ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 21. září 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 717/2017 - Dodatek 4. rozpočtového opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek 4. rozpočtového opatření.


Usnesení č. 718/2017 - Kadaň - komunikace Kostelní Dvůr (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci „Kadaň - komunikace Kostelní Dvůr“  a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.


Usnesení č. 719/2017 - Kadaň - zabezpečení havarijního stavu střechy objektu čp. 722 (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Kadaň - zabezpečení havarijního stavu střechy objektu čp. 722“ a uzavření SoD s firmou „PRO URBAN s.r.o., IČ 28409434, Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří“.


Usnesení č. 720/2017 - Prodej lesních pozemků v k.ú. Prunéřov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej níže uvedených lesních pozemků v k.ú. Prunéřov:
- p.č. 470/2, p.č. 471/2, p.č. 471/7, p.č. 471/8, p.č. 471/10, p.č. 480/1, p.č. 480/3, p.č. 863, p.č. 864, p.č. 865, p.č. 866, p.č. 867, p.č. 868,  p.č. 869, p.č. 870, p.č. 874, p.č. 878, p.č. 879, p.č. 880, p.č. 882, p.č. 883, p.č. 884, p.č. 885, p.č. 886, p.č. 888, p.č. 889, p.č. 890, p.č. 891, p.č. 892, p.č. 893, p.č. 894, p.č. 826, p.č. 806/1, p.č. 808, p.č. 816, p.č. 817, p.č. 827, p.č. 815, p.č. 818, p.č. 820, p.č. 821, p.č. 822, p.č. 823, p.č. 824, p.č. 825, p.č. 828, p.č. 829, p.č. 830, p.č. 831, p.č. 854, p.č. 855,  p.č. 856 
Žadatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Kupní cena: je smluvní a činí 12.789.330,-Kč (cena v čase a místě obvyklá dle znal. posudku) 
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč a daň z nabytí dle zákona.


Usnesení č. 721/2017 - Pozemky „Jihovýchodní předpolí“ (restituční nárok p. Ondrejcsik+ nabídka)

Rada města bere na vědomí stanovisko  pana Ondrejcsika, bytem Karlovy Vary k návrhu města na směnu částí pozemků v lokalitě „Jihovýchodního předpolí“ a trvá na svém usnesení č. 677/2017 ze dne 7.9. 2017.


Usnesení č. 722/2017 - Využití předkupního práva v nemovitosti par. č. 522 o vým. 88251m2 v k.ú. Úhošťany

Rada města bere na vědomí informace k předkupnímu právu, nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k části par. č. 522 v k.ú. Úhošťany ve vlastnictví p. Koleva, bytem Lom a doporučuje zrušit předkupní právo města k části par. č. 522 v k.ú. Úhošťany na základě žádosti p. Kolevi.


Usnesení č. 723/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou s možností následného odkupu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Budovatelů s p. Havlíčkem Kadaň.


Usnesení č. 724/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou s možností následného odkupu – 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská  s manž. Procházkovými, Kadaň.


Usnesení č. 725/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou s možností následného odkupu

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská  s pí Thumovou, Kadaň.


Usnesení č. 726/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s p. Aulíkem, Kadaň.


Usnesení č. 727/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s p. Bašusem, Kadaň.


Usnesení č. 728/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s pí Jakešovou,  Praha 6.


Usnesení č. 729/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s p. Olehem Romanchukem, Kadaň.


Usnesení č. 730/2017 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Věžní s manž. Kučerovými, Kadaň.


Usnesení č. 731/2017 - Odchyt a likvidace holubů ve městě

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Odchyt a likvidace holubů ve městě“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou PROFFA s.r.o., Dukelská 5417, 430 01 Chomutov, IČO 28715942.


Usnesení č. 732/2017 - Jmenování členů dozorčí rady Kabelové televize Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města návrh zástupců města do  představenstva společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. - Ing. Martin Lendvorský a Ing. René Budjač.


Usnesení č. 733/2017 - Oprava vodovodní přípojky SV Prunéřov č. p. 377, Kadaň - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Oprava vodovodní přípojky SV Prunéřov č. p. 377, Kadaň“ a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ: 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 734/2017 - Nákup plynu pro rok 2018

Rada města schvaluje nákup 25% objemu plynu pro rok 2018 s limitní cenou 500,- Kč/MWh a pověřuje společnost Jirgl EP, Energetické služby, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 02449595, k podání příkazu na nákup plynu u společnosti CONTE.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti