" ; ?> " Město Kadaň Oficiální stránky královského města Kadaně www.mesto-kadan.cz 2010 Město Kadaň Nálezy 2020 Nálezy 2020 http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9575 2020-01-16 14:55:3314:55:33 SÚ - rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o umístění stavby - Optické připojení lokality Kasárna, Vinohrady a přilehlé ulice - Kadaň - Kabelová televize Kadaň http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9574 2020-01-16 09:09:2809:09:28 EÚ Teplice - Dražební vyhláška DV - Pavel Popovič, 25.2.2020 http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9573 2020-01-16 09:05:5909:05:59 EÚ Teplice - Dražební vyhláška DV - Kristina Bazalková, 25.2.2020 http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9572 2020-01-16 09:01:4709:01:47 Krajský úřad Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9570 2020-01-14 14:16:0714:16:07 SSE Explo - clonový odstřel Clonový odstřel v lomu Úhošťany- 15.1.2020 http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9569 2020-01-14 14:06:4714:06:47 SSE Explo - clonový odstřel Clonový odstřel v lomu Úhošťany - 15.1.2020 http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9568 2020-01-14 14:04:5214:04:52 Státní pozemkový úřad Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území RADONICE u Kadaně http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9567 2020-01-14 13:33:1913:33:19 Odbor dopravy - opatření obecné povahy VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Jana Švermy, Žatecká, Mírové náměstí v Kadani http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9566 2020-01-14 13:31:4213:31:42 Odbor dopravy - oznámení o návrhu opatření obecné povahy VV - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Slunečná v Perštejně http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9565 2020-01-14 13:28:3513:28:35 Odbor dopravy - opatření obecné povahy VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Na Strážišti v Kadani http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9564 2020-01-14 13:27:1113:27:11 Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška DV - Petr Weifurter, Eva Wienfurterová - 19.2.2020 http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9563 2020-01-13 13:42:1213:42:12 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - elektronická aukce Oznámení o vyhlášení elektronické aukce - 4.2.2020 - 6.2.2020 http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9562 2020-01-10 12:41:5612:41:56 Odbor dopravy - opatření obecné povahy VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/1981, železniční most 1891-002 v rámci akce - Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9561 2020-01-08 16:38:4516:38:45 Odbor dopravy - opatření obecné povahy VV - opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řádu - na silnici č. III/1985 v obci Rašovice http://www.mesto-kadan.cz/obcan-index-detail.php?ID_news=9560 2020-01-08 16:16:5616:16:56