ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 28. schůze RM 20.dubna 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 278/2017 - Valná hromada Nemocnice, s.r.o.

Rada města jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka ve společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o.  do funkce člena výboru pro audit Nemocnice Kadaň, s.r.o., se sídlem Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, IČ 25479300 Mgr. Lenku Raadovou, Mgr. Zdeňka Hosmana a Ing. Štefana Drozda.


Usnesení č. 279/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje , že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 1024/2016, 115/2017, 168/2017, 198/2017, 269/2017 a 273/2017, která trvají.


Usnesení č. 280/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o jednání s projektantem Ing. Vettermannem ohledně projektové dokumentace 
 na chytré hřiště v Kadani
- starosty o průběhu veřejného projednání plánované regenerace sídl. D
- starosty o průběhu výběrového řízení na projektovou dokumentaci a zhotovitele stavby  
 cyklostezky Prunéřov - Černovice
- místostarosty o pokračujících pracích na přestavbě pobočky kadaňské knihovny na  sídl. C


Usnesení č. 281/2017 - Smlouva o poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu pro SZK

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
č. 1/2017 se Sportovním zařízením Kadaň.


Usnesení č. 282/2017 - Převod zůstatků fondů KZK – Sportovní hala do SZK

Rada města schvaluje převod konečných zůstatků fondů Kulturního zařízení Kadaň, p.o. – Sportovní hala do fondů Sportovního zařízení Kadaň, p.o. v těchto částkách:
Rezervní fond                 265.795,31 Kč
Investiční fond             1.129.920,00 Kč
FKSP                                  1.244,00 Kč
Fond odměn                     57.000,00 Kč


Usnesení č. 283/2017 - Kadaň - oprava chodníku Na Průtahu (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava chodníku Na Průtahu"  a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 284/2017 - Kadaň - chodník v ul. Nerudova (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - chodník v ul. Nerudova" a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 285/2017 - Kadaň - oprava ulice Pionýrů (výběr zhotovitele)


Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava ulice Pionýrů" a uzavření SoD s firmou SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.


Usnesení č. 286/2017 - Františkánský klášter v Kadani – oprava branky a střechy altánu (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Františkánský klášter v Kadani – oprava branky a střechy altánu"  a uzavření SoD s firmou IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 287/2017 - Kadaň - hokejbalové hřiště (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - hokejbalové hřiště" a vylučuje firmu BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.


Usnesení č. 288/2017 - Kadaň - hokejbalové hřiště (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  "Kadaň - hokejbalové hřiště" a vylučuje firmu HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.


Usnesení č. 289/2017 - Kadaň - hokejbalové hřiště (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  "Kadaň - hokejbalové hřiště" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Usnesení č. 290/2017 - Kadaň - oprava komunikace a parkoviště v ul. Bystřická (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava komunikace a parkoviště v ul. Bystřická"  a uzavření SoD s firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny.


Usnesení č. 291/2017 - Kadaň – oprava koruny hradeb (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – oprava koruny hradeb“:
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
5.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 292/2017 - Kadaň - rekonstrukce kuchyně na 3. MŠ (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – rekonstrukce kuchyně na 3. MŠ:
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice


Usnesení č. 293/2017 - Kadaň - rekonstrukce sociálního zařízení na 4. MŠ (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – rekonstrukce sociálního zařízení na 4. MŠ”:
1.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
2.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice


Usnesení č. 294/2017 - Kadaň - výměna výtahů na 4. MŠ a 6. MŠ (návrh firem k obeslání)


Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – výměna výtahů na 4. MŠ a 6. MŠ“.
1.Juraj Vass, IČ 13488368, Bystřická 1362, 432 01 Kadaň
2.Jaroslav Polák, IČ 44524072, Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň
3.VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ 25479296, U hrádku 2960, 415 01 Teplice


Usnesení č. 295/2017 - Kadaň - oprava okapních žlabů na 2. ZŠ - 1. etapa (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „„Kadaň – oprava okapních žlabů na 2. ZŠ - 1. etapa“: 
1.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
2.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
3.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 296/2017 - Kadaň - rekonstrukce ul. Chomutovská (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – rekonstrukce ulice Chomutovská”:
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
6.SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1


Usnesení č. 297/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – KT Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 85, 86, 87/1 a 110/1  v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši  2.300,- Kč + DPH, ve prospěch Kabelové televize Kadaň, a.s. se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň.


Usnesení č. 298/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 3106/1 a 3078/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši  1.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/7.


Usnesení č. 299/2017 - Revokace usnesení RM č. 833/2016 ze dne 13.10.2016

Rada města revokuje usnesení rady města č. 833/2016 ze dne 13.10.2016 – zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.


Usnesení č. 300/2017 - Revokace usnesení RM č. 99/2015 ze dne 5.2.2015

Rada města revokuje usnesení rady města č. 99/2015 ze dne 5.2.2015 – zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň ve prospěch LAMAN s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Počerny 93.


Usnesení č. 301/2017 - Záměr – prodej  par. č. 539/2 v k.ú. Prunéřov – manž. Helebrandtovi

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit  záměr prodeje par. č. 539/2 o vým. 208 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 302/2017 - Záměr – pronájem části  par. č. 3127/43 v k.ú. Kadaň – ul. Nad Nemocnicí

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout část par. č. 3127/43 v k.ú. Kadaň


Usnesení č. 303/2017 - Záměr – prodej p.č. 483/2, 483/4, 484/6 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat p.č. 483/2 o výměře 288 m2, p.č. 483/4 o výměře 62 m2 a p.č. 484/6 o výměře 104 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 304/2017 - Záměr – prodej části p.č. 352/1 v k.ú. Kadaň


Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat část p.č. 352/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Kadaň (výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem).


Usnesení č. 305/2017 - Výpůjčka reklamních stojanů pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní stojany pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a níže uvedenými subjekty:
- Kulturní zařízení Kadaň, p.o...5 ks
- AVIES s.r.o., Mírové náměstí čp. 182, Kadaň (lékárna)...1 ks
- Kontos, s.r.o., Běchovická 701/26, Praha 10 (U Karla IV. J. Švermy 13)...1 ks 
- pí Bartlová, Mírové náměstí čp. 119, Kadaň (občerstvení)...1 ks
- p. Beran, Jana Švermy 10, Kadaň (Color 3p)...1 ks
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v 
městské rezervaci. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou  -  5 let.Usnesení č. 306/2017 - Areál domova pro seniory v ul. Věžní - p.č. 2419, 2421, 2422, 2425 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje výši nájemného za pronájem p.č. p.č. 2419 o výměře 2813 m2, p.č. 2421 o výměře 3054 m2, p.č. 2422 o výměře 1209 m2, p.č. 2425 o výměře 2371 m2 v k.ú. Kadaň v ul. Věžní stanovenou Konventem sester alžbětinek v Praze  a to ve výši 18 000,-Kč /rok (nájem na dobu neurčitou) a ukládá zpracovat nájemní smlouvu.Usnesení č. 307/2017 - Informace – stavba krytého profilu „Kadaňského potoka“

Rada města bere na vědomí informace o prováděném šetření za účelem zjištění vlastníka krytého profilu „Kadaňského potoka“ začínajícího na p.č. 3304/18 v k.ú. Kadaň a na p.č. 288/3 v k.ú. Kadaň ústícího do řeky Ohře a ukládá řešit tuto problematiku dle vyjádření Ministerstva zemědělství ČR a to na základě zákona 89/2012 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - využít postupu věci nalezené.


Usnesení č. 308/2017 - Informace – Komunitní zahrady

Rada města bere na vědomí informace týkající se možnosti vybudování komunitní zahrady a ukládá prověřit zájem veřejnosti a organizací o její vedení a využívání.


Usnesení č. 309/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Hekou.


Usnesení č. 310/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 1 měsíc, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Redaiem.


Usnesení č. 311/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Redaiem K.


Usnesení č. 312/2017 - Přidělení standardního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova s p..Nika Obonc Alualem.


Usnesení č. 313/2017 - Přidělení sociálního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova v Kadani s pí Ondovou.


Usnesení č. 314/2017 - Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 315/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 30. 04. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově, ul. Tyršova v Kadani se p. Svobodníkem.


Usnesení č. 316/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 30. 04. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova v Kadani s p. Baťkem.


Usnesení č. 317/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 30. 04. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Na Podlesí v Kadani s p. Heidenreichem.


Usnesení č. 318/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 05. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova v Kadani s pí Rážovou.


Usnesení č. 319/2017 - Oprava střešní krytiny věže Hradu ul. Tyršova č.p. 134 - Výběr zhotovitele

Rada města schvaluje vyloučení firem FRK, s.r.o., Jan Perout - HP STAV, PETROM STAVBY, a.s. ze seznamu posuzovaných nabídek z důvodu nesplnění zadávacích podmínek na akci: "Oprava střešní krytiny věže Hradu ul. Tyršova č. p. 134, Kadaň".


Usnesení č. 320/2017 - Oprava střešní krytiny věže Hradu ul. Tyršova č.p. 134 - Výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci: „Oprava střešní krytiny věže Hradu ul. Tyršova č. p. 134, Kadaň“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou: STŘECHY PS, s.r.o., Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 321/2017 - Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 1841, Kadaň

Rada města revokuje usnesení č.47/2017 ze dne 19.1.2017 předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: "Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 1841, Kadaň.


Usnesení č. 322/2017 - Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 1841-1843, Kadaň - Návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předloženou variantu č.3 na akci: "Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 184-1843, Kadaň".


Usnesení č. 323/2017 - Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 1841-1843, Kadaň - Návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: "Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 184-1843, Kadaň", dle schválené varianty č.3:
1. FRK, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
2. PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
3. Jan Perout - HP STAV, Zahradní 41, 431 63 Perštejn
4. STŘECHY PS, s.r.o., Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň
5. Prourban, s.r.o., Palackého 42, 431 51 Klášterec nad Ohří
6. RN Střechy, Červenohradecká 352, 431 11 Jirkov 


Usnesení č. 324/2017 - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Rooseveltových sadů

Rada města bere na vědomí předložený „Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Rooseveltových sadů“ firmou Nemeton realizace spol. s.r.o., Horní Hbity 21, Jablonná 262 63, IČO 24684724 a ukládá zadat projektovou dokumentaci, dle odůvodnění odboru životního prostředí Městského úřadu v Kadani.


Usnesení č. 325/2017 - Projekt „Zachování stromů v sídlišti“ - Nadace ČEZ, návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 150.000,- Kč od Nadace ČEZ na výsadbu stromů na sídlišti B "Zachování stromů v sídlišti".


Usnesení č. 326/2017 - Projekt „Zachování stromů v sídlišti“ - Nadace ČEZ, návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „Zachování stromů v sídlišti“:
1.Studený s.r.o., Tušimice 27, 432 01 Kadaň. IČO 25494228
2.Marek Čepelák, Věžní 719, 432 01 Kadaň, IČO 63165902
3.Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Jitřní 1951, 432 01 Kadaň, IČO 27262588
4.J. Zalabák – údržba zeleně s.r.o., Říční 765, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 04946081
5.Ing. Vlastimil Platil, Přívozní 1, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 46789529
6.Technické služby Kadaň s.r.o., Polní 1900, 432 01 Kadaň, IČO 25441094


Usnesení č. 327/2017 - Projekt „Lipová alej před školou“ - Nadace ČEZ, návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 105.000,- Kč od Nadace ČEZ na výsadbu stromů na sídlišti E "Lipová alej před školou".


Usnesení č. 328/2017 - Projekt „Lipová alej před školou“ - Nadace ČEZ, návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „Lipová alej před školou“:
1.Studený s.r.o., Tušimice 27, 432 01 Kadaň. IČO 25494228
2.Marek Čepelák, Věžní 719, 432 01 Kadaň, IČO 63165902
3.Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Jitřní 1951, 432 01 Kadaň, IČO 27262588
4.Technické služby Kadaň s.r.o., Polní 1900, 432 01 Kadaň, IČO 25441094
5.Ing. Vlastimil Platil, Přívozní 1, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 46789529
6.J. Zalabák – údržba zeleně s.r.o., Říční 765, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 04946081


Usnesení č. 329/2017 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV - "MŠ Barvička" (MŠ Husova)

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I: "MŠ Barvička" na Mateřské škole, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 330/2017 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV - Vzdělávání pro všechny (MŠ Olgy Havlové)

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: „Vzdělávání pro všechny“ na Mateřské škole Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace.


Usnesení č. 331/2017 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV - MŠ Klásek (MŠ Žitná)

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: „MŠ Klásek“ na Mateřské škole, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 332/2017 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV - MŠ Písnička (MŠ Školní)

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: „MŠ Písnička“ na Mateřské škole, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 333/2017 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV - Spolu a lépe (ZŠ Školní)

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: „Spolu a lépe“ na Základní škole Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov.


Usnesení č. 334/2017 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV - MŠ Čtyřlístek se inovuje (MŠ Klášterecká)

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: „MŠ Čtyřlístek se inovuje“ na Mateřské škole, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 335/2017 - Žádost o prodloužení souhlasného stanoviska k činnosti přípravné třídy (ZŠ a MŠ při nemocnici)

Rada města schvaluje zaslání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o prodloužení souhlasného stanoviska k činnosti přípravné třídy na Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 ve školním roce 2017/2018.


Usnesení č. 336/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách (ZŠ a MŠ při nemocnici)

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídách ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň, se vzdělávacím programem na 1.stupni ŠVP ZV – Škola s úsměvem(+minimální výstupy) ze 14 na 18 žáků, na 2.stupni ŠVP ZV-LMP „Tvořením se učíme“  ze 14 na 18 žáků a  ve třídách se vzdělávacím programem ŠVP ZŠS „Tvoříme a učíme se“ ze 6 na 10 žáků tj. třídy speciální školy pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 337/2017 - Omezení provozu mateřských škol v Kadani

Rada města bere na vědomí předložené informace o omezení provozu mateřských škol v Kadani o prázdninách v roce 2017.


Usnesení č. 338/2017 - Přerušení činnosti školních družin

Rada města bere na vědomí informaci o přerušení činnosti školních družin při základních školách v Kadani v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017, v období podzimních prázdnin od 26. 10. do 27. 10. 2017 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.


Usnesení č. 339/2017 - Žádost o použití hlučné zábavní pyrotechniky – soukromá akce

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015 dle čl. 2 bod 3) pro pí Ščerbaňukovou, za účelem konání soukromé akce – svatební oslava, dne 17. 6. 2017 v Kadani.


Usnesení č. 340/2017 - Zpráva o kultuře ve městě (duben 2016 - březen 2017)

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o kultuře ve městě (duben 2016 - březen 2017) a ukládá doplnit zprávu o obrazovou fotodokumentaci.


Usnesení č. 341/2017 - Příprava turistické sezony pro rok 2017

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Příprava turistické sezony pro rok 2017.


Usnesení č. 342/2017 - Převod DHM do správy Sportovního zařízení Kadaň, p.o. (KZK)

Rada města souhlasí s převodem dlouhodobého majetku ze správy Kulturního zařízení Kadaň, p. o., do správy Sportovního zařízení Kadaň, p. o. v hodnotě:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek podrozvahový   - 301.873,34 Kč
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek rozvahový - 641.863,71 Kč


Usnesení č. 343/2017 - Zadání veřejné zakázky na výměnu nefunkční EPS v KD Střelnice

Rada města schvaluje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň, článkem VII., bodem 5. v systému krizového řízení firmu Tomáš Pospíšil – TOMSOFT, Chomutovská 1619, 43201 Kadaň, IČO 66682851, k provedení veřejné zakázky na výměnu nefunkční EPS v KD Střelnice Kadaň.


Usnesení č. 344/2017 - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu "Řešení vlhkosti na hradě v Kadani"

Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu "Řešení vlhkosti na hradě v Kadani s Janem Peroutem - HP STAV, Zahradní 41, 431 63 Perštejn, IČ:87647249.


Usnesení č. 345/2017 - Prodej služebního vozidla Citroën Berlingo 1,4i

Rada města schvaluje prodej služebního vozidla Citroën Berlingo 1,4i  min. za cenu znaleckého posudku ve výši 21 000,- Kč prostřednictvím autorizovaného autobazaru.


Usnesení č. 346/2017 - Informace o členství JPO

Rada města bere na vědomí informaci o uzavření 6 -ti smluv v souladu s usnesením rady města č. 183/2017 a úpravou členění odměn.


Usnesení č. 347/2017 - Žádost Nemocnice Kadaň, s.r.o o použití znaku města

Rada města schvaluje udělení souhlasu s užíváním jména a znaku města Kadaně pro Nemocnici Kadaň, s.r.o. pro propagační materiály nemocnice.


Usnesení č. 348/2017 - Vzdání se mandátu člena zastupitelstva 2014 - 2018

Rada města bere na vědomí informace o stavu na uvolněný mandát člena zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018 a ukládá vyzvat dalšího náhradníka v pořadí.


Usnesení č. 349/2017 - Nákup plynu pro rok 2018 - 2019

Rada města schvaluje nákup 50% objemu plynu pro rok 2018 s limitní cenou pod 475,- Kč/MWh.


Usnesení č. 350/2017 - Ředitelka KZK Mgr. Tereza Gvoždiaková

Rada města schvaluje odejmutí přiznaného osobní příplatku v plné výši Mgr. Tereze Gvoždiakové pověřené vedením Kulturního zařízení Kadaň, p.o. od 1.5. 2017 z důvodu porušení pracovních povinností - neřešení škodní události na zařízení KZK.


Usnesení č. 351/2017 - Ředitelka KZK Mgr. Tereza Gvoždiaková

Rada města schvaluje z důvodu reorganizace a sjednocení zajištění kultury ve městě vypsání výběrového řízení na ředitele Kulturního zařízení Kadaň, p.o. na dobu určitou (do doby uvolnění pro výkon veřejné funkce místostarosty města Kadaně Mgr. Jana Losenického).


Usnesení č. 352/2017 - Ředitelka KZK Mgr. Tereza Gvoždiaková

Rada města jmenuje komisi pro výběr ředitele Kulturního zařízení Kadaň, p.o. ve složení:
- PaedDr. Jiří Kulhánek – předseda komise
- Mgr. Radek Scherfer - člen komise
- Mgr. Jan Losenický - člen komise
- Mgr. Tomáš Oršulák - člen komise
- Mgr. Lenka Raadová - člen komise

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti