ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 13.července 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 567/2017 - Chytré hřiště v Kadani

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Chytré hřiště v Kadani“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou FRK s.r.o., se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO: 613 24 817.


Usnesení č. 568/2017 - Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje"  a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 569/2017 - Kadaň - oprava chodníku k tělocvičně na Základní škole Na Podlesí (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - oprava chodníku k tělocvičně na Základní škole Na Podlesí"  a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Usnesení č. 570/2017 - Kadaň - oprava schodiště Na Podlesí 1453-1456 (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - oprava schodiště Na Podlesí 1453-1456" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 571/2017 - Kadaň - zázemí v Rooseveltových sadech (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - zázemí v Rooseveltových sadech"  a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 572/2017 - Kadaň - úpravy západní části Mírového náměstí (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - úpravy západní části Mírového náměstí"  a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 573/2017 - Kadaň - oprava ulice Pionýrů - Dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14096/2017 na akci "Kadaň - oprava ulice Pionýrů" s firmou SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, se sídlem Na Florenci 216/15, 110 00 Praha 1.


Usnesení č. 574/2017 - Kadaň - hřiště pro pozemní hokej - žádost o podporu materiálně technické základny sportu

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - "Podpora materiálně technické základny sportu" na hřiště pro pozemní hokej a neschvaluje realizaci projektu z důvodu možnosti efektivnějšího využívání stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města.


Usnesení č. 575/2017 - Kadaň - oprava vstupního schodiště 5. ZŠ - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14119/17 na akci "Kadaň - oprava vstupního schodiště 5. ZŠ" s firmou IMP-EKS spol., s.r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 576/2017 - Navýšení počtu zaměstnanců VPP

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o 4 pracovníky VPP asistent prevence kriminality od 1.9. 2017 do 28. 2. 2018,  o 8 pracovníků VPP – uklízeč veřejných prostranství od 1.9. 2017 do 28. 2. 2018, a o 14 pracovníků VPP – uklízeč veřejných prostranství od 1.9. 2017 do 31.3. 2018.


Usnesení č. 577/2017 - Stanovení platu ředitelce KZK

Rada města stanovuje v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., Nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 222/2010 Sb. plat ředitelce Kulturního zařízení Kadaň, příspěvkové organizace se sídlem Čechova č.p. 147 , Kadaň pí Marcele Trejbal Vlčkové od 17. 7. 2017: Třída 12, příplatek za vedení ve výši 30% z nejvyššího stupně v platové třídě, kde je zařazen, a osobní příplatek 20% z nejvyššího stupně v platové třídě, kde je zařazen.


Usnesení č. 578/2017 - Kadaň - chodník u čp. 1461-1464 (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - chodník u čp. 1461- 1464" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti