ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Městský úřad » Organizační struktura » Stavební úřad

Stavební úřad


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 15
Vedoucí odboru - Ing. Milan Pikl

  • územně plánovací informace
  • územní řízení
  • ohlašování staveb
  • stavební řízení
  • kolaudace staveb, kolaudační souhlas
  • kontrolní prohlídky staveb
  • odstra ňování staveb, terénních úprav a zařízení
  • řešení přestupků a správních deliktů proti ustanovení stavebního zákona

Telefonní seznam odboru - Stavební úřad

Vedoucí­ odboru

Ing.

Pikl Milan


vedoucí odboru
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 36
tel.: +420 474 319 535
email: milan.pikl@mesto-kadan.cz

Povolování­ staveb, změny, ohlášení­

Ing.

Dlugošová Zuzana


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří:
tel.: +420 474 319 536
email: zuzana.dlugosova@mesto-kadan.cz

Klímová Jiřina


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 40
tel.: +420 474 319 536
email: jirina.klimova@mesto-kadan.cz

Moravčíková Věra


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 38
tel.: +420 474 319 538
email: vera.moravcikova@mesto-kadan.cz

Nestlerová Veronika


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 38
tel.: +420 474 319 542
email: veronika.nestlerova@mesto-kadan.cz

Šebek Petr


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 41
tel.: +420 474 319 541
email: petr.sebek@mesto-kadan.cz

Počet přiložených dokumentů: 15


Ohlášení odstranění


Dokument typu: Jiný druh...

Oznámení změny v užívání stavby


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o povolení předčasného užívání stavby


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu


Dokument typu: Jiný druh...

Oznámení o užívání stavby


Dokument typu: Jiný druh...

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o stavební povolení


Dokument typu: Jiný druh...

Ohlášení stavby


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o územní souhlas


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území


Dokument typu: Jiný druh...

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby


Dokument typu: Jiný druh...
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti