ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 87/2017 - Rozpočtové změny
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny – 4. rozpočtové opatření včetně dodatku.

4. rozpočtové opatření k 21.9.2017

(v tis. Kč)

 

rozpočet

změna

upravený

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Daňové

 

 

 

ostatní daně a poplatky

 

 

 

daň z hazardních her

0,00

760,00

760,00

zrušené odvody z hazardních her

0,00

393,50

393,50

poplatky za odnětí půdy

0,00

50,60

50,60

 

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

BESIP

5,00

59,62

64,62

Ticketportál

500,00

-249,00

251,00

 

 

 

 

dary

 

 

 

neinvestiční

805,00

20,00

825,00

 

 

 

 

Kapitálové

 

 

 

prodej nemovitostí

300,00

570,00

870,00

prodej bytů Dvořákova ul.

1 500,00

1 340,00

2 840,00

prodej ostatního dlouhodobého majetku

0,00

67,50

67,50

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

OP Volný čas - ZUŠ - KÚ

0,00

45,00

45,00

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ při nem. - KÚ

0,00

201,43

201,43

OP Zaměstnanost - Implementace systému sociálního bydlení - KÚ

1 025,14

294,87

1 320,01

činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ

5 222,40

1 357,60

6 580,00

Program pro rozvoj eko-agro oblastí - KÚ

0,00

81,88

81,88

Program regenerace MPR a MPZ - MK

0,00

400,00

400,00

Odborný lesní hospodář - KÚ

27,67

27,07

54,74

Prevence kriminality - MV

0,00

31,00

31,00

Volba prezidenta republiky

0,00

30,00

30,00

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

správa bytů - nájemné

12 500,00

-1 340,00

11 160,00

příspěvek z havarijní rezervy KÚ

1 716,49

1 084,47

2 800,96

pojistné plnění

96,58

142,24

238,82

příjmy z úhrad dobývacího prostoru

29,06

883,44

912,50

Celkem příjmy

368 355,28

6 251,22

374 606,50

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

112 758,91

 

112 758,91

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

166,31

102,13

268,44

Celkem financování

112 925,22

102,13

113 027,35

Celkem příjmy + financování

481 280,50

6 353,35

487 633,85

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

drobný hmotný majetek

1 070,00

50,00

1 120,00

opravy a údržba

770,00

80,00

850,00

pohonné hmoty

210,00

-30,00

180,00

školení a vzdělávání

300,00

-50,00

250,00

údržba budov do 300 tis. Kč + revize

596,50

50,00

646,50

programové vybavení

250,00

50,00

300,00

Volba prezidenta republiky

0,00

30,00

30,00

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

programové vybavení

250,00

-150,00

100,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

3 468,00

124,00

3 592,00

odpadové hospodářství

328,00

20,00

348,00

ochrana přírody a krajiny

175,00

81,88

256,88

vodní hospodářství

3 646,49

1 139,00

4 785,49

myslivost

25,00

12,00

37,00

údržba lesů

300,00

-12,00

288,00

deratizace a dezinfekce

120,00

500,00

620,00

Odborný lesní hospodář - KÚ

27,67

27,07

54,74

TSK s.r.o. - nebezpečný odpad

400,00

250,00

650,00

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

BESIP

134,13

26,28

160,41

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

regenerace MPR a MPZ

1 783,00

-150,00

1 633,00

Program regenerace MPR a MPZ - MK

0,00

150,00

150,00

ochrana památek a péče o kulturní dědictví

1 430,00

150,00

1 580,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

doprava

 

 

 

chodníky a komunikace

48 350,00

1 250,00

49 600,00

revitalizace parkánů

6 400,00

-1 000,00

5 400,00

 

 

 

 

kultura

 

 

 

Střelnice - fasáda

1 500,00

-650,00

850,00

Střelnice - fasáda - dotace MK

0,00

250,00

250,00

 

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov a hřbitova

6 677,70

500,00

7 177,70

investice do veřejného osvětlení

2 800,00

150,00

2 950,00

 

 

 

 

sportoviště

 

 

 

zázemí pro pozemní hokej

5 950,00

-150,00

5 800,00

ostatní sportoviště - údržba

100,00

-100,00

0,00

 

 

 

 

Odbor školství, kultury a sportu

 

 

 

Narozeniny Maxipsa Fíka

300,00

-51,00

249,00

Ticketportál

500,00

-256,00

244,00

Děti na startu

42,00

-42,00

0,00

kulturní akce

150,00

-14,50

135,50

Kadaňské noviny

0,00

100,00

100,00

vánoční výzdoba

0,00

109,12

109,12

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ

5 222,40

1 357,60

6 580,00

Prevence kriminality - MV

0,00

31,00

31,00

OP Zaměstnanost - Implementace systému sociálního bydlení - KÚ

1 025,14

294,87

1 320,01

IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377

0,00

4 950,00

4 950,00

IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 - spoluúčast

0,00

550,00

550,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

prádlo, oděv a obuv

160,00

22,99

182,99

opravy a udržování

500,00

81,57

581,57

nákup materiálu

120,00

67,50

187,50

 

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

opravy a udržování

230,40

22,40

252,80

 

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz KZK

16 231,00

180,00

16 411,00

investice

620,00

415,00

1 035,00

provoz IC

850,00

-850,00

0,00

 

 

 

 

Školská zařízení

 

 

 

ZŠ a MŠ při nemocnici

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  - KÚ

0,00

201,43

201,43

 

 

 

 

ZUŠ

 

 

 

OP Volný čas - KÚ

0,00

45,00

45,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

Děti na startu

0,00

42,00

42,00

 

 

 

 

Odbor školství, kultury a sportu 

 

 

 

Kadaňské noviny

100,00

-100,00

0,00

vánoční výzdoba

109,12

-109,12

0,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

3 112,73

10,35

3 123,08

správa bytů - opravy, údržba, revize

14 040,00

16,89

14 056,89

udržitelnost č.p. 7

260,00

1 031,00

1 291,00

rezerva

13 807,77

-4 350,98

9 456,79

Celkem výdaje

481 280,50

6 353,35

487 633,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální fond

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

1 892,00

38,88

1 930,88

převod zůstatku z roku 2016

300,00

38,83

338,83

úroky

0,00

0,05

0,05

Výdaje

1 892,00

38,88

1 930,88

stravenky

980,00

-189,55

790,45

věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků

480,00

189,55

669,55

rezerva

12,00

38,88

50,88

Usnesení č. 88/2017 - Rozbory hospodaření za I. pololetí 2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2017.

Usnesení č. 89/2017 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt sportovním klubům v roce 2018
Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt sportovním klubům v roce rok 2018.

Usnesení č. 90/2017 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt pro ostatní žadatele pro rok 2018
Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt pro ostatní žadatele pro rok 2018.

Usnesení č. 91/2017 - Dodatek č. 1 Zřizovací listiny - MŠ Školní
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace v předloženém znění.

Usnesení č. 92/2017 - Zpráva o investiční výstavbě
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o investiční výstavbě k 31.8.2017.

Usnesení č. 93/2017 - Dodatek č. 2 Městského programu regenerace Městské památkové rezervace Kadaň
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Dodatek č. 2 Městského programu regenerace MPR Kadaň.

Usnesení č. 94/2017 - Realizace projektu IROP "Sociální byty - č.p. 167 Prunéřov"
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investičního projektu IROP "Sociální byty - č.p. 167 Prunéřov" a vyčlenění částky 5.426.115 Kč v rozpočtu na rok 2018.

Usnesení č. 95/2017 - Prodej částí par.č. 758/3 (řešeno GP) v k.ú. Prunéřov, chatová osada
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v k.ú. Prunéřov (majetkoprávní vypořádání užívaných pozemků v chatové osadě v k.ú. Prunéřov) dle předloženého seznamu:

Kupující

(jméno,  bydliště)

Seznam parcel

(dle GP )

Výměra pozemku

 

Celková cena za  metry

(dle cenové relace je 100,- Kč /m2)

Náklady za GP

(1 690,Kč/žadatel)

Kupní cena

celkem

(dohodnutá kupní cena)

1. JANOUCHOVÁ Květoslava,

par.č.  758/6

346 m2

34 600,- Kč

1 690,- Kč

36 290,- Kč

2. NOVOTNÁ Božena,

par.č.  758/3

            758/7

208 m2

202 m2

410 m2

41 000,- Kč

1 690,- Kč

42 690,- Kč

3. manž. FICKOVI

Ing. Milan a Lenka,

par.č.  758/8           

295 m2

29 500,- Kč

1 690,- Kč

31 190,- Kč

4. NOVÁK Miroslav,

par.č.  758/15

            758/7

  89 m2

103 m2

192 m2

19 200,- Kč

1 690,- Kč

20 890,- Kč

Usnesení č. 96/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3199/N/99 uzavřené s pí Dvořákovou , dohodou ke dni 30.09. 2017 a  bere na vědomí ukončení  nájemní smlouvy č. M 299/2001 s pí Dvořákovou ke stejnému datu.


Usnesení č. 97/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  kupní na  nemovitosti  byt na zastavěné  parcele 2953/20 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/20  v k.ú. Kadaň  -  podílového spoluvlastnictví (ideál. 1/2) -   s pí Švédovou, a s p. Jáchymem, s účinností od 01.10.2017. Výše kupní ceny činí  914 836,- Kč.


Usnesení č. 98/2017 - Nabídka městu formou daru – části nemovitosti par. č. 418/1 (dle GP par. č. 418/3) v k.ú. Kadaň,  jejíž součástí je hradební opevnění

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru nemovité věci a to části par. č. 418/1 (dle GP se jedná o par.č.  418/3 o vým.  19 m2) v k.ú. Kadaň,  jejíž součástí je hradební opevnění od  p. Rozsypala, Kadaň,  formou darovací smlouvy  s tím, že náklady vzniklé s darem (GP, vytyčení, správní poplatek za vklad do KN) ponese Město Kadaň.


Usnesení č. 99/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková metoda

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o opakované nabídce prodeje pozemku par. č.  2880/8 o vým. 4 469 m2 v k.ú. Kadaň - obálkovou metodou za sníženou kupní (minimální) cenu 1 440 445,- Kč (stanovenou znaleckým posudkem – vč. nákladů města) a neprojeveném zájmu o koupi této nemovitosti a neschvaluje dále nabízet záměr prodeje uvedené nemovitosti.


Usnesení č. 100/2017 - Majetek v k.ú. Kunovice -  ideál. 1/4 pozemkové par. č. 4757 - nepatrný majetek zůstavitelkou zanechaný (pozůstalost po pí Krskové Ludmile)

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o neprojeveném zájmu ze strany spoluvlastníků o koupi nemovitého majetku  ideální 1/4 pozemkové parcely par. č. 4757 ve vlastnictví Města Kadaně v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště - (nepatrný majetek – zůstavitelkou zanechaný - pozůstalost po pí Krskové).


Usnesení č. 101/2017 - Majetek v k.ú. Kunovice -  ideál. 1/4 pozemkové par. č. 4757 - nepatrný majetek zůstavitelkou zanechaný (pozůstalost po pí Krskové Ludmile)

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  ideální 1/4 pozemkové par. č. 4757 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště do vlastnictví pí Mitáčkové, bytem Nivky, Ostrožská Nová Ves za dohodnutou kupní cenu 7 536,- Kč.


Usnesení č. 102/2017 - Úprava zřizovací listiny  Kulturního zařízení Kadaň, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3 ke zřizovací listině Kulturního zařízení Kadaň, příspěvkové organizace města a vypracování úplného znění zřizovací listiny.


Usnesení č. 103/2017 - Prodej lesních pozemků v k.ú. Prunéřov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej níže uvedených lesních pozemků v k.ú. Prunéřov:
- p.č. 470/2, p.č. 471/2, p.č. 471/7, p.č. 471/8, p.č. 471/10, p.č. 480/1, p.č. 480/3, p.č. 863, p.č. 864, p.č. 865, p.č. 866, p.č. 867, p.č. 868,  p.č. 869, p.č. 870, p.č. 874, p.č. 878, p.č. 879, p.č. 880, p.č. 882, p.č. 883, p.č. 884, p.č. 885, p.č. 886, p.č. 888, p.č. 889, p.č. 890, p.č. 891, p.č. 892, p.č. 893, p.č. 894, p.č. 826, p.č. 806/1, p.č. 808, p.č. 816, p.č. 817, p.č. 827, p.č. 815, p.č. 818, p.č. 820, p.č. 821, p.č. 822, p.č. 823, p.č. 824, p.č. 825, p.č. 828, p.č. 829, p.č. 830, p.č. 831, p.č. 854, p.č. 855,  p.č. 856 
Žadatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Kupní cena: je smluvní a činí  12.789.330,-Kč (cena v čase a místě obvyklá dle znal. posudku)
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč a daň z nabytí dle zákona.


Usnesení č. 104/2017 - Pozemky „Jihovýchodní předpolí“ (restituční nárok p. Ondrejcsik + nabídka)

Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku pana Ondrejcsika, bytem Sedlec 123, Karlovy Vary na prodej p.č. 3464/7 o výměře 16447 m2 v k.ú. Kadaň „Jihovýchodní předpolí“ a to za jednotkovou cenu ve výši 290,-Kč/m2 (tj. celkem 4.769.630,-Kč) a neschvaluje využití nabídky na vykoupení pozemku.


Usnesení č. 105/2017 - Prodej p.č. 286/12 k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 286/12 o výměře 172 m2 k.ú. Kadaň  (GP č. 2806-207/2017). 
Žadatel: FRK SPLIT, s.r.o., U Splitu 933, 432 01 Kadaň
Kupní cena: je smluvní a činí   103 111,-Kč včetně DPH
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč a daň z nabytí dle zákona.


Usnesení č. 106/2017 - Informace k jednání města Kadaně s Ústeckým krajem – komunitní zahrada, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice, čp. 722 s příslušnými pozemky v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené informace a schvaluje převod od Ústeckého kraje objekt  čp. 722 včetně  p.č. 1421 o výměře 684 m2 a p.č. 1422/1 o výměře 1174 m2 v k.ú. Kadaň formou „Darovací smlouvy“ s podmínkou akceptace blokace využití objektu za účelem veřejných služeb – jako „Spolkového domu“ a nemožnosti darované nemovité věci zcizit (prodej, dar, vklad do právnické osoby apod.) a v případě nevyužívání objektu k danému účelu, bezúplatně převést nemovité věci  zpět do vlastnictví Ústeckého kraje. Tato blokace bude zřízena po dobu 10 let od uzavření smlouvy darovací.


Usnesení č. 107/2017 - Informace k jednání města Kadaně s Ústeckým krajem – komunitní zahrada, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice, čp. 722 s příslušnými pozemky v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje provedení nutných oprav objektu čp. 722 na náklady města Kadaně - již před jeho zápisem na list vlastnictví.


Usnesení č. 108/2017 - Informace k jednání města Kadaně s Ústeckým krajem – komunitní zahrada, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice, čp. 722 s příslušnými pozemky v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  adresný záměr města převést níže uvedené pozemky formou směny:
pozemky LV – město Kadaň 
- p.č. 3345/14, 3352/13, 3352/14, 3419/41, 3419/42,3419/47, 3442/9 v k.ú. Kadaň
- p.č. 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 110/25, 100/26, 100/27,100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 101/9 v k.ú. Bystřice u Kadaně
- p.č 104/879, 104/881, 104/884, 417/17, 417/18, 485/4 v k.ú. Tušimice za pozemek LV – Ústecký Kraj 
- p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 dle GP. č. 2692-8/16 
(Směna bude realizována bez doplatku rozdílu tržní ceny pozemků s ohledem na bezúplatný převod objektu čp. 722 včetně příslušných pozemků v ul. Dvořákova v k.ú. Kadaň do majetku města. Podmínkou směny bez doplatku je akceptace blokace využití pozemků (převáděných městem) pro činnost statku Jezerka Kadaň s nemožností nemovité věci - pozemky zcizit (prodej, dar, vklad do právnické osoby apod.) s tím, že Ústecký kraj v případě nevyužívání městem převáděných pozemků k danému účelu uhradí městu smluvní pokutu ve výši, která se rovná  rozdílu ceny v čase a místě obvyklé/tržní hodnoty směňovaných pozemků ke dni nabytí předmětných nemovitých věcí nabyvatelem. Tato blokace bude zřízena po dobu 10 let od uzavření směnné smlouvy.


Usnesení č. 109/2017 - Prodej par. č. 19 o vým. 6650 m2 v k.ú. Úhošťany – p. Sýkora

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 19 o vým. 6650 m2 v k.ú. Úhošťany p. Sýkorovi, Kadaň, fyzické podnikající osobě, DIČ: 7209242458 za dohodnutou kupní cenu  563.255,- Kč vč. DPH.


Usnesení č. 110/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 3067 o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň manž. Grunclovým, Kadaň za dohodnutou kupní cenu  5,- Kč/m2 .


Usnesení č. 111/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 3106/46 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň  p. Říhovi, Kadaň za dohodnutou kupní cenu  5,- Kč/m2.


Usnesení č. 112/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej na par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň  pí Ryčlové, Kadaň za dohodnutou kupní cenu  5,- Kč/m2.


Usnesení č. 113/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 3126 o vým. 21 m2 v k.ú. Kadaň manž. Tattermuschovým, Kadaň za dohodnutou kupní cenu  5,- Kč/m2.


Usnesení č. 114/2017 - Záměr – prodej části  par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 115/2017 - Záměr – prodej par. č. 268/288 o vým. 700 m2 a par. č. 268/291 o vým. 288 m2 v k.ú. Tušimice

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje par. č. 268/288 o vým. 700 m2 a par. č. 268/291 o vým. 288 m2 v k.ú. Tušimice.


Usnesení č. 116/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – část par. č. 54 – město Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje – část par. č. 54 v k.ú. Úhošťany za jednorázovou úhradu v částce podle ceníku, který je součástí smlouvy + DPH, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 117/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – část par. č. 637/1 a 580/1 – město Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad – část par. č. 637/1 a 580/1 v k.ú. Úhošťany  za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena na základě znaleckého posudku, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 118/2017 - Využití předkupního práva v nemovitosti par. č. 522 o vým. 88251m2 v k.ú. Úhošťany – Ing. Kolev

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k předkupnímu právu, neschvaluje využití předkupního práva k části par. č. 522 v k.ú. Úhošťany ve vlastnictví p. Koleva, bytem Lom a ruší předkupní právo města k části par. č. 522 v k.ú. Úhošťany na základě žádosti p.Koleva.


Usnesení č. 119/2017 - Zpráva o dopravě ve městě

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o dopravě ve městě.


Usnesení č. 120/2017 - Plán odpadového hospodářství město Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje „Plán odpadového hospodářství město Kadaň“ v předloženém znění.


Usnesení č. 121/2017 - Plán odpadového hospodářství město Kadaň

Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru ŽP zveřejnit „Plán odpadového hospodářství město Kadaň“ na úřední desce.


Usnesení č. 122/2017 - Návrh zástupců města do představenstva společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 odst.2 písm.g) zákona č.128/2000 Sb. v platném znění  návrh zástupců města do  představenstva společnosti Kabelová televize Kadaň,a.s. - Ing. Martin Lendvorský a Ing. René Budjač.Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti