ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Chcete požádat o vydání nového řidičského průkazu?


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM


Chcete požádat o vydání řidičského průkazu?


Co musíte předložit?

· Doklady stanovené zákonem (musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii)
. O vydání nebo provedení změny musí požádat držitel řidičského oprávnění osobně
. Platný občanský průkaz: - při změně potvrzením o změně + OP
- při ztrátě či odcizení OP - potvrzení + platný cestovní pas           


K vydání prvního ŘP -  po zkouškách z odborné způsobilosti v AŠ:
· OP
· 1 x fotografie /35 x 45 mm/
· 50,- Kč v hotovosti
 
K vydání ŘP - rozšíření řidičského oprávnění po zkouškách z odborné způsobilosti v AŠ:
· OP
· dosavadní ŘP
· 1 x fotografie
· 50,-Kč v hotovosti

K  povinné výměně ŘP při změně údajů: (např. změna příjmení, jména, trvalého pobytu, získání titulu, apod.)
· OP
· doklad o provedené změně
· 1 x fotografie
· 50,-Kč  v hotovosti
 
K  vydání ŘP náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený ŘP:
· na základě záznamu o ohlášení události, nebo úředního záznamu Policie ČR
· OP
· 1 x fotografie
· 50,- Kč v hotovosti
 
K vydání ŘP  z důvodu konce platnosti dle zákona č.361/2000 Sb.
· OP
· 1 x fotografie
· dosavadní ŘP
· tato výměna je bezplatná
 
 
K vydání ŘP výměnou  za řidičský průkaz vydaný cizím státem, nebo státy Evropských společenství,  nebo Evropského sdružení volného obchodu  (EFTA)
· průkaz totožnosti
· ŘP, nebo MŘP  vydaný cizím státem
· 1 x fotografie
· 50,- Kč v hotovosti 
· při této výměně ŘP, doporučujeme věc projednat  individuálně
Pokud ŘP vydaný cizím státem neodpovídá vzoru podle Přílohy 6 Úmluvy o silničním provozu, Vídeň 1968, nelze jej vyměnit za ŘP.            
 

Žádosti se již nevyplňují, jsou vytisknuty počítačem.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti