ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 30. schůze RM 8.června 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 437/2017 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.  výroční zprávu společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. za rok 2016.

Usnesení č. 438/2017 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.  účetní závěrku společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o za rok 2016, kde organizace vytvořila celkem po zdanění zisk ve výši 754 tis. Kč a    s c h v a l u j e   použití zisku na úhradu ztrát z minulých období.

Usnesení č. 439/2017 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. zprávu dozorčí rady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.

Usnesení č. 440/2017 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.  odpis nedobytých pohledávek společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. dle přiloženého seznamu v plné výši, tj. 51.285,- Kč.

Usnesení č. 441/2017 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň  s.r.o.   uzavření smlouvy o provedení auditu Nemocnice Kadaň s.r.o. za rok 2017 s firmou AGIS spol. s r.o., Moskevská 1/14, 434 01 Most.

Usnesení č. 442/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. předložený program jednání valné hromady.

Usnesení č. 443/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. informaci o plnění úkolů ze zasedání VH ze dne 2. 6. 2016.

Usnesení č. 444/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu DR společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, výroční zprávy za rok 2016, účetní hospodářský výsledek za rok 2016 a návrh na jeho rozdělení.

Usnesení č. 445/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016.

Usnesení č. 446/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. řádnou účetní závěrku za rok 2016.

Usnesení č. 447/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. výroční zprávu za rok 2016.

Usnesení č. 448/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. účetní hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 1.900.711,57 Kč a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 449/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o činnosti DR společnosti za rok 2016.

Usnesení č. 450/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o odstávce tepla ETU I, která proběhla v termínu od 15. 5. – 17.5 . 2017.

Usnesení č. 451/2017 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o plavecké sezóně a vyúčtování finančních prostředků za rok 2016.

Usnesení č. 452/2017 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o.  informace o plnění úkolů z posledního zasedání valné hromady.

Usnesení č. 453/2017 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o.   výroční zprávu za rok 2016.

Usnesení č. 454/2017 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o.  účetní závěrku za rok 2016.

Usnesení č. 455/2017 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. účetní hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 245 735,19,- Kč a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 456/2017 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o.  zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2016.

Usnesení č. 457/2017 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň s.r.o.   uzavření smlouvy o provedení auditu společnosti Technických služeb Kadaň, s.r.o. za rok 2017 s firmou AGIS spol. s r.o., Moskevská 1/14, 434 01 Most.

Usnesení č. 458/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje , že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 115/207, které trvá.

Usnesení č. 459/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města bere na vědomí informaci:- tajemníka o stanoveném blasonu k historickému znaku města Kadaně- zprávu Ing. Purnochové ze služební cesty - tajemníka o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Usnesení č. 460/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území MPR Kadaň 2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města navýšit celkový objem peněžních prostředků na "Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace 2017" v rozpočtu o 1. 400 tis. Kč.

Usnesení č. 461/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území MPR Kadaň 2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s Programem na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2017 dotace:

 

Poř

č.

Objekt

Akce obnovy

 

Dotace

(tis.Kč)

1.

č.p. 191,

ul. Na Příkopě, Kadaň

Výměna střešní krytiny,

oprava krovu

186

2.

 

č.p. 601,

ul. Jiráskova,

Kadaň

 

Výměna střešní krytiny

včetně latí a související práce

63

3.

č.p. 155,

ul. Čechova,

Kadaň

Výměna garážových vrat

15

4.

č.p. 478,

ul. Říční,

Kadaň

Obnova fasád, výměna 7ks oken a 1 ks dveří, repase vstupních dveří

111

5.

č.p. 16,

ul. Jana Švermy, Kadaň

Obnova fasády uličního průčelí

30

6.

č.p. 542

ul. Na Příkopě, Kadaň

Statické zajištění,

oprava a stavební úpravy

krovu a stropu nad 1. NP

327

7.

č.p. 578,

ul. B. Němcové, Kadaň

Obnova fasád,

včetně oplechování říms

a nátěr střechy

57

8.

č.p. 156,

ul. Čechova,

Kadaň

Výměna střešní krytiny,

výměna 6 ks oken

a 3 ks dveří

207

9.

č.p. 283,

ul. Říční,

Kadaň

 

Statické zajištění,

výměna střešní krytiny,

výměna výplní otvorů

 

513

10.

č.p. 152,

ul. Čechova,

Kadaň

Oprava fasády,

výměna klempířských prvků

174

11.

č.p. 604,

ul. Pastýřská Studánka,

Kadaň

Výměn 2ks oken v čelní fasádě

15

12.

č.p. 372,

ul. Nerudova,

Kadaň

Obnova střechy,

výměna oken a dveří

dvorní části domu

42

13.

č.p. 169,

ul. Čechova,

Kadaň

Obnova sklepních prostor

0

14.

č.p. 164,

ul. Čechova, Kadaň

Obnova čelní fasády

54

15.

č.p. 164,

ul. Čechova, Kadaň

Obnova střešní krytiny,

klempířských prvků

42

16.

č.p. 164,

ul. Čechova, Kadaň

Obnova dvorní fasády

48

17.

č.p. 69,

ul. B. Němcové, Kadaň

Obnova části čelní fasády

15

18.

č.p. 89,

ul. Žatecká, Kadaň

Oprava krovu a výměna střešní krytiny nad hlavním objektem a částí spojovacího krčku

201Usnesení č. 462/2017 - Obnova prampouchů mezi domy č. p. 76 a 77 v Katově ul. v Kadani

Rada města bere na vědomí stanovisko JUDr. Duchoně k možnosti získat prampouchy do majetku města.


Usnesení č. 463/2017 - Obnova prampouchů mezi domy č. p. 76 a 77 v Katově ul. v Kadani

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci  na obnovu prampouchů mezi č.p. 76 a 77 v Kadani ve výši 147.641,- Kč vlastníkům: pí Černá; pí Šeráková; p. Holub;
pí  Holubová.


Usnesení č. 464/2017 - Obnova prampouchů mezi domy č. p. 76 a 77 v Katově ul. v Kadani

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Kadaň a vlastníky č.p. 76 a 77 v Kadani: pí Černá; pí  Šeráková; p.  Holub; pí  Holubová.


Usnesení č. 465/2017 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR č. p. 71 Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci CLEAN SERVICE spol. s r. o., Nerudova 50, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 62741888 na obnovu č. p. 71v Kadani - obnovu fasády dvorního traktu včetně výplní otvorů ve výši 41.500,- Kč.


Usnesení č. 466/2017 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR č. p. 71 Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Kadaň a CLEAN SERVICE spol. s r. o., Nerudova 50, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ:62741888.

Usnesení č. 467/2017 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny – 3. rozpočtové opatření.


Usnesení č. 468/2017 - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2016

Rada města schvaluje účetní závěrku všech příspěvkových organizací města za rok 2016.


Usnesení č. 469/2017 - Schválení účetní závěrky Města Kadaň za rok 2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrky Města Kadaň za rok 2016.


Usnesení č. 470/2017 - Závěrečný účet města za rok 2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města za rok 2016 , a to bez výhrad.


Usnesení č. 471/2017 - Závěrečný účet města za rok 2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.


Usnesení č. 472/2017 - Zpráva o plnění Plánu výstavby

Rada města bere na vědomí Zprávu o plnění Plánu výstavby k 31.5.2017.


Usnesení č. 473/2017 - Žádost o dotaci Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč na záchranu a obnovu nemovitosti v MPR na opravu části hradeb na děkanské zahradě p.č. 351 k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 474/2017 - Plná moc pro Město Kadaň udělená Římskokatolickou farností – děkanstvím Kadaň

Rada města souhlasí s přijetím plné moci pro zajištění činností spojených s opravou části hradeb na děkanské zahradě p.č. 351 k.ú. Kadaň a pověřuje starostu města k podpisu předpoložené plné moci.


Usnesení č. 475/2017 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani – 4. a 5. segment - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 13931/17 na akci  „Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani – 4. a 5. segment“ s MgA Ing. Arch. Petrem Uhlíkem, IČ 65013301 se sídlem K Vodojemu 202/5 Praha 5.


Usnesení č. 476/2017 - Kadaň - vybudování nového chodníku od PČR k Shell - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 13988/17 na akci "Kadaň - vybudování nového chodníku od PČR k Shell" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 477/2017 - Kadaň - úpravy západní části Mírového náměstí (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – úpravy západní části Mírového náměstí “

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
6.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 478/2017 - Kadaň - chodník u čp. 1461-1464 (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - chodník u čp. 1461-1464“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 479/2017 - Kadaň - objekt zázemí pro sportovce pozemního hokeje - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 13809/16 na akci  „Kadaň - objekt zázemí pro sportovce pozemního hokeje“ s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 480/2017 - Obnova fasády střelnice v Kadani - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14001/17 na akci  „Obnova fasády Střelnice v Kadani“ s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 481/2017 - Kadaň - opravy cest na hřbitově včetně mobiliáře (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - opravy cest na hřbitově včetně mobiliáře" a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 482/2017 - Kadaň - zateplení objektu DDM Šuplík (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Kadaň - zateplení objektu DDM Šuplík"  a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 483/2017 - Kadaň - oprava komunikace u zahrádek Astra (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava komunikace u zahrádek Astra" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 484/2017 - Kadaň - oprava vstupního schodiště 5. ZŠ (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava vstupního schodiště  5. ZŠ a uzavření SoD s firmou IMP - EKS spol. s r. o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 485/2017 - Žádost o investiční dotaci DSO cyklostezka Prunéřov – Černovice

Rada města projednala Žádost o investiční dotaci Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice s finančním vypořádáním ve výši 4.000.000 a doporučuje zastupitelstvu města poskytnout finanční dotaci na výstavbu cyklostezky pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 486/2017 - Žádost o investiční dotaci DSO cyklostezka Prunéřov – Černovice

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Kadaň a Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 487/2017 - Kadaň - oprava schodišť Na Podlesí u čp. 1453-1456 (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - oprava schodišt Na Podlesí u čp. 1453-1456".

1.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
3.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 488/2017 - Kadaň - oprava chodníku k tělocvičně na Základní škole Na Podlesí (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - oprava chodníku k tělocvičně na Základní škole Na Podlesí".

1.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
2.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice


Usnesení č. 489/2017 - Kadaň - Skatepark - schválení zadávacího řízení

Rada města schvaluje zadávací řízení -zjednodušené podlimitní- dle § 53, zák. č. 134/2016 Sb. na akci "Kadaň - Skatepark".


Usnesení č. 490/2017 - Kadaň - Skatepark - schválení zadávacího řízení

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň  - Skatepark“ 
1.Mystic constructions spol. s r.o., IČ 26177358, Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
2.HAGS Praha, s.r.o., IČ 26723727, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
4.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 491/2017 - Kadaň - Skatepark - schválení zadávacího řízení

Rada města schvaluje komisi pro otevírání  a hodnocení nabídek na akci „Kadaň – Skatepark“ ve složení:

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta, 
Mgr. Jan Losenický, místostarosta 
pí  Olga Zörklerová, 
Ing. Alice Drahokoupilová, 
Ing. Radomil Coufal , 
Zástupce (ci) firmy Pro obce s.r.o.

Náhradníci: 
Ing. Jiří Kučera, 
PharmDr. Radek Oswald, 
Mgr. Tomáš Oršulák, 
Mgr. Radek Scherfer. 


Usnesení č. 492/2017 - Kadaň - stavební úpravy interiéru v budově čp. 1340 - Knihovna (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Kadaň - stavební úpravy interiéru v budově čp. 1340 - Knihovna" a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 493/2017 - Kadaň - ul. Školní - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 13995/17 na akci "Kadaň - ul. Školní" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 494/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 1170, 1370/1, 1370/2, 1370/5, 1109 a 1374/1 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úplatu ve výši  100,- Kč  bez DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč bez DPH (výsledná částka bude dodaněna platnou sazbou DPH), ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940.


Usnesení č. 495/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 247/1 a 370/1 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úplatu ve výši  100,- Kč  bez DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč bez DPH (výsledná částka bude dodaněna platnou sazbou DPH), ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8.


Usnesení č. 496/2017 - Adresný záměr – pronájem a výpůjčka pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1, 3, 4, a 6

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr na pronájem a výpůjčku pozemků dle soupisu v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1, 3, 4, a 6 v k.ú. Kadaň k zahrádkářským účelům. Nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2029.


Usnesení č. 497/2017 - Záměr – pronájem části  par. č. 268/61 o vým. cca 83 m2 v k.ú. Tušimice

Rada města neschvaluje zveřejnění pronájmu části  par. č. 268/61 o vým. cca 83 m2 v k.ú. Tušimice.


Usnesení č. 498/2017 - Nabytí majetku ideál. 1/4 pozemkové par. č. 4757 v k.ú. Kunovice - nepatrný majetek zůstavitelkou zanechaný (pozůstalost po pí Krskové Ludmile)

Rada města bere na vědomí informace o nabytí nemovitého majetku  ideální 1/4 pozemkové parcely par. č. 4757 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště - (nepatrný majetek – zůstavitelkou zanechaný - pozůstalost po pí Krskové Ludmile)


Usnesení č. 499/2017 - Nabytí majetku ideál. 1/4 pozemkové par. č. 4757 v k.ú. Kunovice - nepatrný majetek zůstavitelkou zanechaný (pozůstalost po pí Krskové Ludmile)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min. 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat ideální 1/4  pozemkové par. č. 4757 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště


Usnesení č. 500/2017 - Záměr – prodej části p.č. 286/1 a části p.č. 285/1 v k.ú. Kadaň

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat  část p.č.  286/1 a   část p.č. 285/1 o celkové výměře cca 358 m2 v  k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 501/2017 - Záměr – prodej části p.č. 286/1 a části p.č. 285/1 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat :
- část p.č.  286/1 v  k.ú. Kadaň v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení č.j. SÚ 330-711/01 ze dne 25.5.2001


Usnesení č. 502/2017 - Záměr – prodej části p.č. 3292/24 v k.ú. Kadaň

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města  zveřejnit na úřední desce MěÚ  záměr města prodat část p.č. 3292/24 o výměře cca 40 m2 v  k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 503/2017 - Prodej p.č. 352/7 k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej p.č. 352/7 o výměře 17 m2 (GP č.2779-129/2017) v k.ú. Kadaň. 
Žadatel: FRK HOTEL, s.r.o., U Splitu 933, 432 01 Kadaň
Kupní cena: je smluvní a činí  14175,--Kč včetně DPH
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující!


Usnesení č. 504/2017 - Prodej p.č. 483/2,483/4,484/6 k.ú. Prunéřov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej p.č. 483/2 o výměře 288 m2, p.č.483/4 o výměře 62 m2, p.č. 484/6 o výměře 104 m2 v k.ú. Prunéřov
Žadatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové PSČ 500 08
Kupní cena: je smluvní a činí 45 214,--Kč včetně DPH
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující!


Usnesení č. 505/2017 - Převod formou směny p.č. 2258/18 (GP č. 2692-8/2016), p.č. 3345/15, p.č. 3400/5, p.č. 3400/12, p.č. 3419/3, p.č. 3419/26, p.č. 3419/39, p.č. 3419/45 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy směnné mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem a to v předloženém znění. Jedná se o směnu níže uvedených pozemků:
-  p.č. 2258/19 a p.č. 2258/2 v k.ú. Kadaň (LV - Ústecký kraj) 
za pozemky     
-  p.č. 2258/18 (LV - Město Kadaň) a p.č. 3345/15, p.č. 3400/5, p.č. 3400/12, p.č. 3419/3, p.č. 3419/26, p.č. 3419/39, p.č.  3419/45 (LV - Město Kadaň)


Usnesení č. 506/2017 - Dodatek č.1 nájemní smlouvy 12361/13 – Krajská majetková příspěvková org.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12361/13 uzavřené mezi městem Kadaň a Krajskou majetkovou příspěvkovou organizací, Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem 400 01. Dodatek č. 2 upravuje rozsah předmětu nájmu a výši nájemného následovně:
1)  Z nájemní smlouvy budou vyjmuty pozemky, které byly vydány panu Ondrejcsikovi tj. :
- p.č. 3352/15 o výměře 383 m2, p.č. 3442/7 o výměře 22316 m2, 3449/6 o výměře 11545 m2, 3447/11 o výměře 1127 m2 a dále část p.č. 3419/13 o výměře 20899 m2 v k.ú. Kadaň. 
Poznámka: p.č. 3419/13 o původní výměře 76355 m2 v k.ú. Kadaň byla při vydání restitučního nároku rozdělena geometrickým plánem z něhož vyplývá, že část p.č. 3419/13 o výměře 55436 m2 a p.č. 3419/69 o výměře 20 m2 (pozemek vznikl původně z p.č. 3419/13) zůstávají v nájmu Krajské majetkové příspěvkové organizaci.
2) Konečné nájemné po přepočtu od 1.10.2016 do 1.10.2017 činí  16 165,-Kč a bude uhrazeno na účet města ke dni 1.10.2017. Běžné nájemné se nově stanovuje ve výši 15049,40 Kč ročně (hrazeno pozadu vždy k 1.10. běžného roku počínaje 1.10.2018)


Usnesení č. 507/2017 - Zrušení správy nemovitosti (čp. 1667 k.ú. Kadaň) ve vlastnictví obce – Kulturní zařízení Kadaň, p.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení správy nemovitosti příspěvkovou organizací Kulturním zařízením Kadaň, p.o., Čechova 147, 432 01 Kadaň - budovy čp. 1667 stojící na p.č. 1826/1 v k.ú. Kadaň (budova knihovny v ul.Husova) pro nepotřebnost a to k 31.7.2017.


Usnesení č. 508/2017 - Smlouva o poskytování služeb, úkony po ukončení činnosti odboru školství – Kulturní zařízení Kadaň, p.o

Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb“ mezi městem Kadaň a příspěvkovou organizací města Kulturním zařízením Kadaň, p.o., Čechova 147, 432 01 Kadaň a to v předložené znění. Uzavřením smlouvy dojde k zajištění plnění povinností v rámci podmínek udržitelnosti projektu „Revitalizace kulturní památky č.p. 7 v Kadani na informační centrum“ dle smlouvy č. CZ 1.09/4.1.00/36.00804 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad s tím, že všechny ostatní úkony po ukončení odboru školství a kultury a sportu (mimo úkonů na úseku školství, zajištění Czech Pointu a zajištění vydávání Kadaňských novin) přebírá a zajistí příspěvková organizace města KZK, p.o. v souladu se zřizovací listinou .


Usnesení č. 509/2017 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní stojan pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a :
- p. STEJNÝM, Jirkov (restaurace „Slunce“) .....1 ks
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské rezervaci. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou  -  5 let.


Usnesení č. 510/2017 - Informace k čp. 722 ul. Dvořákova – Ústecký kraj

Rada města bere na vědomí informace týkající se čp. 722 a příslušných pozemků v ul. Dvořákova k.ú. Kadaň a ukládá starostovi města zpracovat varianty možného využití objektu .


Usnesení č. 511/2017 - Informace k části p.č. 1821 k.ú. Kadaň, ul. Husova

Rada města bere na vědomí informace o květinových zahrádkách před čp. 1295-1301 v ul. Husova a ukládá oslovit příslušné společenství vlastníků s nabídkou na výpůjčku případně prodej části p.č. 1821 v k.ú. Kadaň užívané jako květinové zahrádky k bytovému domu.


Usnesení č. 512/2017 - Informace – komunitní zahrady v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí informace o zájmu občanů  - zřízení komunitní zahrady v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 513/2017 - Informace – komunitní zahrady v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje zažádat Ústecký kraj o výpůjčku p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 v k.ú. Kadaň (dle GP č. 2692-8/2016) a to za účelem umožnění zřízení komunitní zahrady v Kadani.


Usnesení č. 514/2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 13984/17 – Prunéřovské koupaliště

Rada města schvaluje navýšení předmětu výpůjčky ( čl.I) „ Smlouvy o výpůjčce č. 13984/17“ uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací dne 1.3.2017 o níže uvedený majetek:
- dvě rekreační chatky na p.č. 607/11,p.č. 607/12 v k.ú. Prunéřov 
- oplocení části areálu Prunéřovského koupaliště inv.č. 7-1161 + brána inv.č. 7-1162.a to formou dodatku č. 2.


Usnesení č. 515/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou - č. p. 167/303.

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 303 o velikosti 1+0 v budově č. p. 167 v Prunéřově s pí Stejskalovou, Ústí nad Labem.


Usnesení č. 516/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Horváthem, Kadaň.


Usnesení č. 517/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí.Tröger, Kadaň.


Usnesení č. 518/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Kelešovou, Kadaň.


Usnesení č. 519/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Žlabem, Kadaň.


Usnesení č. 520/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s p. Khodanem, Kadaň


Usnesení č. 521/2017 - Přidělení sociálního bytu, s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s pí Horvátovou, Kadaň.


Usnesení č. 522/2017 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou.

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 523/2017 - Oprava střešní krytiny věže Hradu ul. Tyršova č. p. 134, Kadaň - Dodatek č.1 k SoD

Rada města schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 k SoD č. 1/2017 (14102/17) na akci: „Oprava střešní krytiny věže Hradu ul. Tyršova č. p. 134, Kadaň“ se společností STŘECHY PS s.r.o., IČ 28703740, Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 524/2017 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Rada města neschvaluje prominutí poplatků z prodlení v částce 17.689,- Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu na adrese Prunéřov č. p. 167, byt č. 414, na základě žádosti paní Bukajové.


Usnesení č. 525/2017 - Evropský den bez aut

Rada města schvaluje pořádání akce Evropský den bez aut dne 14.9. 2017 na dopravním hřišti v Kadani od 8.00 – 14.00 hod. a zmocňuje starostu města Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka podepsat Chartu 2017.


Usnesení č. 526/2017 - Zpráva o péči o zeleň ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o péči o zeleň ve městě.


Usnesení č. 527/2017 - Návrh řešení vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Návrh řešení vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani“ s úpravou hodnotících kritérií:
- nabídková cena   - 25%
- hodnocení kvality - 75%


Usnesení č. 528/2017 - Návrh řešení vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani

Rada města schvaluje komisi pro otevírání  a hodnocení nabídek na akci 
„Návrh řešení vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani“:

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta, 
Mgr. Jan Losenický, místostarosta, 
Mgr. Tomáš Oršulák, 
Ing. Radomil Coufal, hří 
Ing. Jiří Kučera, 
zástupce  firmy Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář (administrativní složka):
Mgr. Ing. Robert Hebký
Jan Hubáč

Náhradníci do komise:
Ing. Alice Drahokoupilová, 
Mgr. Radek Scherfer, 
Pharm Dr. Radek Oswald.


Usnesení č. 529/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve speciální třídě - MŠ O. Havlové

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, na 15 dětí ve speciální třídě (pro děti s kombinovanými vadami) pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 530/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Žitná

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí v Mateřské škole, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, na 27 dětí v předškolní třídě pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 531/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Klášterecká

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, na 18 dětí ve speciální třídě pro děti se zdravotním postižením (pro děti s vadami řeči) a ve třech běžných třídách na 25 dětí pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 532/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Husova

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, ve třech třídách na 25 dětí a v jedné třídě na 27 dětí pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 533/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Na Podlesí

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí v pěti třídách  Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, na 25 dětí pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 534/2017 - Zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2016

Rada města bere na vědomí předložené zprávy o činnosti příspěvkových organizací škol a školských zařízení a Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za rok 2016 a ukládá ředitelům příspěvkových organizací pro další období úpravy obsahu jednotlivých zpráv o činnosti (vypustit bod Čerpání rozpočtu za předchozí kalendářní rok a doplnit o bod Přehled o stavu revizí).


Usnesení č. 535/2017 - Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení

Rada města odkládá projednání odměny pro ředitelku Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace do 22. 6. 2017 a schvaluje odměny ostatním ředitelům škol a školských zařízení za první pololetí roku 2017 v předloženém znění.


Usnesení č. 536/2017 - Informace o zápisech dětí do mateřských škol

Rada města bere na vědomí předloženou informaci o zápisech dětí do mateřských škol v Kadani pro školní rok 2017/2018.


Usnesení č. 537/2017 - Žádost o použití hlučné zábavní pyrotechniky – CÍSAŘSKÝ DEN 2017

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky dle čl. 2 bod 3) pro Petra Buriana, Praskolesy 46, 267 54 Praskolesy za účelem konání městské kulturní akce – CÍSAŘSKÝ DEN®, dne 26. 8. 2017 v Kadani.


Usnesení č. 538/2017 - Vnitřní platový předpis - ředitelé škol a školských zařízení Kadaň

Rada města schvaluje předložený Vnitřní platový předpis pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Kadaň s účinnosti od 1. 7. 2017.


Usnesení č. 539/2017 - Úprava Vnitřních pravidel pro stanovení odměny řediteli KZK, p.o.

Rada města schvaluje předložená Vnitřní pravidla pro stanovení odměny řediteli Kulturního zařízení Kadaň, p. o. s účinností od 1. 7. 2017.


Usnesení č. 540/2017 - Úprava Vnitřních pravidel pro stanovení odměny řediteli SZK, p.o.

Rada města schvaluje předložená Vnitřní pravidla pro stanovení odměny řediteli Sportovního zařízení Kadaň, p. o. s účinností od 1. 7. 2017.


Usnesení č. 541/2017 - Zpráva o činnosti MěSSS Kadaň

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské správy sociálních služeb Kadaň za rok 2016.


Usnesení č. 542/2017 - Dodávka automobilu formou finančního leasingu

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr dodavatele osobního automobilu formou finančního leasingu a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Autodům Chomutov s.r.o., IČ 47309644, Spořická 4522, 430 01 Chomutov.


Usnesení č. 543/2017 - Plnění strategického plánu sociálního začleňování

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň pro roky 2015 - 2018.


Usnesení č. 544/2017 - Stanovisko obce k doplatku na bydlení

Rada města souhlasí s tím, aby Krajská pobočka úřadu práce v Ústí nad Labem určila, že za osobu užívající byt považuje pana Dámu, t.b. Klášterec nad Ohří, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna Hoby, Kadaň.


Usnesení č. 545/2017 - Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolání Ing. Jana Trubirohy z kontrolního výboru zastupitelstva města k 22.6.2017.


Usnesení č. 546/2017 - Odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva Mgr. Miluši Sukovičovou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odměnu pro členku zastupitelstva města Mgr. Miluši Sukovičovou od 1.7. 2017 ve výši stanovené usnesením zastupitelstva č. 196/2016 ze dne 15. 12. 2016.


Usnesení č. 547/2017 - Organizační řád

Rada města schvaluje předložený Organizační řád Městského úřadu Kadaň s účinností od 1.7.2017 a ruší Organizační řád ze dne 11.11.2016.


Usnesení č. 548/2017 - Služební cesta do AUE Německo

Rada města schvaluje účast zástupců města - Mgr. Zdeňka Hosmana, Mgr. Tomáše Oršuláka, Mgr. Michala Voltra a Ladislava Strádala, na služební cestě do partnerského města Aue - Německo ve dnech 15. - 16.7. 2017 na základě pozvání starosty AUE včetně použití služebního vozidla a řidiče.


Usnesení č. 549/2017 - Dodatek ke smlouvě s MVČR o centralizovaném zadávání

Rada města schvaluje předložený dodatek k dohodě o centralizovaném zadávání na produkty Microsoft mezi Česká republika - Ministerstvo vnitra a městem Kadaň.


Usnesení č. 550/2017 - Žádost Hockey Clubu Kadaň o doplatek energie za rok 2016

Rada města schvaluje žádost Hockey Clubu Kadaň o doplatek za spotřebovanou energii v roce 2016 ve výši 17.469 Kč a ukládá ekonomickému odboru uhradit částku z ostatních výdajů kapitoly Ostatní výdaje.


Usnesení č. 551/2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Ženský volejbal Kadaň, z.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 16/2017 s Ženským volejbalem Kadaň, z.s. za podmínky schválení rozpočtové změny zastupitelstvem města.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti