2007, NB-0033 uzavřené mezi Městem Kadaň a p. Nepráškem, Kadaň a p. Vildem, Chomutov (prodejna NEVIX) - z původně stanovených zálohových plateb ve výši 3 700,- Kč/měsíc  na výši 700,- Kč/měsíc formou dodatku č. 5 s účinností od 01.01.2018.


Usnesení č. 934/2017 - Vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí

Rada města schvaluje vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí ve výši 1.492,- Kč společnosti Odenwald CZ, s.r.o, Tušimice 14, 43021 Kadaň (sml. č. 13578/16) a ve výši 120,- Kč p. Jiřímu Houbovi, Pod Stadionem 410, 43151 Klášterec nad Ohří (sml. č. 13666/16).


Usnesení č. 935/2017 - Nájemní smlouva č. 2516/N/96 ve znění dodatků č. 1 až 8 – Tenisový Klub KADAŇ, z.s.

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce uzavřít dodatek č.9 k Nájemní smlouvě č. 2516/N/96 ve znění dodatků č. 1 až 8 uzavřené s Tenisovým Klubem KADAŇ, z.s. se sídlem Kadaň, U stadionu 1860, zast.  p.Spěvákem, předsedou klubu. Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě doby nájmu a to do roku 2037.


Usnesení č. 936/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Semeckou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 937/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Smažákovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 938/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Bohovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 939/2017 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu – s dluhem 14.733,-Kč

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova  se p.Pavlovičem, Kadaň.


Usnesení č. 940/2017 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu – s dluhem 7.838,-Kč

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Jitřní  s pí Neumannovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 941/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou, s možností následného odkupu

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská s p.Pongo, bytem Kadaň.


Usnesení č. 942/2017 - Přidělení sociálního bytu s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na tři měsíce, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s pí Trenčanskou, bytem Tušimice.


Usnesení č. 943/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s manž. Hejtmánkovými, bytem Kadaň.


Usnesení č. 944/2017 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Rada města odkládá projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č.p. 1233, ul. Chomutovská, č.b.4, na základě žádosti paní Horvátové, bytem Kadaň.


Usnesení č. 945/2017 - Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na sociální byty

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na sociální byty":
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 946/2017 - Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na sociální byty

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na sociální byty".


Usnesení č. 947/2017 - Rekonstrukce č.p. 377 Prunéřov - dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 14238/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci "Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov na sociální byty".


Usnesení č. 948/2017 - Vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň IČO: 61324817.


Usnesení č. 949/2017 - Služební cesta do AUE 20.1. 2018

Rada města schvaluje účast zástupců města na zahraniční služební cestě do partnerského města Aue dne 20.1.2018 ve složení Mgr. Jan Losenický, Mgr. Radek Scherfer, PharmDr. Radek Oswald, Mgr. Michal Voltr a použití služebního vozidla s řidičem.


Usnesení č. 950/2017 - Realizace stavby „Chytré hřiště v Kadani“ – uzavření dodatku č.1 k SoD 14224/17 a dodatku č. 1 k SoD 14225/17

Rada města revokuje usnesení č. 914/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14224/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci „Chytré hřiště v Kadani“ část 1 zakázky.


Usnesení č. 951/2017 - Realizace stavby „Chytré hřiště v Kadani“ – uzavření dodatku č.1 k SoD 14224/17 a dodatku č. 1 k SoD 14225/17

Rada města revokuje usnesení č. 915/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14225/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci „Chytré hřiště v Kadani“ část 2 zakázky.


Usnesení č. 952/2017 - Realizace stavby „Chytré hřiště v Kadani“ – uzavření dodatku č.1 k SoD 14224/17 a dodatku č. 1 k SoD 14225/17

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14224/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci „Chytré hřiště v Kadani“ část 1 zakázky.


Usnesení č. 953/2017 - Realizace stavby „Chytré hřiště v Kadani“ – uzavření dodatku č.1 k SoD 14224/17 a dodatku č. 1 k SoD 14225/17

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14225/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci „Chytré hřiště v Kadani“ část 2 zakázky.


Usnesení č. 954/2017 - Změna odpisového plánu

Rada města schvaluje odpisový plán Městské správy sociálních služeb Kadaň na rok 2017.


Usnesení č. 955/2017 - Změna odpisového plánu

Rada města bere na vědomí změnu závazných ukazatelů Městské správy sociálních služeb Kadaň na rok 2017.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti