Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Ztráty a nálezy

vloženo: pondělí - 4. březen 2019 v 10:09 * vložil: Jarmila Machová
staženo: sobota - 31. prosinec 2022 v 10:09


Město Kadaň 

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

IČ: 00261912, tel: 474 319 507, e-mail: jarmila.machova@mesto-kadan.cz


Vyhlášení nálezů

  

Město Kadaň tímto vyhlašuje a všem dává na vědomost, že

 


přílohy:

- nálezy v roce 2016

- nálezy v roce 2017

- nálezy v roce 2018

- nálezy v roce 2019


Ten, kdo tuto věc ztratil, nebo komu patří, se může obrátit v pracovní dny na Městský úřad Kadaň, kancelář č. I., ztráty a nálezy:

 

Pondělí         8.00 - 11.30    12.30 – 17.00 

Úterý              8.00 - 11:30    12.30 – 14.00 po předchozí domluvě

Středa            8.00 - 11.30    12.30 – 17.00

Čtvrtek          8.00 - 11:30    12.30 – 14.00 po předchozí domluvě

Pátek              8.00 - 11:30    12.30 – 14.00 po předchozí domluvě

 

Ztrátu věci je třeba hodnověrně doložit, např. svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, popisem věci apod.

Vlastnictví k věci je třeba jednoznačně prokázat.

Poctivý nálezce má právo na nálezné, které bude spolu s náklady na uložení věci odečteno.

 

Na ztrátu věci a její nalezení se vztahují ustanovení § 1045 až 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.