Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR - informace

vloženo: pondělí - 4. červen 2018 v 14:29 * vložil: Jarmila Machová
staženo: pondělí - 31. prosinec 2018 v 14:29

Volby do zastupitelstev obcí

a Senátu Parlamentu ČR

5. a 6. října 2018

 

přílohy:

- seznam obcí a jejich registrační úřady

stanovený počet budoucího zastupitelstva

 přehled stanovených počtů budoucího zastupitelstva spádových oobcí 

- potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů 

- Informace o počtu a sídle volebních okrsků

- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

- telefonní spojení do volebních okrsků

- oznámení o době a místu konání voleb

žádost o voličský průkaz pro volby do senátu

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Chbany

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Kadaň

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Libědice

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Mašťov

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Pětipsy

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Račetice

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Rokle

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Veliká Ves

Zaregistrované volební strany - rozhodnutí - Vilémov


Vylosované pořadí jednotlivých stran


Konání voleb:

Pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod

(případné 2. kolo voleb do senátu: 12. a 13.10.2018)

 

Žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR:


Nejpozději do 28. září 2018

-         v listinné podoběopatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

Městský úřad Kadaň, podatelna, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

-         v elektronické podobězaslané prostřednictvím datové schránky

– uaybdrx


Nejpozději do 3. října 2018

-         osobně – písemná žádost není vyžadována, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel – pí Otradovcová, Jana Švermy 21,

  432 01 Kadaň

 

Vydání voličského průkazu (Městský úřad Kadaň bude vydávat VP od 20.9.2018)

-         osobně voliči

-         osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče

-         doručením voliči do vlastních rukou

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát !!!


Právo volit:

Občan České republiky, který v den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

 

Hlasovací lístky

Volič zaevidovaný s trvalým pobytem na adrese Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň, bude mít hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu tajemníka úřadu (dveře č. 1), Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň.

 

Právní předpisy:

- Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Všechny informace na stránkách ministerstva vnitra:

Volby do zastupitelstev obcí

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

 

volby do Senátu Parlamentu ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx