ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 50
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů
  • státní správa lesů, myslivost a rybářství (lovecké a rybářské lístky,honitby)
  • odpadové hospodářství, ochrana přírody
  • vodní hospodářství a zemědělství (vodoprávní povolení)
  • ochrana zemědělského půdního fondu (odnímání pozemků,registrace zemědělských podnikatelů)
  • ochrana ovzduší
  • rostlinolékařská péče
  • ochrana zvířat proti týrání

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.

Telefonní seznam odboru - Odbor životního prostředí

Vedoucí­ odboru

Ing.

Frajt Jiří


Vedoucí odboru
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 15
tel.: +420 474 319 553
email: jiri.frajt@mesto-kadan.cz

Myslivost, odpadové hospodářství­ a správa městských lesů

Brouček Václav


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 24
tel.: +420 474 319 560
email: vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Správa veřejné zeleně a zábory

Ing.

Jancák Miroslav


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 18
tel.: +420 474 319 557
email: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Vodní­ hospodářství­, ochrana vod a lovecké lí­stky

Ing.

Kalčík Michal


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 558
email: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

Evidence zeměděl.podnikatelů, rybářské lí­stky

Slavíková Eliška


ochrana zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a ochrana vod,souhrnná a koordinovaná vyjádření, evidence zemědělských podnikatelů
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 19
tel.: +420 474 319 559
email: eliska.slavikova@mesto-kadan.cz

Ochrana ovzduší­ a lesní­ hospodářství­

Bc.

Krupička Zdeněk


Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 20
tel.: +420 474 319 561
email: zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz

Ochrana pří­rody a krajiny

Ing.

Čermák Petr


Referent ochrany přírody a krajiny, rybářské lístky
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 17
tel.: +420 474 319 556
email: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Odpadové hospodářství­, administrativa

Fialová Dana


E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa
Budova: Městský úřad - Radnice - č.dveří: 16
tel.: +420 474 319 552
email: dana.fialova@mesto-kadan.cz

Počet přiložených dokumentů: 50


Dokument typu MS Word

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Textový dokument

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Dokument typu MS Word

Platné znění části vyhlášky č. 432/2001 Sb


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu Adobe Reader

Dětská hřiště v Kadani - mapa


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Volný pohyb psů po Kadani - mapa


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Správci zeleně v Kadani - mapa


Dokument typu: Adobe Reader
Textový dokument

žádost o povolení k užívání vodních děl


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)


Dokument typu: Textový dokument
Dokument typu MS Word

Žádost o vyjádření


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o vydání loveckého lístku


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení odběru ornice


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003

Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu


Dokument typu: Jiný druh...
Textový dokument

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o stavební povolení k vodním dílům


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Dokument typu Adobe Reader

Žádost o vydání rybářského lístku


Dokument typu: Adobe Reader
Dokument typu Adobe Reader

Application form for Issue of Fishing Permit-Antrag zur Ausstellung eines Angelscheins


Dokument typu: Adobe Reader
Textový dokument

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění


Dokument typu: Textový dokument
Dokument typu MS Word

oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Změna v evidenci zemědělského podnikatele


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu Adobe Reader

Výsadba stromů 2011


Dokument typu: Adobe Reader
Textový dokument

žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

ohlášení


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

oznámení o užívání stavby vodního díla


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o vyjádření


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o udělení souhlasu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Textový dokument

žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu


Dokument typu: Textový dokument
Dokument typu MS Word

Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu


Dokument typu: Jiný druh...
Dokument typu MS Word

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti