ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 29. schůze RM 18.května 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 353/2017 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň,  a.s. výroční zprávu za rok 2016 Kabelové televize Kadaň, a.s.


Usnesení č. 354/2017 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. zprávu dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s.


Usnesení č. 355/2017 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. roční účetní závěrku za rok 2016 a schvaluje dosažený hospodářský výsledek, zisk ve výši 3 851 456,- Kč vložit na účet nerozděleného zisku z minulých let v celkové výši 3 851 456,- Kč.


Usnesení č. 356/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 115/2017 a 273/2017,která trvají.


Usnesení č. 357/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o připravovaných transakcích SVS, a.s. Teplice
- místostarosty o zprávě z dozorčí rady Skládky Tušimice, a.s.
- tajemníka a Mgr. Hakla o služební cestě s SD, a.s. Chomutov
- tajemníka o nákupu plynu na 1. pololetí r. 2018


Usnesení č. 358/2017 - Rozbory hospodaření za I. čtvrtletí 2017

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2017.


Usnesení č. 359/2017 - Žádost o finanční příspěvek na zakoupení auta pro MěSSS

Rada města neschvaluje žádost o finanční příspěvek pro Ing. Jaromíra Poura na zakoupení nového auta ve výši 50 000 Kč + DPH pro Městskou správu sociálních služeb Kadaň a ukládá ředitelce MěSSS Kadaň řešit žádost ve své kompetenci.


Usnesení č. 360/2017 - Zpráva o požární ochraně ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o požární ochraně ve městě.


Usnesení č. 361/2017 - Kadaň - oprava koruny hradeb (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - oprava koruny hradeb" a uzavření SoD s firmou IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 362/2017 - Kadaň - rekonstrukce kuchyně na 3. MŠ (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - rekonstrukce kuchyně na 3. MŠ" a uzavření SoD s firmou „FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň“.


Usnesení č. 363/2017 - Kadaň - rekonstrukce sociálního zařízení na 4. MŠ (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - rekonstrukce sociálního zařízení na 4. MŠ" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Usnesení č. 364/2017 - Kadaň - výměna výtahů na 4. MŠ a 6. MŠ (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - výměna výtahů na 4. MŠ a 6. MŠ" a uzavření SoD s firmou Jaroslav Polák, IČ 44524072, Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 365/2017 - Kadaň - oprava okapních žlabů na 2. ZŠ - 1. etapa (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - oprava okapních žlabů na 2. ZŠ - 1. etapa" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 366/2017 - Kadaň - rekonstrukce ul. Chomutovská (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - rekonstrukce ul. Chomutovská" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 367/2017 - Kadaň - oprava vstupního schodiště 5. ZŠ (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – oprava vstupního schodiště 5. ZŠ“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 368/2017 - Kadaň - zázemí v Rooseveltových sadech (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - zázemí v Rooseveltových sadech“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 369/2017 - Kadaň - oprava komunikace u zahrádek Astra (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava komunikace u zahrádek Astra“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 370/2017 - Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje “.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 371/2017 - Kadaň - oprava cest na hřbitově (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – oprava cest na hřbitově“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
6.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 372/2017 - Kadaň - oprava ulice Jana Švermy

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3 k SoD č. 13686/16 s firmou EUROVIA CS a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1.


Usnesení č. 373/2017 - Kadaň - zateplení objektu DDM Šuplík (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - zateplení objektu DDM Šuplík".
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 374/2017 - Kadaň - skatepark

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě projektu skatového hřiště a schvaluje realizaci akce dle předložené projektové dokumentace.


Usnesení č. 375/2017 - Nařízení města Kadaň č. 5/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. d) ve vazbě na § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydat Nařízení města Kadaň č. 5/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.


Usnesení č. 376/2017 - Výběr zhotovitele na akci „Lipová alej před školou“

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Lipová alej před školou“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Jitřní 1951, 432 01 Kadaň, IČO 27262588.


Usnesení č. 377/2017 - Výběr zhotovitele na akci „Zachování stromů v sídlišti“

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Zachování stromů v sídlišti“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Studený s.r.o., Tušimice 27, 432 01 Kadaň, IČO 25494228.


Usnesení č. 378/2017 - Fitness park za sportovní halou Kadaň

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu na akci „Fitness park za sportovní halou Kadaň“.


Usnesení č. 379/2017 - Fitness park za sportovní halou Kadaň

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci „Fitness park za sportovní halou Kadaň“. 

1) Work4out industries, LLAMARO s.r.o., Komenského 325, Doudleby nad Orlicí 517 41, IČO 28764307, info@llamaro.com
2)  Colmex s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 29037221, info@colmex.cz
3)  WORKout CLUB PARKS s.r.o., Kuchnova 183/4, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČO 
     03885224, info@workoutclub.cz
4)  Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00 Praha – Czech Republic, IČO 01688260, 
     INFO@RVL13.COM
5)  FRK s.r.o., Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČO 61324817
6)  Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 15800, IČO 27449416Usnesení č. 380/2017 - Úprava odvodnění, čištění příkopů, úprava sjezdu a zvětšení dimenze dešťové kanalizace od propustku k potoku v Úhošťanech

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu na akci „Úprava odvodnění, čištění příkopů, úprava sjezdu a zvětšení dimenze dešťové kanalizace od propustku k potoku v Úhošťanech“.


Usnesení č. 381/2017 - Úprava odvodnění, čištění příkopů, úprava sjezdu a zvětšení dimenze dešťové kanalizace od propustku k potoku v Úhošťanech

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci „Úprava odvodnění, čištění příkopů, úprava sjezdu a zvětšení dimenze dešťové kanalizace od propustku k potoku v Úhošťanech“. 

1) PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 
26769611
2)  FRK s.r.o., Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČO 61324817
3)  Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 15800,IČO 27449416
4)  HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
5)  BAGROS s.r.o., Prunéřovská 2021, 432 01 Kadaň, IČO6740397


Usnesení č. 382/2017 - Chytré hřiště v Kadani

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení podle § 56 v náv. na § 55 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na akci „Chytré hřiště v Kadani“.


Usnesení č. 383/2017 - Chytré hřiště v Kadani

Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Chytré hřiště v Kadani“:

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta, zde
Mgr. Jan Losenický, místostarosta, zde 
Mgr. Tomáš Oršulák, 
Ing. Radomil Coufal, 
Ing. Jiří Kučera, 

Zástupce firmy Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář (administrativní složka)
Mgr. Ing. Robert Hebký
Jan Hubáč

Náhradníci do komise
Ing. Alice Drahokoupilová, 
Mgr. Radek Scherfer, 
Pharm Dr. Radek Oswald.


Usnesení č. 384/2017 - Návrh řešení vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani

Rada města ukládá připravit všechny podklady pro zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na akci „Návrh řešení vodní atrakce na Chytrém hřišti v Kadani“.


Usnesení č. 385/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 3078/1 a 3079 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1.500,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/7.


Usnesení č. 386/2017 - Areál domova pro seniory v ul. Věžní - p.č. 2419, 2421, 2422, 2425 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Konventem sester alžbětinek v Praze a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o pronájem p.č. 2419 o výměře 2813 m2, p.č. 2421 o výměře 3054 m2, p.č. 2422 o výměře 1209 m2, p.č. 2425 o výměře 2371 m2 v k.ú. Kadaň v ul. Věžní na dobu neurčitou se stanovením nájemného 18.000,-Kč/rok.


Usnesení č. 387/2017 - Prodej p.č. 901/5 k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej p.č. 901/5 o výměře 64 m2 (GP č. GP č. 2628-98/2015) v k.ú. Kadaň. 
Žadatel: SASME s.r.o., Tušimice 26, Kadaň 432 01
Kupní cena: je smluvní a činí   20.750,-Kč
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující!


Usnesení č. 388/2017 - Prodej p.č. 106/350,106/352,106/355,106/356 k.ú. Prunéřov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej  p.č. 106/350 o výměře 142 m2, 106/352 o výměře 60 m2, 106/355 o výměře 1144 m2, 106/356 o výměře 2294 m2 v k.ú. Prunéřov.
Žadatel: BREZE a.s., Losiná 303, Losiná 332 04
Kupní cena: je smluvní a činí   51.326,-Kč 
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující!
Na nového vlastníka pozemků přecházejí dnem prodeje pozemků práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy č.12394/13 uzavřené mezi městem Kadaň a Václavem Paličkou,  Útočiště 52, Klášterec nad Ohří


Usnesení č. 389/2017 - Záměr – směna p.č.  2258/18, 3345/15, 3400/5, 3400/12, 3419/3, 3419/26, 3419/39, 3419/45 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města převést níže uvedené pozemky formou směny:
- p.č.  2258/18 (dle GP č. 2692-8/2016), p.č. 3345/15, p.č. 3400/5, p.č. 3400/12, p.č. 3419/3, p.č. 3419/26, p.č. 3419/39, p.č.  3419/45 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 390/2017 - Pronájem p.č. 510/26 a p.č. 510/25 v k.ú. Prunéřov -  Povodí Ohře,s.p.

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 637/2007 (č.sml. města 9334/07) uzavřené dne 20.11.2007 mezi Povodím Ohře, s.p. a městem Kadaň – o pět let (tj. do 30.9.2022) a to formou dodatku č.2. Jedná se o pronájem p.č. 510/26 a p.č. 510/25 v k.ú. Prunéřov – zastavěná plocha pod stavbou města (sklad v areálu Prunéřovského koupaliště)


Usnesení č. 391/2017 - Pronájem části  par. č. 3127/43  v k.ú. Kadaň (zahrada k domu čp. 1593)/ p. Jelo, pí Němcová

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem   části  par.č. 3127/43 o  vým. 770 m2 v k.ú. Kadaň s p. Jelo a pí Němcovou, oba bytem Kadaň,  s účelem nájmu – zahrada k domu za nájemní cenu 3,-Kč m2/rok, tj. celkem 2 310,- Kč ročně, na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2017 ( s udělením souhlasu provést drátěné oplocení v kombinaci s ocelovými sloupky v případě zájmu).


Usnesení č. 392/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková metoda

Rada města bere na vědomí informace o neprojeveném zájmu koupě parcely 2880/8 o vým. 4 469 m2 v k.ú. Kadaň za minimální cenu 1 905 690,- Kč (stanovenou znaleckým posudkem – vč. nákladů města).

Usnesení č. 393/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková metoda

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min. 15 dnů na úřední desce  MěÚ  záměr  obce opakovat nabídku   prodeje   pozemku   par. č.  2880/8   o   vým.    4 469 m2  v   k.ú.  Kadaň za sníženou kupní cenu ve výši minimálně 1 440 445,- Kč (vč. DPH) formou obálkové metody za níže uvedených podmínek (daná omezení pro využití plochy) :   
- dle ÚPD je pozemek situován na ploše BI – bydlení v RD 
- nachází se limity omezující využití území  (jde o výškově rozdílný terén - z části nezastavitelná plocha, možnost sesuvu půdy -   ztížené zakládání pozemku pro záplavové území, pozemek není napojen na inženýrské sítě) 
info :  v ceně jsou v souladu s usnesením ZM promítnuty náklady za GP, ZP i výše 21 % DPH – nutné u stavebního pozemku


Usnesení č. 394/2017 - Možnosti využití zastavovací studie -  na  plochy na bydlení v RD (BV 6  a  BV 7) v Pokuticích

Rada města bere na vědomí předložené informace  o možnostech využití zastavovací studie  k plochám BV 6 a BV 7 (plochy na bydlení v RD) v k.ú. Pokutice  a ukládá informovat veřejnost o možnosti využít území daných ploch a prověřit potenciální zájem.


Usnesení č. 395/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Makuňou.


Usnesení č. 396/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+0 v budově v Prunéřově s pí Redaiovou.


Usnesení č. 397/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Kaufmanovou.


Usnesení č. 398/2017 - Přidělení standardního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Na Podlesí s pí Chlíbcovou.


Usnesení č. 399/2017 - Přidělení standardního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova s p. Nagonovem.


Usnesení č. 400/2017 - Přidělení sociálního bytu, s jistotou

Rada města odkládá projednání uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Chomutovská v Kadani s pí Horvátovou.


Usnesení č. 401/2017 - Přidělení sociálního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově ul. Golovinova v Kadani s pí Tresovou.


Usnesení č. 402/2017 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS-

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově, ul. Tyršova v Kadani s pí Cvetlerovou.


Usnesení č. 403/2017 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově, ul. Věžní v Kadani s pí Tomanovou.


Usnesení č. 404/2017 - Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 405/2017 - Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 

Rada města schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy do 31.08. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově, ul. Budovatelů v Kadani s manž. Lörinczovými z důvodu dostavby rodinného domu.


Usnesení č. 406/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 05. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově, Prunéřov v Kadani s p. Fakem.


Usnesení č. 407/2017 - Revokace usnesení o přidělení bytu

Rada města revokuje usnesení č.231/2017 ze dne 16.03. 2017 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově Prunéřově s p. Čechlovským.


Usnesení č. 408/2017 - Revokace usnesení o přidělení bytu

Rada města revokuje usnesení č.313/2017 ze dne 20.04. 2017 o přidělení bytu o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova v Kadani s pí Ondovou.


Usnesení č. 409/2017 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Rada města odkládá projednání předložené žádosti paní Emílie Bukajové o prominutí poplatků z prodlení.


Usnesení č. 410/2017 - Oprava krytiny střechy BD ul. Dvořákova č.p.1841-1843 - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci: „Oprava střešní krytiny BD ul. Dvořákova č. p. 1841-1843, Kadaň“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou: PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10.


Usnesení č. 411/2017 - Oprava opěrné zdi RD ul. Na Strážišti č.p. 1863, Kadaň - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci: „Oprava opěrné zdi RD ul. Na Strážišti č. p. 1863, Kadaň“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou: Bagros, s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 - Vinohrady.


Usnesení č. 412/2017 - Žádost o snížení pohledávky na nájemném a službách

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení závazku, odlužnění ve smyslu § 392 odst. 1, písm. c Insolvenčního zákona, vůči městu Kadaň na 13% na základě žádosti pana Romana Andrašího.


Usnesení č. 413/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě (MŠ Školní)

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve čtyřech třídách Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace na 25 dětí ve všech třídách pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 414/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě (ZŠ a MŠ při nemocnici)

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí v přípravné třídě Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 z 15 na 19 dětí pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 415/2017 - Žádost o zřízení třídy s PAS (poruchy autistického spektra) - ZŠ a MŠ při nemocnici

Rada města schvaluje zaslání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o zřízení třídy s PAS (poruchy autistického spektra) na Základní škole a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 od 1. 9. 2017.


Usnesení č. 416/2017 - Žádost o zvýšení počtu žáků v oboru základní školy speciální (ZŠ a MŠ při nemocnici)

Rada města schvaluje zvýšení stanoveného počtu žáků od 1. 9. 2017 v oboru základní školy speciální (79-01-B/01) z 20 na 40 žáků Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289.


Usnesení č. 417/2017 - Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu.


Usnesení č. 418/2017 - Prampouchy Katova ul. Kadaň

Rada města bere na vědomí informaci o stavu prampouchů v Katově ul. v Kadani a ukládá připravit možnosti získání prampouchů do majetku města.


Usnesení č. 419/2017 - Centrum sociálních služeb Prunéřov 377 - plnění indikátorů

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění indikátorů při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov 377.


Usnesení č. 420/2017 - Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


Usnesení č. 421/2017 - Schválení zahraniční studijní cesty

Rada města schvaluje účast Mgr. Martina Zárybnického, Pavlíny Slámové, Danuše Molnárové a Kláry Švehlové DiS. na zahraniční studijní cestě do Nizozemska (Haag, Rotterdam) ve dnech 5.6.2017 – 9.6.2017.


Usnesení č. 422/2017 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2018 s navrženými úpravami.


Usnesení č. 423/2017 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2018.Usnesení č. 424/2017 - Dodávka automobilu formou finančního leasingu

Rada města bere na vědomí nezájem dodavatelů na dodávku osobního automobilu formou finančního leasingu a ukládá připravit novou soutěž.


Usnesení č. 425/2017 - Rekonstrukce části objektu Prunéřov č.p. 377 na sociální byty

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov na sociální byty".

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 426/2017 - Rekonstrukce části objektu Prunéřov č.p. 377 na sociální byty

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov na sociální byty".


Usnesení č. 427/2017 - Smlouva o výpůjčce DDM Šuplík Kadaň, příspěvková organizace se sídlem Jana Roháče č. 1381, 432 01 Kadaň

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a DDM Šuplík, příspěvková organizace Jana Roháče č. 1381 Kadaň 432 01 a to v předloženém znění (relaxační hřiště s herními prvky).


Usnesení č. 428/2017 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č.13813/16 - SZK, příspěvková organizace, U Stadionu 2028 432 01 Kadaň

Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č.13813/16 ze dne 15. 12. 2016 mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, U Stadionu 2028 Kadaň 432 01 a to v předloženém znění.


Usnesení č. 429/2017 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.10492/09 - 2. Základní školou Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102 Kadaň 432 01

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.10492/09 ze dne 1. 10. 2009 mezi městem Kadaň a 2. Základní školou Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 432 01 a to v předloženém znění.


Usnesení č. 430/2017 - Návrh na vyřazení majetku z evidence

Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v příloze a odkoupení nábytku neziskové organizaci Světlo dle seznamu za symbolických 100Kč.


Usnesení č. 431/2017 - Změna usnesení rady města č.89/2017

Rada města schvaluje změnu účasti na služební cestě schválené usnesením č. 89/2017 a to Ing. Janu Purnochovou.


Usnesení č. 432/2017 - Žádost o užití znaku města

Rada města schvaluje žádost tiskárny SPRINT IČ : 76485951, Horka nad Moravou o použití znaku města na pohlednice pro Ústecký Kraj.


Usnesení č. 433/2017 - Návrh vstupu města do Hospodářské a Sociální rady Chomutovska

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit členství města Kadaně v Hospodářské a Sociální radě Chomutovska z důvodu minimálního přínosu pro město.


Usnesení č. 434/2017 - Jmenování ředitelky MŠ, ul. na Podlesí, Kadaň

Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a dle § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů Mgr. Jitku Pichlíkovou na pracovní místo ředitelky Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace na období 6 let, s účinností od 1. 8. 2017.


Usnesení č. 435/2017 - Historický znak města

Rada města schvaluje zařazení znaku města do databáze Registru komunálních symbolů a stanovení popisu - blasonu v podobě současného vyobrazení.


Usnesení č. 436/2017 - Termín MRM dne 22.6.2017

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 22.6. 2017.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti