ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 25. schůze RM 19.ledna 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 1/2017 - Valná hromada KT Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň  a.s.  změnu stanov společnosti dle předloženého znění. ( Změna v čl.II předmět podnikání, kde došlo k rozšíření o živnost řemeslnou, Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení)


Usnesení č. 2/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č.1024/2016, které trvá.


Usnesení č. 3/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o projednání záměru zřízení stacionárního hospice v Kadani Zastupitelstvem Ústeckého kraje.


Usnesení č. 4/2017 - Zpráva o zdravotnictví ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o zdravotnictví ve městě a připravovaných změnách.


Usnesení č. 5/2017 - Žádost Nemocnice Kadaň, s.r.o. o dotaci na investice

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení žádosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. o individuální dotaci ve výši 6.000.000,- Kč na investice do movitého a nemovitého majetku dle rozpisu v žádosti.


Usnesení č. 6/2017 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Základní školu a mateřskou školu při nemocnici, Chomutovská 1289, Kadaň.


Usnesení č. 7/2017 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Základní uměleckou školu Klementa Slavického, J. Švermy 474, Kadaň.


Usnesení č. 8/2017 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Mateřskou školu, ul. Na Podlesí 1481, Kadaň.


Usnesení č. 9/2017 - Smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2017

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2017 ve výši 4.300.000 Kč pro Nemocnici Kadaň, s.r.o. na provoz v souladu s usnesením zastupitelstva č. 157/2016 dne 15.12.2016.


Usnesení č. 10/2017 - Smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2017

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2017 ve výši 12.000.000 Kč pro Nemocnici Kadaň, s.r.o. na mzdy v souladu s usnesením zastupitelstva č. 157/2016 dne 15.12.2016.


Usnesení č. 11/2017 - Smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2017

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017 ve výši 282.000 Kč pro Atletiku Kadaň z.s. na doskočiště se stojany pro skok o tyči v souladu s usnesením zastupitelstva č. 157/2016 dne 15.12.2016.


Usnesení č. 12/2017 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017 pro společnost Nemocnice Kadaň s.r.o., se sídlem Kadaň, Golovinova 1559, PSČ 432 01, IČO 25479300.


Usnesení č. 13/2017 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb, se sídlem Věžní 958, PSČ 432 01, IČO 65642481.


Usnesení č. 14/2017 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, Čechova 147, PSČ 432 01, IČO 75110245.


Usnesení č. 15/2017 - Žádost SK Kadaň - hokej, z.s. o dotaci na mzdy

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení žádosti SK Kadaň - hokej, z.s. o individuální dotaci ve výši 225.000,- Kč na mzdy za 12/2016 vyplacené v lednu 2017.


Usnesení č. 16/2017 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové změny – 1. rozpočtové opatření včetně navržených úprav.


Usnesení č. 17/2017 - Zpráva o vymáhání pohledávek v roce 2016

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o vymáhání pohledávek v roce 2016.


Usnesení č. 18/2017 - Plán investiční výstavby pro rok 2017

Rada města bere na vědomí plán investiční výstavby pro rok 2017.


Usnesení č. 19/2017 - Výstavba okružní křižovatky ul. Kpt. Jaroše, 1. máje a Poštovní

Rada města bere na vědomí informaci o návrhu projektu na akci „Výstavba okružní křižovatky – ulice Kpt. Jaroše, 1. máje a Poštovní“ a  u k l á d á    předložit návrh na řešení křižovatky bez kruhového objezdu s důrazem na bezpečnost chodců a výjezd z ulice Poštovní do ul. Kpt. Jaroše.


Usnesení č. 20/2017 - Kadaň - oprava ulice Školní

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – oprava ulice Školní“:

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – 
  Strašnice
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
 3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
4.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
5.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 21/2017 - Kadaň - parkoviště ul. Bystřická a oprava povrchů - 1. etapa

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – parkoviště ul. Bystřická a oprava povrchů - 1 etapa“:

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – 
  Strašnice
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
4.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
5.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 22/2017 - Vybudování nového chodníku podél oplocení 4. MŠ

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – parkoviště ul. Bystřická a oprava povrchů - 1 etapa“:

1.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
2.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 23/2017 - Kadaň - vybudování nového chodníku od PČR k Shell

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - vybudování chodníku od PČR k Shell":

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – 
  Strašnice
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
4.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
5.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 24/2017 - Kadaň - oprava cesty k zahrádkám pod vodárnou

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby  "Kadaň - oprava cesty k zahrádkám pod vodárnou":

1.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 25/2017 - Kadaň - chodník Vinohrady

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - chodník Vinohrady“:

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – 
  Strašnice
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
4.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
5.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 26/2017 - Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň “ a  r u š í zadávací řízení na veřejnou zakázku.


Usnesení č. 27/2017 - Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň

Rada města ukládá připravit návrh nového mobiliáře v ulici Jana Švermy v Kadani ve spolupráci s Mgr. Ing.arch. Zdeňkem Černým a NPÚ a tento návrh předložit do únorové rady města.


Usnesení č. 28/2017 - Regenerace veřejného prostranství návsi v Úhošťanech

Rada města schvaluje uzavření předloženého návrhu Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro 1. a 2. etapu  "Regenerace veřejného prostranství návsi v Úhošťanech" s firmou MgA. ing. arch. Michal Fišer, IČ 67215254, 152 00 Praha 5 – Smíchov


Usnesení č. 29/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 437 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úplatu ve výši  100,- Kč  bez DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč bez DPH (výsledná částka bude dodaněna platnou sazbou DPH), ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940.


Usnesení č. 30/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 210/1 v k.ú. Prunéřov za jednorázovou úplatu ve výši  5.790,- Kč  bez DPH (k náhradě bude připočtena platná sazba DPH), ve prospěch ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4,  Duhová 2/1444.


Usnesení č. 31/2017 - Návrh na ukončení Nájemní smlouvy  č. 12961/15 dohodou

Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 12961/15 s p. Nackem, Kadaň dohodou ke dni 31.1.2017.


Usnesení č. 32/2017 - Záměr – převod práv a závazků, strážiště I – BJ č. 1864/9

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat  bytovou jednotku č. 9 v čp. 1864 stojícím na par. 2953/45, příslušný podíl na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/45 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 33/2017 - Záměr - Strážiště I - BJ 1878/3 -  úprava u  bud. kupujícího ( doplnění o syna – podíl ideál. 1/2)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce upravit  smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 3132/N/99 uzavřené dne 01.10.2004 na BJ 1878/3 formou dodatku č.1( změna budoucího kupujícího spočívající v rozšíření o syna v podílu ideál. 1/2   na základě žádosti budoucího kupujícího - matky).


Usnesení č. 34/2017 - Pronájem pozemků ul. Věžní - p.č. 2419,2421,2422, 2425 v k.ú. Kadaň

Rada města odkládá projednání uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.č. 2419, 2421, 2422, 2425 v k.ú. Kadaň v areálu Domova pro seniory za podmínek stanovených Konventem sester alžbětinek v Praze z důvodu doplnění potřebných informací.


Usnesení č. 35/2017 - Informace k pozemkům skateboardového hřiště v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu převod pozemků formou směny a to  p.č. 2258/19 a p.č. 2258/2 v k.ú. Kadaň (Ústecký kraj)  za pozemky p.č. 2258/18, p.č. 3345/15, p.č. 3400/5, p.č. 3400/12, p.č. 3419/3, p.č. 3419/26, p.č. 3419/39, p.č.  3419/45 v k.ú. Kadaň (Město Kadaň)  s tím, že obě strany jsou směnou pozemků vyrovnány a nepožadují případný doplatek.


Usnesení č. 36/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v Prunéřově s: Teurovou.


Usnesení č. 37/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v Prunéřově s: Noskovou.


Usnesení č. 38/2017 - Přidělelní standardního bytu, s jistotou

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1, ul. Žitná v Kadani s: Bryczem.


Usnesení č. 39/2017 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti, ul. Tyršova v Kadani s: pí Dolanskou a p. Dolanským.


Usnesení č. 40/2017 - Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 41/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 01. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+2, ul. Golovinova v Kadani s p. Kvasnovským.


Usnesení č. 42/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 01. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+1, ul. Golovinova v Kadani s p. Cickem.


Usnesení č. 43/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 01. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+1, ul. Věžní v Kadani s pí Šilhavou.


Usnesení č. 44/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 31. 01. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+2, ul. Věžní v Kadani s pí Šimůnkovou.


Usnesení č. 45/2017 - Výpověď z nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby ul. Golovinova v Kadani o velikosti 1+1 s p. Pražákem .


Usnesení č. 46/2017 - Nezákonný postup nájemce startovacího bytu BJ č. 1349/007

Rada města ukládá projednat s právníkem města řešení nezákonného jednání nájemce startovacího bytu v čp. 1349/007, ul. Golovinova, Kadaň ve věci neoprávněného pronajímání bytové jednotky v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou s městem Kadaň.


Usnesení č. 47/2017 - Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 1841, Kadaň

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: „Oprava krytiny střechy bytového domu ul. Dvořákova č. p. 1841, Kadaň“:
 
1. FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
2. PETROM STAVBY s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
3. Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
4. Jan Perout - HP STAV, Zahradní 41, 431 63 Perštejn


Usnesení č. 48/2017 - Oprava prejzové krytiny střechy věže Hradu ul. Tyršova č. p. 134, Kadaň

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: „Oprava prejzové krytiny střechy věže Hradu ul. Tyršova č. p. 134, Kadaň“:

1. STRIX Chomutov a. s., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
2. PETROM STAVBY s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
3. Střechy VRŇATA & ŽÁČIK s r.o., Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
4. FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
5. Jan Perout - HP STAV, Zahradní 41, 431 63 Perštejn
6. RN STŘECHY, Červenohrádecká 1222, 431 11 Jirkov
7. Dalibor Vopat, Červenohrádecká 352, 431 11 Jirkov
8. Prourban s.r.o., Palackého 42, 431 51 Klášterec nad Ohří
9. STŘECHY PS  s.r.o., Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 49/2017 - Centrum sociálních služeb Prunéřov 377 - plnění indikátorů

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění indikátorů při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov 377


Usnesení č. 50/2017 - Stanovisko obce k Doplatku na bydlení

Rada města souhlasí s tím, aby Krajská pobočka úřadu práce v Ústí nad Labem určila, že za osobu užívající byt považuje pana Ondo, , který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení KORDY, Kadaň, Klášterecká 1484.


Usnesení č. 51/2017 - Převod majetku - Azylový byt

Rada města schvaluje převod stávajícího zařízení Azylového bytu z majetku MěSSS Kadaň do vlastnictví města dle přiloženého seznamu


Usnesení č. 52/2017 - Realizace programu „Prevence kriminality 2017“

Rada města schvaluje realizaci Programu prevence kriminality obce na rok 2017, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 50.000 Kč, která byla schválena zastupitelstvem města dne 15.12.2016 usnesením č. 157/2016


Usnesení č. 53/2017 - Navýšení počtu zaměstnanců OSVaZ

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru SVaZ o 1 osobu od 1.2.2017 na dobu neurčitou pro agendu veřejného opatrovnictví


Usnesení č. 54/2017 - Komunitní plán sociálních služeb 2017 – 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb na roky 2017 - 2020 pro města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty s navrženými úpravami a ukládá navržené úpravy projednat s městy Klášterec a Vejprty.


Usnesení č. 55/2017 - Vzdání se funkce ředitelky MŠ Kadaň, ul. Na Podlesí 1481

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Kadaň, Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, paní Stanislavy Zelenkové ke dni 31. 7. 2017.


Usnesení č. 56/2017 - Vyhlášení textu pro konkurzní řízení

Rada města schvaluje předložené požadavky pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky: Mateřská škola Kadaň, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace


Usnesení č. 57/2017 - Souhlas s přijetím finančního daru - MŠ O. Havlové

Rada města schvaluje přijetí  finančního daru ve výši 100.000,- Kč od JIRKOVSKÁ IZOLAČNÍ s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 pro Mateřskou školu Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581 na nákup pomůcek a vybavení mateřské školy, nebo na vzdělávací či sportovní aktivitu dětí v rámci programu MŠ.


Usnesení č. 58/2017 - Souhlas k uzavření smlouvy na finanční dar

Rada města schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289, okr. Chomutov v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ ve školním roce 2016/2017 ve výši 2.415,- Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka školy v období od 20. 1. 2017 do 30. 6. 2017.


Usnesení č. 59/2017 - Anketa "Talent roku 2016"

Rada města bere na vědomí návrhy nominovaných žáků 7. ročníku ankety "Talent roku 2016" a    u d ě l u j e    prestižní ocenění v kategorii:
a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka) 
    - Štěpánka Krchníková
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera) 
     - Jakub Jan Fiala
     - Ondřej Kočan


Usnesení č. 60/2017 - Dodatek k rámcové smlouvě č. 3/2008

Rada města schvaluje předložený dodatek č. 3 k rámcové smlouvě č. 3/2008 o dodávce zahradnických a údržbových prací mezi Kulturním zařízením Kadaň, p. o. a Josefem Zalabákem, Klášterec nad Ohří.


Usnesení č. 61/2017 - Smlouva o nájmu pódia ze zahrad Františkánského kláštera - KZK, p. o.

Rada města schvaluje předložený návrh smlouvy o nájmu pódia ze zinkových profilů včetně zastřešení ze zahrad Františkánského kláštera mezi Kulturním zařízením Kadaň, p. o., Čechova 147, 432 01 Kadaň a Gymnáziem Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace.


Usnesení č. 62/2017 - Úprava zeleně kruhového objezdu u průmyslové zóny Královský vrch v Kadani

Rada města schvaluje předložený návrh „Úprava zeleně kruhového objezdu u průmyslové zóny Královský vrch v Kadani" pouze za podmínky úhrady částky ve výši 14.191,62 Kč Ústeckému kraji na vratku dotace.


Usnesení č. 63/2017 - Návrh firem k obeslání na realizaci akce „letničkové záhony na kruhovém objezdu u MŠ Olgy Havlové a v Jungmannově ulici v Kadani “

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „letničkové záhony na kruhovém objezdu u MŠ Olgy Havlové a v Jungmannově ulici v Kadani“:

1.Studený s.r.o., Tušimice 27, 432 01 Kadaň. IČO 25494228
2.Marek Čepelák, Věžní 719, 432 01 Kadaň, IČO 63165902
3.Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Jitřní 1951, 432 01 Kadaň, IČO 27262588
4.Technické služby Kadaň s.r.o., Polní 1900, 432 01 Kadaň, IČO 25441094
5.TENEBRIS s.r.o., Úhošťany 65, 432 01 Kadaň, IČO 02177463


Usnesení č. 64/2017 - Návrh firem k obeslání na realizaci akce „údržba zeleně, vodních atrakcí a herních prvků na nábřeží Maxipsa Fíka I.“

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „údržba zeleně, vodních atrakcí a herních prvků na nábřeží Maxipsa Fíka I.“:

1.Marek Čepelák, Věžní 719, 432 01 Kadaň, IČO 63165902
2.Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Jitřní 1951, 432 01 Kadaň, IČO 27262588
3.Technické služby Kadaň s.r.o., Polní 1900, 432 01 Kadaň, IČO 25441094
4.J. Zalabák – údržba zeleně s.r.o., Říční 765, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 
  04946081
5.TENEBRIS s.r.o., Úhošťany 65, 432 01 Kadaň, IČO 02177463


Usnesení č. 65/2017 - Výstavba fitness parku u Sportovní haly v Kadani

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci fitness parku za sportovní halou v Kadani:

1)Work4out industries, LLAMARO s.r.o., Komenského 325, Doudleby nad Orlicí 517 41, 
  IČO 28764307
2)Colmex s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 29037221
3)WORKout CLUB PARKS s.r.o., Kuchnova 183/4, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČO 
  03885224
4)Neuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00 Praha – Czech Republic, IČO 01688260


Usnesení č. 66/2017 - Schválení dodatků ke smlouvám o údržbu zeleně ve městě

Rada města schvaluje dodatky k následujícím smlouvám o údržbě zeleně ve městě.

1.Dodatek č.3 k rámcové smlouvě číslo MAJ/4455/DP/2002 
2.Dodatek č.3 k rámcové smlouvě číslo MAJ/4456/DP/2002
3.Dodatek č.2 k rámcové smlouvě číslo 9358/07


Usnesení č. 67/2017 - Integrovaný dopravní systém

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o posouzení zařazení města Kadaně do integrovaného dopravní systému Ústeckého kraje a zařazení města Kadaně do integrovaného systému odkládá do doby plného provozu systému v Ústeckém a Karlovarském kraji.


Usnesení č. 68/2017 - Žádost o pořádání automobilové soutěže - Rally Most 2017

Rada města projednala žádost o povolení pořádání automobilové soutěže Rally Most 2017 3.6.2017 a uděluje pořadateli souhlas s pořádáním automobilových závodů v uvedené době s podmínkou předložení plánu opatření k zajištění bezpečnosti v průběhu konání závodů.


Usnesení č. 69/2017 - Plán práce komisí a výborů 2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložený plán práce výborů zastupitelstva města pro rok 2017.


Usnesení č. 70/2017 - Plán práce komisí a výborů 2017

Rada města schvaluje předložený plán práce komisí rady města pro rok 2017.


Usnesení č. 71/2017 - Žádost o použití znaku města

Rada města schvaluje udělení souhlasu s užíváním jména a znaku města Kadaně pro Mateřskou školu Olgy Havlové, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 581, 432 01 Kadaň v rámci 19. ročníku Festivalu mateřských škol "Mateřinka 2017".


Usnesení č. 72/2017 - Navýšení počtu zaměstnanců OVV

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru vnitřních věcí - úsek přestupků o 1 zaměstnance - administrativní pracovník od 1.2.2017.


Usnesení č. 73/2017 - Mimořádná rada - 9.2. 2017

Rada města schvaluje svolání mimořádné rady města dne 9.2. 2017 od 14.00 hod.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti