ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 16/2017 - Vzdání se mandátu člena zastupitelstva
Zastupitelstvo města bere na vědomí převzetí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Kadaně ve volebním období 2014-2018 Ing. Jana Trubirohy.

Usnesení č. 17/2017 - Rozbory hospodaření za rok 2016
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2016.

Usnesení č. 18/2017 - Vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním organizacím, sociálním organizacím a ostatním na rok 2016
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním organizacím, sociálním organizacím a ostatním na rok 2016.

Usnesení č. 19/2017 - Rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2017
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2017 takto:

dotace na činnost:

název organizace                   

účel dotace

částka v Kč

JUNÁK svaz skautů, Kadaň                       

činnost

68 000,-

Obč. sdruž. Divadlo Navenek, Kadaň          

činnost

40 000,-

SČF Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň 

činnost

2 500,-

Taneční studio REFLEX, o.s.                 

činnost

68 000,-

Sdružení seniorů města Kadaně           

činnost

10 000,-

Klub přátel města Kadaně                       

činnost

40 000,-

Taneční studio M Kadaň                       

činnost

70 000,-

Základní kynologická organizace, Kadaň       

činnost

2 000,-

Oblastní skupina agility Kadaň             

činnost

5 000,-

TJ Pohyb a my Kadaň                         

činnost

10 000,-

Společnost kruhu přátel hudby v Kadani při KZK

činnost

30 000,-

Kočičí spolek Petronella, Kadaň 

činnost

15 000,-dotace na projekt:

název organizace

účel dotace

částka v Kč

Gymnázium, Kadaň                  

„Stairway to Heaven“

50 000,-

SPŠ stavební a OA Kadaň           

Prevencí pro budoucí život 2017

30 000,-

Střední škola technická, gastronomická  a automobilní Chomutov

Modernizace výuky oboru vzdělávání

40 000,-

Jiří Šedý, Kadaň                                  

Nejsem na světě sám – 9.ročník

3 000,-

Oblastní skupina agility Kadaň             

Kadaňský voříšek 2017

5 000,-

Taneční studio REFLEX, o.s., Kadaň     

Letní taneční soustředění 2017

47 000,-

ZO čes. odb. svazu sz. energetiků EPR

Cesta pohádkovým lesem 2017

10 000,-

Česká mažoretková federace, Postoloprty

MČR České Mažoretkové Federace

25 000,-

Český rybářský svaz                            

Čištění Nechranické přehrady

10 000,-

Okresní hosp. komora v Chomutově   

„Výstava vzdělávání 2018“

10 000,-

Okresní hosp. komora v Chomutově   

Technodays 2017

10 000,-

Historie a současnost Poohří, z.s.      

Historická konference Poohří 7

0,-

Krušnohorský autoklub Kadaň v AČR   

Závody slalomu minikár o pohár ČR

6 000,-

DGC Ultimo Kadaň z.s.                       

Mistrovství ČR v DiscGolfu

10 000,-

Adventor o.s., Praha 6                         

Putování 2017 – akce na osvětu autismu

5 000,-

Romana Parmová, Kadaň                       

Workshopy s fotografy v Šuplíku

0,-
Usnesení č. 20/2017 - 2. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny - 2. rozpočtové opatření.

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

v tis. Kč

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - Císařský den

0,00

100,00

100,00

reklama ČEZ, a.s. - Narozeniny Maxipsa Fíka

0,00

121,00

121,00

 

 

 

 

Dary

 

 

 

neinvestiční

0,00

550,00

550,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

příspěvek na výkon přenesené působnosti - KÚ

24 742,00

641,70

25 383,70

pěstounská péče - Úřad práce

2 640,00

8,00

2 648,00

Odborný lesní hospodář - KÚ

0,00

27,67

27,67

dotace hasiči - KÚ

0,00

600,00

600,00

MěSSS - KÚ

0,00

12 498,10

12 498,10

Ostatní

 

 

 

pojistné plnění

0,00

80,74

80,74

příspěvek z havarijní rezervy KÚ

0,00

1 716,49

1 716,49

ostatní příjmy

500,00

1 873,00

2 373,00

Celkem příjmy

335 683,80

18 216,70

353 900,50

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

112 758,91

 

112 758,91

Celkem financování

112 758,91

0,00

112 758,91

Celkem příjmy + financování

448 442,71

18 216,70

466 659,41

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

46 642,00

364,00

47 006,00

OON

3 700,00

200,00

3 900,00

sociální pojištění

12 753,00

90,00

12 843,00

zdravotní pojištění

4 600,00

50,00

4 650,00

platy - hasiči

0,00

335,80

335,80

OON - hasiči

0,00

150,00

150,00

sociální pojištění - hasiči

0,00

84,00

84,00

zdravotní pojištění - hasiči

0,00

30,20

30,20

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

nákup materiálu

1 150,00

100,00

1 250,00

poradenské a právní služby

430,00

70,00

500,00

opravy a údržba

700,00

70,00

770,00

údržba budov do 300 tis. Kč + revize

270,00

51,70

321,70

programové vybavení

280,00

100,00

380,00

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

programové vybavení

100,00

150,00

250,00

stroje, přístroje a zařízení

360,00

100,00

460,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

2 318,00

620,00

2 938,00

údržba sportovišť

1 260,00

300,00

1 560,00

vodní hospodářství

1 130,00

1 716,49

2 846,49

údržba zahrad Františkánského kláštera

200,00

20,00

220,00

Odborný lesní hospodář - dotace KÚ

0,00

27,67

27,67

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

regenerace MPR a MPZ

1 600,00

400,00

2 000,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

školství

 

 

 

údržba škol a školských zařízení

3 000,00

1 292,82

4 292,82

 

 

 

 

kultura

 

 

 

střecha Františkán

1 000,00

-250,00

750,00

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov a hřbitova

3 455,00

2 702,00

6 157,00

 

 

 

 

Odbor školství, kultury a sportu

 

 

 

Příspěvek - projekt "Děti na startu"

100,00

-58,00

42,00

Odbor sociálních věcí

 

 

 

pěstounská péče

2 640,00

8,00

2 648,00

Sanace rodiny - spoluúčast

0,00

25,00

25,00

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast

0,00

46,00

46,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

opravy a udržování

180,00

50,40

230,40

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

dotace KÚ

0,00

12 498,10

12 498,10

 

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

15 300,00

121,00

15 421,00

oživení náměstí

0,00

628,50

628,50

 

 

 

 

Sportovní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

9 750,00

470,00

10 220,00

 

 

 

 

Školská zařízení

 

 

 

2.ZŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

10,00

10,00

3.ZŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

15,00

15,00

1.MŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

19,00

19,00

3.MŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

19,00

19,00

4.MŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

19,00

19,00

6.MŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

30,00

30,00

9.MŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

19,00

19,00

10.MŠ

 

 

 

projekt "Děti na startu"

0,00

33,00

33,00

DDM

 

 

 

provoz

1 480,00

150,00

1 630,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

sportovní organizace

2 200,00

-200,00

2 000,00

ostatní organizace

650,00

-28,50

621,50

Atletika Kadaň - závod ve skoku o tyči

0,00

250,00

250,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

odvod za neplnění zam. zdrav. post.

200,00

-200,00

0,00

DPH

3 000,00

38,36

3 038,36

rezerva

19 273,25

-4 520,84

14 752,41

Celkem výdaje

448 442,71

18 216,70

466 659,41
Usnesení č. 21/2017 - OZV o omezení provozování některých hazardních her

Zastupitelstvo města schvaluje vydání nové Obecně závazné vyhlášky města Kadaně  č. 3/2017 o omezení provozování některých hazardních her.


Usnesení č. 22/2017 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2017 - na činnost

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací na činnost sportovním klubům na rok 2017 takto:


Sportovní klub

Disciplína

Částka (Kč)

činnost / energie

TJ DNT Kadaň z.s.

vodní slalom

55 000 / 48 000

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

rychlostní kanoistika

180 000 / 50 000

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.

karate

100 000 / 0

FBC DDM Kadaň

florbal

230 000 / 0

SK Kosagym Kadaň, z.s.

kickbox

100 000 / 0

FC BETIS KADAŇ

futsal

119 000 / 0

JUDO KADAŇ, z. s.

judo

110 000 / 0

Tenisový Klub KADAŇ, z.s.

tenis

100 000 / 180 000

ATLETIKA Kadaň z.s.

atletika

50 000 / 0

TJ Elektrárny Kadaň

kuželky

0 / 126 000

Nohejbalový klub Kadaň

nohejbal

0 / 39 000

TJ Elektrárny Kadaň

softball

0 / 0

Sportovní klub policie Kadaň, z.s.

fotbal, malá kopaná, šipky

0 / 27 000

 

Celkem činnost / energie

 

 

1 044 000 / 470 000

 

C E L K E M

 

 

1 514 000Usnesení č. 23/2017 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2017 - na projekt

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací na projekt sportovním klubům na rok 2017 takto:

Sportovní klub

Název akce

Částka

(Kč)

TJ DNT Kadaň z.s.

15. ročník „Memoriálu V. Fišera“

15 000

Spolek oddílů malé kopané Kadaň, z.s.

Malá kopaná v Kadani

10 000

Hnízdil Team z.s

Kadaňské xc okruhy

14 000

Hnízdil Team z.s.

Hasištejn Bike

13 000

Běžecký klub F - C Kadaň

15. ročník Zimního běžeckého poháru

15 000

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.

II. Národní pohár JKA seniorů a dorostenců

a II. kolo České národní ligy žáků JKA

20 000

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.

JKA Grand Prix Kadaň, Czech Republic

70 000

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.

Krajský přebor ústeckého svazu karate JKA

20 000

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.

Velká cena Klášterce nad Ohří

30 000

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

Memoriál Karla Leštiny

  4 000

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

46. ročník Kadaňského kilometru vodáků

7. ročník poháru Maxipsa Fíka

10 000

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.

4. ročník Kadaňský Drak,

Školní pohár dračích lodí

12 000

SK Kosagym Kadaň, z.s.

Bohemia Open - pořádání mezinárodního turnaje v městské sportovní hale

40 000

SK Kosagym Kadaň, z.s.

SK Kosagym Kadaň

- účast na Mistrovství světa 2017

30 000

SK Kosagym Kadaň, z.s.

Kadaň Open

- pořádání turnaje pro děti a začátečníky

25 000

FC BETIS KADAŇ

Mistrovství ČR ve futsale žen 2017

20 000

Klub biatlonu DDM Kadaň, p.s.

Regionální závod v letním biatlonu

  2 000

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kadaň

Jarní cena města Kadaně

  3 000

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kadaň

Letní cena města Kadaně

  3 000

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kadaň

Podzimní VC královského města Kadaně

  2 000

                                                  

C E L K E M

 

 

 358 000Usnesení č. 24/2017 - Zpráva o sportu ve městě za rok 2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o sportu ve městě za rok 2016.


Usnesení č. 25/2017 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ – manž. Michalovi, manž. Vaňasovi

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 10989/10  s manželi Michalovými dohodou ke dni 31.3.2017 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. M230/01/10 ke stejnému datu.


Usnesení č. 26/2017 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ – manž. Michalovi, manž. Vaňasovi

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manželi Vaňasovými na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/45, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/45 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.4.2017.


Usnesení č. 27/2017 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ– p. Jamečný, pí Kubová

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3203/N/99  s Romanem Jamečným,  dohodou ke dni 31.3.2017 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. M321/01/12 ke stejnému datu.


Usnesení č. 28/2017 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ č.– p. Jamečný, pí Kubová

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s pí Kubovou na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/10, příslušného podílu na společných částech domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.4.2017.

Usnesení č. 29/2017 - Prodej  par. č. 3513/53, ideál. 1/2  par. č. 3513/128,  ideál. 1/90 par. č. 3513/119, ideál. 1/90 par. č. 3513/125 a ideál. 1/90 par. č. 3507/4 v k.ú. Kadaň – p. Kott

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 3513/53, ideál. 1/2  par. č. 3513/128,  ideál. 1/90 par. č. 3513/119, ideál. 1/90 par. č. 3513/125 a ideál. 1/90 par. č. 3507/4 v k.ú. Kadaň p. u Kottovi za dohodnutou kupní cenu  1.682,- Kč.


Usnesení č. 30/2017 - Prodej  zahradní chatky  č.e. 7 stojící na par. č. 3065/17 o vým. 18 m2 v k.ú. Kadaň – p. Pixa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej zahradní chatky  č.e. 7 stojící na par. č. 3065/17 o vým. 18 m2 v k.ú. Kadaň p.Pixovi za dohodnutou kupní cenu  11.700,- Kč.


Usnesení č. 31/2017 - Prodej  zahradní chatky  č.e. 26 stojící na par. č. 3067 o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň – manž. Grunclovi

Zastupitelstvo města schvaluje prodej zahradní chatky  č.e. 26 stojící na par. č. 3067 o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň manž. Grunclovým za dohodnutou kupní cenu  6.160,- Kč.


Usnesení č. 32/2017 - Prodej  zahradní chatky  č.e. 1322  stojící na par. č. 3106/46 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň – p. Říha

Zastupitelstvo města schvaluje prodej zahradní chatky  č.e. 1322 stojící na par. č. 3106/46 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň  p. Říhovi za dohodnutou kupní cenu  15.800,- Kč.


Usnesení č. 33/2017 - Prodej  zahradní chatky  č.e. 1337 stojící na par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň – pí Ryčlová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej zahradní chatky  č.e. 1337 stojící na par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň  pí Ryčlové za dohodnutou kupní cenu  27.500,- Kč.


Usnesení č. 34/2017 - Prodej  zahradní chatky  č.e. 1323 stojící na par. č. 3126 o vým. 21 m2 v k.ú. Kadaň - manž. Tattermuschovi

Zastupitelstvo města schvaluje prodej zahradní chatky  č.e. 1323 stojící na par. č. 3126 o vým. 21 m2 v k.ú. Kadaň manž. Tattermuschovým za dohodnutou kupní cenu  19.950,- Kč.


Usnesení č. 35/2017 - Prodej  par. č. 2873/13 v k.ú. Kadaň – pí Šimůnková, p. Okrucký

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 2873/13 o vým. 379 m2 v k.ú. Kadaň  do podílového spoluvlastnictví pí Šimůnkové (ideální 1/2)  a p. Okruckému (ideální 1/2),  za dohodnutou kupní cenu  53.031,- Kč.


Usnesení č. 36/2017 - Záměr - prodej části par.č. 3460/155 o vým. 50 m2 v k.ú. Kadaň, ul. Javorová

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit  záměr obce  prodat část  par.č.  3460/155 v k.ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej).


Usnesení č. 37/2017 - Strážiště I - BJ -  úprava smlouvy č. 3210/N/99 (u  bud. kupujícího - doplnění o syna – podíl ideál. 1/2

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu  smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3210/N/99 uzavřené dne 06.09.2000 mezi Městem Kadaň a pí Farbárovou na BJ  formou uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ( změna budoucího kupujícího spočívající v rozšíření budoucího kupujícího  o syna p. R. Farbára v podílu ideál. 1/2   na základě žádosti budoucího kupujícího - matky).


Usnesení č. 38/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková metoda

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min. 15 dnů  na úřední  desce  MěÚ  záměr  obce    prodat   pozemek   par. č.  2880/8   o   vým.    4 469 m2  v   k.ú.  Kadaň   za   minimální   kupní   cenu 1 905 690,-Kč (vč. DPH) formou obálkové metody za níže uvedených podmínek (daná omezení pro využití plochy) :   
- dle ÚPD je pozemek situován na ploše BI – bydlení v RD 
- nachází se limity omezující využití území  (jde o  výškově rozdílný terén - z části nezastavitelná    plocha, možnost sesuvu půdy -  ztížené      zakládání pozemku pro záplavové území, pozemek    není napojen na inženýrské sítě)    
-  inf :  v ceně jsou v souladu s usnesením ZM  promítnuty náklady za GP, ZP i výše 21 % DPH –nutné u stavebního pozemku


Usnesení č. 39/2017 - Prodej par. č. 751/24 v k.ú. Prunéřov - chatová osada / pí Červená

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku par. č. 751/24 o vým. 92 m2 v k.ú. Prunéřov  za  dohodnutou   kupní  cenu 15 160,-Kč  do  vlastnictví pí Červené.


Usnesení č. 40/2017 - Prodej par. č.  268/346 v k.ú. Tušimice - chatová osada / manž. Kačeriakovi

Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku par. č. 268/346 o vým. 76 m2 v k.ú. Prunéřov  za  dohodnutou   kupní  cenu 17 458,-Kč  do  vlastnictví SJM –manž.  Kačeriakovým. 


Usnesení č. 41/2017 - Předkupní právo města k p.č. 147/10 v k.ú. Prunéřov (ČR –ÚZSVM)

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva města k p.č. 147/10 v k.ú. Prunéřov na základě žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


Usnesení č. 42/2017 - Získání p.č. 406/2 a 406/3 v k.ú. Úhošťany od SPÚ – ČR

Zastupitelstvo města neschvaluje převod p.č. 406/2 a p.č. 406/3 v k.ú. Úhošťany z vlastnictví SPÚ – ČR do vlastnictví města.


Usnesení č. 43/2017 - Změna zřizovací listiny MěSSS Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny Městské správy sociálních služeb Kadaň.


Usnesení č. 44/2017 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zpávu Městské policie Kadaň a Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2016.


Usnesení č. 45/2017 - Převod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Zastupitelstvo města schvaluje převod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z organizace město Kadaň - městský úřad se sídlem Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1 IČ: 00261912 – odbor školství, kultury a sportu v počtu 4 zaměstnanců na organizaci města Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace se sídlem Čechova 147, Kadaň, IČ: 75110245 od 1.7.2017, zbývající pracovněprávní vztahy pracovníků odboru školství, kultury a sportu budou převedeni na odbory městského úřadu Kadaň.


Usnesení č. 46/2017 - OZV o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 4/2017, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti