ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Odbor dopravy (OD)


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 28
Vedoucí odboru - ing. Jiří Pazdera

  • registrace vozidel (registrace, dovozy a přestavby vozidel)
  • zkušební komisař (autoškoly)
  • přestupky na úseku dopravy
  • řidičské průkazy (vydávání včetně mezinárodních, změny údajů)
  • silnice (zvláštní užívání "překopy, uzavírky, sjezdy" , speciální stavební úřad, dopravní značení)
  • doprava (MHD, TAXI, profesní průkazy)
  • místní komunikace (dopravní značení, zábory - reklamy,předzahrádky )

Telefonní seznam odboru - Odbor dopravy

Vedoucí­ odboru, taxi, autoškoly, zkušební­ komisař

Ing.

Pazdera Jiří


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 600
email: jiri.pazdera@mesto-kadan.cz

Evidence řidičů, přestupků

Beránková Pavlína


Evidence řidičů
Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 2
tel.: +420 474 319 606; FAX 474 319 609
email: pavlina.berankova@mesto-kadan.cz

Koblischke Zbyněk


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 1
tel.: +420 474 319 609; FAX 474 319 609
email: zbynek.koblischke@mesto-kadan.cz

Registrace vozidel

Lišková Hana


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 5
tel.: +420 474 319 607
email: hana.liskova@mesto-kadan.cz

Němečková Martina


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 4
tel.: +420 474 319 604
email: martina.nemeckova@mesto-kadan.cz

Ponrtová Miroslava


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 5
tel.: +420 474 319 608
email: miroslava.ponrtova@mesto-kadan.cz

Říha Milan


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 4
tel.: +420 474 319 605
email: milan.riha@mesto-kadan.cz

Speciální­ stavební­ úřad, pozemní­ komunikace

Pallayová Jana


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 610
email: jana.pallayova@mesto-kadan.cz

Autoškoly, zkušební­ komisař

Sedláček Miroslav


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 23
tel.: +420 474 319 602
email: miroslav.sedlacek@mesto-kadan.cz

Taxi, autoškoly, zkušební­ komisař

Dopravní­ značení­, stání­ pro invalidy, mí­stní­ komunikace

Ing.

Slunečková Reli


Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 25
tel.: +420 474 319 603
email: reli.sluneckova@mesto-kadan.cz

Odbor dopravy (OD)

Holasová Dana


Podatelna
Budova: Městský úřad - Knihovna - č.dveří: 3
tel.: +420 474 319 622
email: dana.holasova@mesto-kadan.cz

Počet přiložených dokumentů: 28


Dokument typu MS Word

Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení předčasného užívání stavby


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o dodatečné povolení stavby


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o vydání průkazu způsobilosti řidiče taxislužby


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Oznámení změn provozování taxislužby


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Oznámení změny vozidel – odhlášení TAXI


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Oznámení zahájení provozování taxislužby


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o přidělení evidenčního čísla na vozidlo taxislužby


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o stavební povolení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Povolení výroby/ přestavby jednotlivého vozidla


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu MS Word

Povolení zvláštního užívání komunikace


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o vyhraz. park. místo pro ZTP - silnice II. a III. tř.


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o vyhraz. park. místo pro ZTP - místní komunikace.doc


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o připojení ke komunikaci


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení výjimky z provozu na pozemních komunikacích


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace / chodníku


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti