ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 27. schůze RM 16.března 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 188/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje , že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 1024/2016, 115/2017, 168/2017, 184/2017,která trvají.


Usnesení č. 189/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- Mgr. Oršuláka o probíhajícím jednání se zástupci SK Kadaň - hokej z.s. ve věci zvolení  
 zástupce města a zástupce rodičů členů spolku do výboru SK Kadaň - hokej z.s.
- Mgr. Hakla pověřeného usn. RM č. 184/2017 ze dne 23.2.2017 o jednání s p. Baránkem 
 ohledně zřízení Osadního výboru Úhošťany
- starosty o jednání se zástupci ČEZ Tušimice ohledně termínu letošní odstávky tepla a teplé 
 vody a zajištění náhradního zdroje tepla, díky němuž by se odstávky tepla ve městě neměly v 
 budoucnu opakovat
- starosty o podání Podnětu k zařazení františkánského kláštera v Kadani (NPK) na národní 
 indikativní seznam pro UNESCO na MKČR dne 14.3.2017


Usnesení č. 190/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informace Mgr. Hakla, pověřeného usnesením rady města č. 184/2017 ze dne 23.2.2017 o jednání s žadateli o zřízení Osadního výboru Úhošťany a konstatuje, že zatím nedošlo k vzájemné dohodě žadatelů o zřízení OV Úhošťany a tím nenaplnění podmínky vzešlé na jednání zastupitelstva města dne 15.12.2016. Z uvedeného důvodu nebude do doby vzájemné dohody žádost předkládána k projednání zastupitelstvem města.


Usnesení č. 191/2017 - Rozbory hospodaření za rok 2016

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2016.


Usnesení č. 192/2017 - Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2016

Rada města schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2016 takto:

Sportovnímu zařízení Kadaň - přidělení 236 250,50 Kč do rezervního fondu
ZŠ, Chomutovská 1683, Kadaň - přidělení 103 000,- Kč do rezervního fondu
ZUŠ, J. Švermy 474, Kadaň - přidělení 12 810,- Kč do fondu odměn


Usnesení č. 193/2017 - Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2016

Rada města schvaluje uložení odvodu hospodářského výsledku příspěvkových organizací do rozpočtu města dle § 28 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jednotlivým příspěvkovým organizacím dle seznamu a výše částek uvedených v přiložené tabulce.

                                                              v Kč

 

       odvod zřizovateli

KZK Kadaň

1 270,09

KZK Kadaň - Sport. hala

715,51

1.MŠ, Kpt. Jaroše 581

2 008,09

3.MŠ, Žitná 615

2 884,47

4.MŠ, Klášterecká 1557

1 353,99

6.MŠ, Husova 1337

6 787,29

9.MŠ, Na Podlesí 1481

28 239,05

10.MŠ, Kpt. Jaroše 1554

1 478,41

1.ZŠ, Školní 1479

44 259,69

2.ZŠ, Pionýrů 1102

192 126,46

3.ZŠ, Chomutovská 1683

183 347,60

5.ZŠ, Na Podlesí 1480

4 789,18

ZUŠ, J. Švermy 474

51 244,35

DDM, J. Roháče 1381

22 317,79

 

 

CELKEM

542 821,97
Usnesení č. 194/2017 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny – 2. rozpočtové opatření včetně těchto dalších úprav:
+ 600 tis. Kč pro KZK na oživení náměstí z rezervy města
+ 200 tis. Kč pro SZK na vybavení chatek v kempu Prunéřov - ze zůstatku dotací pro 
  sportovní organizace
+120 tis. Kč pro SZK na částečné vybavení restaurace v Prunéřově z rezervy města
+542,82 tis. Kč do OV - školství z nařízených odvodů příspěvkovým organizacím
+150 tis. Kč pro DDM na oživení centra města z rezervy města
+ 600 tis. Kč do OŽV - investice v zeleni v areálu prunéřovského koupaliště z rezervy 
  města
+ 300 tis. Kč do OŽP - údržba sportovišť - na workoutové hřiště z rezervy města


Usnesení č. 195/2017 - OZV o omezení provozování některých hazardních her

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání nové Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 3/2017 o omezení provozování některých hazardních her.


Usnesení č. 196/2017 - Vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním organizacím, sociálním organizacím a ostatním na rok 2016

Rada města bere na vědomí vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním organizacím, sociálním organizacím a ostatním na rok 2016.


Usnesení č. 197/2017 - Žádost volejbalu o individuální dotaci

Rada města schvaluje žádost Michaely Scheithauerové, Dis. o individuální dotaci ve výši 10.000 Kč na nákup sportovního vybavení pro ženský volejbalový klub v Kadani za podmínky registrace zapsaného spolku.


Usnesení č. 198/2017 - Křižovatka ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje (informace)

Rada města bere na vědomí informaci o způsobu řešení křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje a u k l á d á zajistit projektovou dokumentaci na variantu č.3.


Usnesení č. 199/2017 - Františkánský klášter v Kadani – oprava branky a střechy altánu (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Františkánský klášter v Kadani – oprava branky a střechy altánu“: 
1.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň
2.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 200/2017 - Kadaň - oprava ulice Pionýrů (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - oprava ulice Pionýrů":
1.SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
2.EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny
3.HERKUL a.s., IČ 25004638, Obrnice 228, 435 21 Obrnice


Usnesení č. 201/2017 - Kadaň - oprava chodníku Na Průtahu (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - oprava chodníku Na Průtahu":
1.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
2.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice


Usnesení č. 202/2017 - Kadaň - chodník ul. Nerudova (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - chodník ul. Nerudova":
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice


Usnesení č. 203/2017 - Kadaň - hřiště hokejbal (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - hřiště hokejbal":
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
6.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 204/2017 - Kadaň - stavební úpravy interiéru v budově čp. 1340 - Knihovna (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - stavební úpravy interiéru v čp. 1340 - Knihovna":
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 205/2017 - Koupaliště Prunéřov - chatky (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Koupaliště Prunéřov - chatky“ a uzavření SoD s firmou  BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 206/2017 - Kadaň  – obnova fasády Střelnice (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Kadaň - obnova fasády střelnice“ a uzavření SoD s firmou  PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 207/2017 - Prunéřov - oprava komunikace v chatové oblasti (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Prunéřov - oprava komunikace v chatové oblasti“ a uzavření SoD s firmou  BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 208/2017 - Informace o stavu záměru na vybudování „Chytrého hřiště v Kadani“

Rada města bere na vědomí informaci o stavu záměru na vybudování „Chytrého hřiště v Kadani“ a ukládá předložit do mimořádné Rady města 30.3. 2017 návrh na optimální způsob zadávacího řízení pro projektovou dokumentaci vybudování „Chytrého hřiště v Kadani“.


Usnesení č. 209/2017 - Výběr zhotovitele na akci „Letničkové záhony na kruhovém objezdu u MŠ Olgy Havlové a v Jungmannově ulici v Kadani “

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Letničkové záhony na kruhovém objezdu u MŠ Olgy Havlové a v Jungmannově ulici v Kadani“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Studený s.r.o., Tušimice 27, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 210/2017 - Výběr zhotovitele na akci „Údržba zeleně, vodních atrakcí a herních prvků na nábřeží Maxipsa Fíka I.“

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Údržba zeleně, vodních atrakcí a herních prvků na nábřeží Maxipsa Fíka I.“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Roller Václav, 432 01 Kadaň, IČO 14856549.


Usnesení č. 211/2017 - Úprava zeleně v areálu Průnéřovského koupaliště

Rada města schvaluje výběr zhotovitele na realizaci akce  „Úprava zeleně v areálu Prunéřovského koupaliště“ firmou Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., 432 01 Kadaň, IČO 27262588.


Usnesení č. 212/2017 - Informace o stavu výběrového řízení na akci „Workoutové hřiště za sportovní halou v Kadani“

Rada města ruší zadávací řízení na akci „Workoutové hřiště za sportovní halou v Kadani“ z důvodu změny dopadové plochy hřiště a ukládá zajistit nové výběrové řízení s navrženou úpravou.


Usnesení č. 213/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – KT Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města  – par. č. 19 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši  100,- Kč  bez DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč bez DPH (výsledná částka bude dodaněna platnou sazbou DPH), ve prospěch Kabelové televize  Kadaň, a.s. se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň.


Usnesení č. 214/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – Ústecký kraj

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku ve vlastnictví města  – par. č. 2318  v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH, ve prospěch Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.


Usnesení č. 215/2017 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M321/01/12 s p.Jamečným,  dohodou ke dni 31.3.2017, bere na vědomí žádost p. Jamečného o ukončení  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3203/N/99  ke stejnému datu a  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.


Usnesení č. 216/2017 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města schvaluje do doby realizace  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/10, příslušného podílu na společných částech domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň pí Kubové, s účinností od 1.4.2017. Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.


Usnesení č. 217/2017 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s pí Kubovou  na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/10, příslušného podílu na společných částech domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.4.2017.


Usnesení č. 218/2017 - Prodej  par. č. 3513/53, ideál. 1/2  par. č. 3513/128,  ideál. 1/90 par. č. 3513/119, ideál. 1/90 par. č. 3513/125 a ideál. 1/90 par. č. 3507/4 v k.ú. Kadaň - p. Kott

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 3513/53, ideál. 1/2  par. č. 3513/128,  ideál. 1/90 par. č. 3513/119, ideál. 1/90 par. č. 3513/125 a ideál. 1/90 par. č. 3507/4 v k.ú. Kadaň p. Kottovi, za dohodnutou kupní cenu  1.682,- Kč.


Usnesení č. 219/2017 - Prodej  par. č. 2873/13 v k.ú. Kadaň - pí Šimůnková, p. Okrucký

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 2873/13 o vým. 379 m2 v k.ú. Kadaň  do podílového spoluvlastnictví pí Šimůnkové (ideální 1/2)  a p.Okruckému (ideální 1/2) za dohodnutou kupní cenu  53.031,- Kč.


Usnesení č. 220/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr

Rada města bere na vědomí informaci o  odstoupení manž.. Šmejcových, bytem Kadaň, od záměru koupě  pozemku par.č. 2880/8 o vým. 4 469 m2 v k.ú. Kadaň (zrušením své žádosti na jednání na MěÚ Kadaň, které proběhlo  dne 15.03.2017 v  kanceláři místostarosty města)


Usnesení č. 221/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min. 15 dnů  na úřední  desce  MěÚ  záměr  obce    prodat   pozemek   par. č.  2880/8   o   vým.    4 469 m2  v   k.ú.  Kadaň   za   minimální   kupní   cenu 1 905 690,-Kč (vč. DPH) formou obálkové metody za níže uvedených podmínek (daná omezení pro využití plochy) : 
- dle ÚPD je pozemek situován na ploše BI – bydlení v RD 
- nachází se limity omezující využití území (jde o  výškově rozdílný terén - z části nezastavitelná plocha, možnost sesuvu půdy - ztížené zakládání pozemku pro záplavové území, pozemek není napojen na inženýrské sítě 
- inf :  v ceně jsou v souladu s usnesením ZM  promítnuty náklady za GP, ZP i výše 21  % DPH – nutné u stavebního pozemku)


Usnesení č. 222/2017 - Prodej par. č. 751/24 v k.ú. Prunéřov - chatová osada / pí Červená

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  prodej  pozemku par. č. 751/24 o vým. 92 m2 v k.ú. Prunéřov  za  dohodnutou   kupní  cenu 15 160,-Kč  do  vlastnictví pí Červené, bytem Kadaň.


Usnesení č. 223/2017 - Prodej par. č.  268/346 v k.ú. Tušimice - chatová osada / manž. Kačeriakovi

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  prodej  pozemku par. č. 268/346 o vým. 76 m2 v k.ú. Prunéřov  za  dohodnutou   kupní  cenu 17 458,-Kč  do  vlastnictví SJM – manž. Kačeriakovým  bytem Kadaň.


Usnesení č. 224/2017 - Prodloužení nájemní smlouvy č.11887/12 (Kanalizace a ČOV Úhošťany)

Rada města schvaluje prodloužení stávající nájemní smlouvy č. 11887/12 uzavřené dne 26.6.2012 mezi městem Kadaň a Severočeskou vodárenskou společností a.s. na pronájem vodního díla: „Kadaň – Úhošťany, Kanalizace a ČOV Úhošťany“ k.ú. Úhošťany  - za účelem jeho provozování pro veřejnou potřebu. Doba nájmu se prodlužuje o 5 let (tj. do 30.4.2022) formou dodatku č. 1.


Usnesení č. 225/2017 - Areál Domova pro seniory v ul. Věžní - p.č. 2419,2421,2422, 2425 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí informace z jednání mezi městem Kadaň a Konventem sester alžbětinek v Praze k řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v areálu Domova pro seniory v ul. Věžní - p.č. 2419,2421,2422, 2425 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 226/2017 - Areál prunéřovského koupaliště - dodatek č. 1 ke sml. o výpůjčce 13984/17

Rada města schvaluje úpravu čl. VI.(Služby)  smlouvy o výpůjčce č. 13984/17 ze dne 1.3.2017 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací a to formou dodatku č. 1 následovně -
Nové znění čl. VI. (Služby):
Vypůjčitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad uzavřít s příslušnými smluvními partnery: 
-smlouvu o zajištění odvozu odpadu
-smlouvu o dodávce elektřiny
-smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod


Usnesení č. 227/2017 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 k NS č. 12981/15 – Autoškola Chomutov s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 12981/15 uzavřené mezi Městem Kadaň a Autoškolou Chomutov s.r.o. se sídlem Chomutov, Březenecká čp. 4804. Článek V se doplní o ustanovení: 
i) poskytnout užívání heliportu s naplněním požadavků na noční provoz pro letecké záchranné služby


Usnesení č. 228/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově  Prunéřově s p. Fako.


Usnesení č. 229/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově Prunéřově s p. Gapčem.


Usnesení č. 230/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově Prunéřově s p. Surmajem.


Usnesení č. 231/2017 - Přidělení sociálního bytu

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově Prunéřov v Kadani s p. Čechlovským.


Usnesení č. 232/2017 - Přidělení startovacího bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova s manžely Klempárovými.


Usnesení č. 233/2017 - Přidělení startovacího bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Ječná s pí Máchovou.


Usnesení č. 234/2017 - Přidělení startovacího bytu, s jistotou, s možností následného odkupu

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Husova s pí Ladičovou .


Usnesení č. 235/2017 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově, ul. Věžní v Kadani s pí Kalců.


Usnesení č. 236/2017 - Přidělení standardního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Chomutovská s p. .Mahya Ammarem.


Usnesení č. 237/2017 - Přidělení standardního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově ul. Na Strážišti s p. Maurice Chepkurui Butaki.


Usnesení č. 238/2017 - Přidělení standardního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova s p. Mlezivou.


Usnesení č. 239/2017 - Revokace usnesení o výpovědi z nájmu bytu

Rada města revokuje usnesení č.159/2017 ze dne 23.02.2017 o výpovědi z nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově č. p. 1351 ul. Golovinova s p. Glaserem.


Usnesení č. 240/2017 - Revokace usnesení o přidělení bytu

Rada města revokuje usnesení č.36/2017 ze dne 19.01.2017 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově Prunéřově s pí Teruovou.


Usnesení č. 241/2017 - Výpověď z nájmu a podnájmu nebytových prostor-č.p.1340

Rada města schvaluje výpověď z nájmu a podnájmu nebytových prostor v č.p. 1340 ul. Golovinova v Kadani, smlouva č. 86/93 s p. Tučímem.


Usnesení č. 242/2017 - Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 243/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 03. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově, ul. Chomutovská  v Kadani s pí Wožniakovou.


Usnesení č. 244/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 03. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově, ul. Golovinova v Kadani s p. Mužíkem.


Usnesení č. 245/2017 - Cena Hanse Zeisela

Rada města schvaluje zřízení a každoroční udělování Ceny Hanse Zeisela spojené s finanční odměnou 3000 Kč autoru úspěšné práce v rámci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti na návrh poroty soutěžního oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.


Usnesení č. 246/2017 - Vnitřní pravidla pro stanovení odměny řediteli MěSSS

Rada města schvaluje Vnitřní pravidla pro stanovení odměny řediteli MěSSS Kadaň.


Usnesení č. 247/2017 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2016

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Městské policie Kadaň a Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2016.


Usnesení č. 248/2017 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2016

Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Městem Kadaň a Policií České republiky, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Obvodní oddělení Kadaň.


Usnesení č. 249/2017 - Plán blokového čištění města

Rada města schvaluje předložený plán blokového čistění města na rok 2017 a ukládá Technických službám s.r.o., Kadaň se tímto plánem řídit.


Usnesení č. 250/2017 - Žádost o osazení směrových ukazatelů - Vysmáté léto

Rada města souhlasí s umístěním směrového značení na akci "Vysmáté léto" na území města Kadaně za předpokladu, že bude respektováno stanovisko Policie ČR a Technických služeb Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 251/2017 - Rekonstrukce mostu na komunikaci č. III/1981 v Prunéřově

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o připravované rekonstrukci mostu na komunikaci III/1981 v Prunéřově.


Usnesení č. 252/2017 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2017 - na činnost

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací na činnost sportovním klubům na rok 2017 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 253/2017 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2017 - na projekt, převod částky na vybavení koupaliště - Prunéřov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací na projekt sportovním klubům na rok 2017 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 254/2017 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2017 - na projekt, převod částky na vybavení koupaliště - Prunéřov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města částku ve výši 200 000,- Kč z dotací sportovních klubů převést na vybavení koupaliště Prunéřov.


Usnesení č. 255/2017 - Zpráva o sportu ve městě za rok 2016

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o sportu ve městě za rok 2016.


Usnesení č. 256/2017 - Odbor školství, kultury a sportu

Rada města bere na vědomí personální obsazení Odboru školství, kultury a sportu.


Usnesení č. 257/2017 - Odbor školství, kultury a sportu

Rada města ukládá připravit všechny podklady pro převod části pracovních činností odboru školství, kultury a sportu na Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace do 30.6. 2017.


Usnesení č. 258/2017 - Uzavření smlouvy na zajištění veřejné služby

Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o organizování veřejné služby mezi městem Kadaň a Úřadem práce České republiky a ukládá zajistit všechny kroky k provozování veřejné služby.


Usnesení č. 259/2017 - Uzavření smlouvy na zajištění veřejné služby

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.12 k pojistné smlouvě mezi městem Kadaň a Kooperativa pojišťovna, a.s. na zajištění pojištění veřejné služby.


Usnesení č. 260/2017 - Plat ředitele Sportovního zařízení Kadaň, příspěvková org.

Rada města stanovuje řediteli příspěvkové organizace Sportovní zařízení Kadaň od 1.4. 2017 osobní příplatek ve výši 50 % z nejvyššího stupně v platové třídě, kde je zařazen a příplatek za vedení ve výši 40% z nejvyššího stupně v platové třídě, kde je zařazen.


Usnesení č. 261/2017 - Termín mimořádné rady města dne 30.3.2017

Rada města schvaluje termín konání mimořádné rady města dne 30.3.2017


Usnesení č. 262/2017 - Prunéřov - oplocení areálu campu u koupaliště

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Prunéřov – oplocení areálu campu u koupaliště":
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti