Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Investiční výstavba pro rok 2018

Veřejné prostranství Úhošťany – Architekt Fišer v prosinci odevzdal hrubopis projektové dokumentace pro stavební povolení na první dvě etapy realizace. V prosinci 2017 bylo také vydáno územní rozhodnutí na tyto dvě etapy. Předpoklad zahájení realizace první etapy je duben 2018. Dále bylo požádáno o územní rozhodnutí na nové veřejné osvětlení v obci, které bude vybudováno zároveň s realizací uložení kabelů ve správě ČEZ Distribuce a.s. do země. Předpoklad zahájení realizace ze strany ČEZ Distribuce a.s. je podzim 2018. Součástí akce je i umístění chrániček pro budoucí možné napojení KT Kadaň a.s.

Parkány – Architekt Uhlík odevzdal dokumentaci pro stavební povolení na první etapu realizace (od barbakánu po hrad). Po odevzdání dokumentace pro provedení stavby bude vyhlášena soutěž. Součástí akce je odvodnění této části hradeb tak, aby již nezatékalo do hradebních zdí (projektoval ing. Růžička) a povrchová voda bude odváděna chrliči z hradeb ven a do stávající kanalizace. V rámci akce bude nahrazen kamenný chodník mlatovým povrchem, bude vybudováno „pobytové podium“, fontána na náměstíčku a revitalizace zeleně.

Druhou akcí na parkánech je oprava parapetů na zdech v okolí bývalé restaurace Bašta, oprava spárování a na části zdi nad Kotvou. Jedná se o opatření na základě posudku firmy MURUS. Tato akce bude zrealizována tak, aby nenarušila turistickou sezónu.

 

Chodníky a komunikace

 

·      Parkoviště v ul. Věžní – 1. Etapa – rozšíření parkovacích ploch v ul. Věžní před čp. 1391 a obnova chodníků v první etapě.

·     Revitalizace sídliště D – 1. etapa – revitalizace veřejných prostor na základě studie architektky Maninové, která byla dvakrát projednána s veřejností. 1. etapa zahrnuje tzv. „psí louku“, prostor před vstupem do 5. ZŠ a nevyužívané hřiště pod budovou výměníku.

·      Oprava cyklostezky Ohře -  oprava cyklostezky podél Ohře od Zásady po Suchý důl, kde dochází k odplavování povrchu a podloží.

·      Cyklostezka Libouš – oprava povrchu cyklostezky v Prunéřově. Současný povrch neumožňuje bezpečnou jízdu po cyklostezce, která vede k elektrárně a do chatové oblasti a nově navazuje na budovanou významnou cyklostezku Prunéřov – Černovice. Stávající povrch bude upraven a položen asfaltový koberec v š. 2,5 m.

 

 

Školství – údržba

 

1. MŠ – výměna dvou plynových kotlů, konvektomat, oprava brouzdaliště

3. MŠ  - snížení stropů dvou tříd vč. nového osvětlení, oprava podlahy v kotelně

4. MŠ  - odstranění průsaku vody do suterénu, rekonstrukce přípravny jídel, PVC do čtyř učeben

6. MŠ – oprava el. rozvaděče a zabezpečení objektu, výměna dlažby ve vstupu

9. MŠ – oprava oplocení, výměna dlažby v 2. NP, výměna oken v pavilonu B

10. MŠ – zastínění pískoviště, úprava ploch u zahradního domku

 

1. ZŠ – oprava podlahy a stěn v budově B, oprava šaten v 1. NP

2. ZŠ – oprava dlažby v 1. NP, výměna okapních žlabů 2. etapa

3. ZŠ – světlovody ve 3 učebnách, oprava fasády družiny, oprava WC v TV, elektroinstalace

5. ZŠ – oprava podlahy v pavilonu D v 2. NP, oprava schodiště ve dvoře, oprava asfaltů ve dvoře areálu

 

DDM Šuplík – zateplení krčku, oprava vstupu do budovy

 

Kultura, památky

Františkánský klášter – postupná oprava oken kláštera, oprava zídek

Oprava fasády kostelíku Stětí – oprava fasády kostelíku Stětí dle návrhu pana Andrleho a odsouhlaseného NPÚ

 

Budovy města

 

      Sportoviště

Skatepark – po zrušení výběrového řízení v roce 2017 došlo k přepracování projektové dokumentace. Realizace akce podle nové PD by měla začít v březnu a oproti původnímu návrhu dojde k úspoře cca 1,5 milionu korun.

TJ Úhošťany  - vybudování kanalizace a odpadní jímky pro budovu TJ Úhošťany

Hokejbal – vybudování zastřešení střídačekVypracoval: Jan Šerák 8. 1. 2018